20 دی‌ماه برابر با سالروز به قتل رسیدن امیرکبیر، وزیر باذکاوت و با درایت ناصرالدین‌شاه قاجار است. «ایبنا» به مناسبت این روز، کتابشناسی یکی از هوشمندترین سیاستمداران ایرانی را ارائه می‌دهد.
کتابشناسی امیرِکبیر، وزیر نامدار دوره قاجار/از هوشمندترين سياستمدار ايرانی تا قهرمان مبارزه با استعمار
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) ميرزا محمدتقی ‌خان فراهانی از نوادر تاريخ كشور ماست. او مردی واقع بين، دانا و سياستمدار بود و اقداماتش طی حدود چهار سال صدارت در زمان ناصرالدین‌شاه سبب شد نقطه عطفی در آن روزگار ايجاد شود تا اوضاع بسيار ناگوار ايران بهبود يابد و جهشی بزرگ و تاثيرگذار در اوضاع مملكتی آن زمان و حتی تاكنون ايجاد شود.

امیرکبیر به سبب هوش و لياقتی كه داشت توانست به مقامات و درجات بالایی دست یابد و نام خود را در تاريخ ايران و جهان جاودان سازد. وی اقدامات فراوانی در دوره کوتاه صدارت خود انجام داد که می‌توان به ایجاد امنیت و استقرار دولت، تاسیس دارالفنون، انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه، تنظیم قشون ایران به سبک اروپایی، ایجاد کارخانه‌های اسلحه سازی، اصلاح امور قضایی، جرح و تعدیل محاضر شرع و تاسیس چاپارخانه اشاره کرد.

در راستی و درستی و فسادناپذيری و صداقت و صميميت امیرکبیر ترديدی وجود ندارد. «کلنل شيل»، وزير مختار انگليس و دشمن امير، درباره وی گفته است: «پول‌دوستی...، كه خوی ايرانيان است، در وجود امير بی‌اثر است، به رشوه و عشوه کسی فريفته نمی‌شود». پول‌هايی را که جهت رشوه به وی دادند و نپذيرفت خرج کشتنش کردند. حرف بی‌مغز و فکر کم‌مايه نداشت، کوتاه می‌گفت و کوتاه می‌نوشت و خودش نيز ويژگی خود را می‌شناخت که می‌گفت: «...بلديت به احوال من داريد که خلاف اسلاف حرف بی‌مايه و بی‌مغز نمی‌توانيم به زبان بياوريم چه جای اينکه بنويسيم» (کتاب اميرکبير و ايران، صفحه 40)

«ایبنا» در سالروز به قتل رسیدن این وزیر برجسته حکومت قاجار، کتابشناسی وی را بر اساس داده‌ها و اطلاعات آماری موسسه خانه کتاب در بازه زمانی یک دهه ارائه داده است تا مخاطبان با بخشی از منابع مکتوب درباره امیرکبیر آشنا شوند.
 
 • اميركبير قهرمان مبارزه با استعمار
اكبر هاشمي‌رفسنجاني؛ ويراستار:فرزام حبيبي‌اصفهاني؛ مصحح:شمس فراهاني - فراهاني - 546 صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ 1 سال 1393 - 3000 نسخه - 300000 ريال
 
 • باغ فين كاشان، اميركبير ايران
علي‌اصغر شاطري؛ ويراستار:فاطمه نقشي - همگام با هستي - 66 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 50000 ريال
 
 • دفترنويس امير: بر اساس زندگي اميركبير
وحيد حسني‌هنزايي - اميركبير، كتابهاي جيبي - 128 صفحه - جيبي (شوميز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 35000 ريال
 
 • داستان‌هايي از زندگاني اميركبير
محمود حكيمي - دفتر نشر فرهنگ اسلامي - 208 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 40 سال 1392 - 3000 نسخه - 80000 ريال
 
 • اميركبير: برآمدن، زندگي، صدارت و فرجام كار ميرزا‌تقي‌ خان اميركبير
عباس اقبال‌آشتياني - نگاه - 428 صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ 2 سال 1392 - 1100 نسخه - 180000 ريال
 
 • ميرزا تقي‌خان اميركبير
  مريم نژاداكبري‌مهربان؛ ويراستار:مهدي افشار - بنگاه ترجمه و نشر كتاب پارسه - 260 صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ 4 سال 1392 - 1100 نسخه - 150000 ريال
   
 • ميرزا تقي‌خان اميركبير: نگاهي به زندگي و زمانه اميركبير
  مينا چوپاني - موسسه انتشارات كتاب نشر - 72 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1392 - 120000 نسخه - 20000 ريال
   
 • اميركبير
  عباس شادلو - وزراء - 314 صفحه - رقعي (گالينگور) - چاپ 3 سال 1392 - 1100 نسخه - 135000 ريال
 
 • اميركبير
  عباس رمضاني - كتاب تارا - 140 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 56000 ريال
   
 • اميركبير در گذرگاه تاريخ
سعيد قانعي - ساحل،آواي عشق - 96 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 3 سال 1392 - 500 نسخه - 40000 ريال
 
 • قصه زندگي اميركبير
عباس رمضاني؛ تصويرگر:فروغ بيژن - كتاب تارا - 56 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1391 - 1500 نسخه - 24000 ريال
 
 • اميركبير
اسماعيل هنرمندنيا؛ تصويرگر:منصوره صحرايي؛ تصويرگر:نفيسه صحرايي - سايه‌گستر - 12 صفحه - خشتي (شوميز) - چاپ 1 سال 1391 - 10000 نسخه - 8000 ريال
 
 • اميركبير
گردآورنده:پوريا شيرمحمدي - راستي نو - 32 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1391 - 1500 نسخه - 20000 ريال
 
 • اميركبير
فرهاد حسن‌زاده - موسسه‌ فرهنگي‌ مدرسه ‌برهان - 88 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 9 سال 1391 - 5500 نسخه - 23000 ريال
 
 • اسناد و نامه‌هاي اميركبير
سيدعلي آل‌داود - سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران - 370 صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ 2 سال 1390 - 2000 نسخه - 75000 ريال
 
 • اميركبير
علي‌اكبر ولايتي؛ زيرنظر:سجاد محمدي؛ ويراستار:معصومه اكبري - اميركبير، كتابهاي جيبي - 288 صفحه - جيبي (شوميز) - چاپ 2 سال 1390 - 1000 نسخه-  28900 ريال
 
 • عروس دجله - عروس گلستان
رضا صفائي - گل يخ - 384 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1390 - 5000 نسخه - 90000 ريال
 
 • در آيينه تاريخ: خاطراتي از مبارزات علماي معاصر
گردآورنده:سيدمجيد حسيني - كتاب همه - 48 صفحه - پالتويي (شوميز) - چاپ 1 سال 1390 - 10000 نسخه
 
 • فراز و فرود اصلاحات در عصر اميركبير
محمدامير شيخ‌نوري؛ زيرنظر:محمدرحيم عيوضي - سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي - 512 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 3 سال 1390 - 1500 نسخه - 75000 ريال
 
 • اميركبير
محمدرضا فاتحي - همگام با هستي - 80 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 20000 ريال
 
 • اميركبير
گردآورنده:عليرضا بهمني - آتاموسا - 40 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 4 سال 1389 - 1000 نسخه - 10000 ريال
 
 • گنجينه تاريخ ايران: صدراعظم برتر (ميرزا تقي‌خان اميركبير)
عليرضا هادي‌پور‌برزگر - پل،خلاق - 96 صفحه - خشتي (شوميز) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 25000 ريال
 
 • به دنبال اميركبير
محمد حسيني؛ تصويرگر:ناهيد كاظمي - ققنوس - 122 صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ 2 سال 1389 - 1100 نسخه - 35000 ريال
 
 • در قربانگاه استعمار و خودكامگي: اميركبير مظهر استقلال ايران
به‌اهتمام: محمد حكيمي - شركت ‌انتشارات قلم - 208 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 35000 ريال
 
 • اميركبير: هوشمندترين سياستمدار ايراني
نقي سليماني؛ تصويرگر:ندا عظيمي - به نشر - 104 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1388 - 5000 نسخه - 13000 ريال
 
 • نوآوري براي آينده
تدوين:محسن بهرامي؛ تدوين:نادر منتظرين؛ تدوين:مسعود نيكخو - دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي‌تكنيك تهران) - 234 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1388- 600 نسخه - 31000 ريال
 
 • اميركبير، يا، قهرمان مبارزه با استعمار
اكبر هاشمي‌رفسنجاني - جامعه مدرسين حوزه علميه قم، دفتر انتشارات اسلامي - 472 صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ 17 سال 1388 - 1000 نسخه - 62000 ريال
 
 • اميركبير كه بود؟ چه كرد؟ چه شد؟ به همراه داستان‌هايي از زندگي اميركبير
محسن احمدي‌كافشاني - مرسل - 152 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 3 سال 1388 - 5000 نسخه - 20000 ريال
 
 • اجازه دهيد درس بخوانم
سيدمحمدهاشم پوريزدان‌پرست؛ تصويرگر:نجمه شهابي؛ تصويرگر:پيمان دهقاني - نويد - 12 صفحه - خشتي (شوميز) - چاپ 1 سال 1388 - 3000 نسخه - 6000 ريال
 
 • اميركبير و قاضي فريبكار
سيدمحمدهاشم پوريزدان‌پرست؛ تصويرگر:نجمه شهابي؛ تصويرگر:پيمان دهقاني - نويد - 16 صفحه - خشتي (شوميز) - چاپ 1 سال 1388 - 3000 نسخه - 7500 ريال
 
 • منظومه‌ اميركبير
محمود رزاقي - همگام با هستي - 48 صفحه - جيبي (شوميز) - چاپ 1 سال 1388 - 3000 نسخه - 7000 ريال
 
 • داستان‌هاي كوتاه از زندگي اميركبير
تهيه و تنظيم:شهلا چابكسوار - موفق - 24 صفحه - پالتويي (شوميز) - چاپ 1 سال 1386
 
 • اميركبير و ايران
فريدون آدميت - خوارزمي - 800 صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ 9 سال 1386 - 5500 نسخه
 
 • قاتلان اميركبير
محمد شعباني - دبيران قلم - 76 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 18000 ريال
 
 • ميرزا تقي‌خان اميركبير
عباس اقبال‌آشتياني؛ به‌اهتمام:ايرج افشار - توس - 486 صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ 4 سال 1385 - 2200 نسخه
 
 • جامعه‌شناسي نخبه‌كشي: قائم‌مقام، اميركبير، مصدق: تحليل جامعه‌شناختي برخي از ريشه‌هاي تاريخي استبداد
علي رضاقلي - نشر ني - 240 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 25 سال 1385 - 2200 نسخه - 18000 ريال
 • اميركبير
فرهاد حسن‌زاده؛ مترجم:محمد والائي - بين‌المللي ‌الهدي،سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي - 160 صفحه - پالتويي (شوميز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه
 
 • اميركبير و جعبه جواهرات
گردآورنده:ناصر محمدخانلو ؛ نقاش:خشايار قاضي‌زاده - پژوهش - 12 صفحه - خشتي (شوميز) - چاپ 1 سال 1383 - 10000 نسخه - 4000 ريال
 
 • اميركبير
عباس رمضاني؛ زيرنظر: شوراي‌بررسي - ترفند - 144 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 3 سال 1383 - 3000 نسخه - 9000 ريال
کد مطلب : ۲۱۵۲۵۲
https://www.ibna.ir/vdcenn8wwjh8zwi.b9bj.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

ترجمه و اهمیت پروژه‌محوری
چرایی ضعف تالیفات علوم انسانی
ارج‌نامه علامه جعفری