ملتی که هویت خود را نشناسد نابودشدنی است/ کتابی دستاورد پژوهش‌های ۱۵۰ سال باستان‌شناسی ایران

ملتی که هویت خود را نشناسد نابودشدنی است/ کتابی دستاورد پژوهش‌های ۱۵۰ سال باستان‌شناسی ایران

«دسته دختران» بیش از دلاوری‌ زنان، عجز و ناتوانی آنها را نمایش می‌دهد/ جنگیدن به شیوه زنانه

«دسته دختران» بیش از دلاوری‌ زنان، عجز و ناتوانی آنها را نمایش می‌دهد/ جنگیدن به شیوه زنانه

ظرفیت ثبت‌‌نام برای هم‌‌خوانی با سرود «سلام فرمانده» در استادیوم آزادی تکمیل شد

ظرفیت ثبت‌‌نام برای هم‌‌خوانی با سرود «سلام فرمانده» در استادیوم آزادی تکمیل شد

کاراکترها از غبار تاریخ بیرون آمدند/ نمایشنامه‌ای که به زنان و خرمشهر می‌پردازد

کاراکترها از غبار تاریخ بیرون آمدند/ نمایشنامه‌ای که به زنان و خرمشهر می‌پردازد

«ایران‌شهر» از جایی می‌گوید که هرکسی آن را ندیده است

«ایران‌شهر» از جایی می‌گوید که هرکسی آن را ندیده است

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان بنیاد ایران‌شناسی و مجموعه فرهنگی-تاریخی نیاوران

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان بنیاد ایران‌شناسی و مجموعه فرهنگی-تاریخی نیاوران

روایتی از ناگفته‌های زندگی مفاخر ایران در مجموعه مستندهای «چونان سرو»

روایتی از ناگفته‌های زندگی مفاخر ایران در مجموعه مستندهای «چونان سرو»

«واقعه جهاد» فصلی از تاریخ ایران که کمتر به آن توجه شد/ استقبال از نمایشگاه کتاب قابل توجه بود

«واقعه جهاد» فصلی از تاریخ ایران که کمتر به آن توجه شد/ استقبال از نمایشگاه کتاب قابل توجه بود

تعدد جوایز شعری بسیار مفیدتر از تجمیع است/ کتاب نتوانسته خود را با شرایط امروز منطبق کند

تعدد جوایز شعری بسیار مفیدتر از تجمیع است/ کتاب نتوانسته خود را با شرایط امروز منطبق کند

یکی از دغدغه‌های مهم مقام معظم رهبری رشد جمعیت است

یکی از دغدغه‌های مهم مقام معظم رهبری رشد جمعیت است

آثار را بخوانیم و بعد نظر بدهیم/ ابایی ندارم که بیشتر یاد بگیرم

آثار را بخوانیم و بعد نظر بدهیم/ ابایی ندارم که بیشتر یاد بگیرم

بازدید رئیس‌جمهور از سی‌وسومین نمایشگاه کتاب کتاب (1)

بازدید رئیس‌جمهور از سی‌وسومین نمایشگاه کتاب کتاب (1)

زنان دغدغه‌ اصلی من در نوشتن هستند

زنان دغدغه‌ اصلی من در نوشتن هستند

معصوم ترین صورت آدمی، زمانی است که کتاب می‌خواند/ نباید به هر قیمتی به خواست مخاطب تن داد!

معصوم ترین صورت آدمی، زمانی است که کتاب می‌خواند/ نباید به هر قیمتی به خواست مخاطب تن داد!

سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران