روایتی از ناگفته‌های زندگی مفاخر ایران در مجموعه مستندهای «چونان سرو»

روایتی از ناگفته‌های زندگی مفاخر ایران در مجموعه مستندهای «چونان سرو»

«واقعه جهاد» فصلی از تاریخ ایران که کمتر به آن توجه شد/ استقبال از نمایشگاه کتاب قابل توجه بود

«واقعه جهاد» فصلی از تاریخ ایران که کمتر به آن توجه شد/ استقبال از نمایشگاه کتاب قابل توجه بود

تعدد جوایز شعری بسیار مفیدتر از تجمیع است/ کتاب نتوانسته خود را با شرایط امروز منطبق کند

تعدد جوایز شعری بسیار مفیدتر از تجمیع است/ کتاب نتوانسته خود را با شرایط امروز منطبق کند

یکی از دغدغه‌های مهم مقام معظم رهبری رشد جمعیت است

یکی از دغدغه‌های مهم مقام معظم رهبری رشد جمعیت است

آثار را بخوانیم و بعد نظر بدهیم/ ابایی ندارم که بیشتر یاد بگیرم

آثار را بخوانیم و بعد نظر بدهیم/ ابایی ندارم که بیشتر یاد بگیرم

بازدید رئیس‌جمهور از سی‌وسومین نمایشگاه کتاب کتاب (1)

بازدید رئیس‌جمهور از سی‌وسومین نمایشگاه کتاب کتاب (1)

زنان دغدغه‌ اصلی من در نوشتن هستند

زنان دغدغه‌ اصلی من در نوشتن هستند

معصوم ترین صورت آدمی، زمانی است که کتاب می‌خواند/ نباید به هر قیمتی به خواست مخاطب تن داد!

معصوم ترین صورت آدمی، زمانی است که کتاب می‌خواند/ نباید به هر قیمتی به خواست مخاطب تن داد!

بدترین خیانت به کودکان استفاده از تصاویر، صفت‌ها و متن‌های شعاری و تکراری است

بدترین خیانت به کودکان استفاده از تصاویر، صفت‌ها و متن‌های شعاری و تکراری است

منافع ملی در گرو حمایت از جریان تاریخ‌نگاری مستقل است/ رشد چشمگیر موسسات آرشیوی پس از انقلاب اسلامی

منافع ملی در گرو حمایت از جریان تاریخ‌نگاری مستقل است/ رشد چشمگیر موسسات آرشیوی پس از انقلاب اسلامی

ناشران خارجی، نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران را چگونه دیدند؟

ناشران خارجی، نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران را چگونه دیدند؟

مسائل و مشکلات فردی و انسانی در جوامع، نتیجه شناخت ناقص انسان است

مسائل و مشکلات فردی و انسانی در جوامع، نتیجه شناخت ناقص انسان است

عرضه سه کتاب جدید عبدالجبار کاکایی در نمایشگاه کتاب

عرضه سه کتاب جدید عبدالجبار کاکایی در نمایشگاه کتاب

نسبت سینما و کتاب/عدم توجه به اقتباس علت فرهنگی دارد

نسبت سینما و کتاب/عدم توجه به اقتباس علت فرهنگی دارد

سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران