بنابر گزارش تازه‌های نشر موسسه خانه کتاب در دومین هفته دی‌ماه 93، در حوزه دانش و فناوری 64 عنوان کتاب به بازار نشر عرضه شده که حوزه ریاضیات با 28 عنوان از سایر حوزه‌ها پیشی گرفته است.
64 عنوان کتاب سهم دانش و فناوری در دومین هفته زمستان/ انتشار چاپ صدوسوم «رياضيات (1)»
                                                                  
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) براساس آمار تازه‌های نشر موسسه خانه کتاب، در هفته گذشته (6 تا 12 دی‌ماه) در حوزه دانش و فناوری، 64 عنوان کتاب به ترتیب در شاخه‌های ریاضیات 28، پزشکی 16، محیط زیست 12 و مهندسی هشت عنوان به بازار نشر عرضه شده است.
 
ریاضیات در دومین هفته زمستان صدرنشین شد
براساس این گزارش در حوزه ریاضیات، 28 عنوان کتاب منتشر شده که 12 عنوان چاپ نخست و 16 عنوان نیز تجدیدچاپی است. در این شاخه علمی 28 عنوان کتاب تالیفی و یک عنوان نیز در قالب ترجمه به بازار عرضه شده است.
 
در دومین هفته از دی‌ماه، ناشران تهرانی با انتشار 27 عنوان کتاب از ناشران شهرستانی پیشی گرفتند. از این تعداد 21 کتاب به‌عنوان کمک درسی و آموزشی به چاپ رسیده است.

در این هفته انتشارات بین‌المللی گاج، کتاب «رياضيات (1) سال اول دبيرستان» نوشته نوشته شاهرخ شهرياری‌پور را به چاپ صدوسوم رساند.
 
گزیده تازه‌های نشر ریاضیات در دومین هفته دی‌ماه 93  
«30 آزمون رياضی (ششم دبستان): ويژه‌ی دانش‌آموزان سال ششم دبستان، داوطلبان ورود به مدارس ممتاز و برتر آموزشی ...» نوشته مهسيما مقدسی و مجيد آرگون، ناشر منشور دانش، 240 صفحه، چاپ نخست، دو هزار نسخه، 10 هزار تومان.
 
«تمرين‌های طبقه‌بندی شده رياضی پايه هشتم: مجموعه‌ای از كامل‌ترين سوال‌های امتحانی سال‌های اخير، ...» گردآورنده زهرا قراچلو، ناشر منشور دانش، 200 صفحه، چاپ نخست، پنج‌ هزار نسخه، 10 هزار تومان.
 
«تمرين‌های طبقه‌بندی شده رياضی چهارم دبستان: مجموعه‌ای از كامل‌ترين سوال‌های امتحانی سال‌های اخير ...» نوشته مريم خداياری، ناشر منشور دانش، 136 صفحه، چاپ نخست، پنج ‌هزار نسخه، هفت‌ هزار تومان.
 
«رياضی پايه ششم ابتدايی شامل: آزمون‌های فصل به فصل، آزمون‌های تستی نيم سال اول ...» گردآورنده زهرا جعفری، ناشر ملرد، 64 صفحه، چاپ نخست، یک‌هزار نسخه، چهار هزار و 500 تومان.
 


«رياضی ششم تيزهوشان» نوشته مسعود نژادمبشر، ناشر ژرف انديشان، 272 صفحه، چاپ نخست، دو هزار و 100 نسخه، 16 هزار تومان.
 
«رياضيات (1)» نوشته مهين افشار، ناشر انتشارات بين‌المللی گاج، 432 صفحه، چاپ چهارم، یک‌هزار و 500 نسخه، 24 هزار و 500 تومان.
 
«رياضيات (1) اول متوسطه شامل: تمرين‌های متنوع و طبقه‌بندی شده برای تثبيت آموخته‌ها...» گردآورنده زرين‌السادات احدزاده، ناشر گل‌واژه، 176 صفحه، چاپ دوم، دو هزار نسخه، 12 هزار و 500 تومان.
 
«رياضيات (1) اول متوسطه شامل: تمرين‌های متنوع و طبقه‌بندی شده برای تثبيت آموخته‌ها...» گردآورنده زرين‌السادات احدزاده، ناشر گل‌واژه، 172 صفحه، چاپ نخست، پنج‌هزار نسخه، 12 هزار و 500 تومان.
 
«رياضيات (1) سال اول دبيرستان» گردآورندگان ندا فرهختی، نرگس صابری و ليلا سميعی‌عارف، ناشر انتشارات بين‌المللی گاج، 376 صفحه، چاپ دهم، دو هزار نسخه، 22 هزار تومان.
 
«رياضيات (1) سال اول دبيرستان» نوشته شاهرخ شهرياری‌پور، ناشر انتشارات بين‌المللی گاج، 184 صفحه، چاپ صدوسوم، سه‌هزار نسخه، 11 هزار تومان.
 
«رياضيات (1) سال اول دبيرستان» گردآورندگان ندا فرهختی، نرگس صابری و ليلا سميعی‌عارف، ناشر انتشارات بين‌المللی گاج، 376 صفحه، چاپ یازدهم، دو هزار و 500 نسخه، 22 هزار تومان.
 
«رياضيات (2) سال دوم دبيرستان» نوشته شاهرخ شهرياری‌پور، ناشر انتشارات بين‌المللی گاج، 192 صفحه، چاپ سی‌وهشتم، دوهزار و 500 نسخه، 12 هزار تومان.
 
«رياضيات (3) تجربی» نوشته علی‌اكبر طالبی، ناشر انتشارات بين‌المللی گاج، 336 صفحه، چاپ چهارم، سه ‌هزار نسخه، 20 هزار تومان.
 
«رياضيات (3) سال سوم متوسطه رشته‌ی علوم تجربی» گرداورندگان فاطمه لطفی، علی اصلاحيان، تيمور جويبار، ناشر گل‌واژه، 172 صفحه، چاپ سیزدهم، پنج‌ هزار نسخه، هفت‌ هزار تومان.
 
«رياضيات پايه پيش‌دبستانی» نوشته منوچهر صفاری، ناشر آوای آزاده، 32 صفحه، جلد نخست، چاپ نوزدهم، 13 هزار نسخه، دو هزار و 500 تومان.
 
«رياضيات جامع تجربی» نوشته يوسف داستان، داريوش صادقيانی و ميرنويد ضيابری، ناشر انتشارات بين‌المللی گاج، 552 صفحه، چاپ هفتم، سه ‌هزار نسخه، 29 هزار تومان.
 
«رياضيات عمومی 1 (برای رشته‌های غير رياضی)» ناشر سخنكده، 302 صفحه، چاپ نخست، یک‌هزار و 300 نسخه، 15 هزار تومان.
 
«رياضيات گسسته» نوشته رسول حاجی‌زاده و محسن رحيمی، ناشر خوشخوان، 362 صفحه، چاپ نخست، دو هزار و 500 نسخه، 14 هزار و 700 تومان.
 
 پزشکی با 16 کتاب دومین هفته زمستان را پشت سرگذاشت
بنابر گزارش موسسه خانه کتاب در دومین هفته از دی‌ماه، در حوزه علوم پزشکی 16 عنوان کتاب منتشر شده  که 13 عنوان تالیفی و سه عنوان نیز ترجمه شده است.
 
همچنین هشت عنوان از این آثار چاپ نخست و 8 عنوان نیز تجدیدچاپ است. در این هفته، در حوزه نشر علوم پزشکی سهم ناشران تهرانی انتشار 10 عنوان کتاب و سهم ناشران شهرستانی 6 عنوان کتاب بوده است.
 
گزیده تازه‌های نشر پزشکی در دومین هفته دی‌ماه 93            
«اصطلاحات پزشكی: ويژه‌ی دانشجويان پزشكی، پيراپزشکی و پرستاری» ناشر  حيدری، 312 صفحه، چاپ نخست، یک‌هزار نسخه، 21 هزار و 900 تومان.
 
«ايمونولوژی در بدن انسان "مرجع دانشگاهی (دكتری)"» به‌اهتمام: دپارتمان زيست‌شناسی مدرسان برتر، ناشر مدرسان برتر، 104 صفحه، چاپ نخست، یک‌هزار نسخه، 10 هزار و 400 تومان.
 
«بيوشيمی هارپر، دولين، لنينجر به انضمام تمامی سوالات آزمون‌های علوم پايه پزشكی: جامع‌ترين كتاب بيوشيمی برگرفته از مراجع معرفی شده جهت دانشجويان مقطع عل» به‌اهتمام: حامد اختياری، ناشر كتاب مير، 558 صفحه، چاپ نخست، یک‌هزار نسخه، 21 هزار و 800 تومان.
 
«پرستار بيهوشی: اعمال جراحی رايج» نوشته جان ناگل‌هاوت و كارن زاگلانيچينی، مترجم مهدی طيبی ‌آراسته، ناشر تحفه، 314 صفحه، جلد دوم، چاپ پنجم، 100 نسخه، 17 هزار و 900 تومان.
 


«پرستار بيهوشی: بيماری‌های شايع» نوشته جان ناگل‌هاوت و كارن زاگلانيچينی، مترجم مهدی طيبی، ناشر تحفه، 286 صفحه، جلد نخست، چاپ چهارم، 50 نسخه، 16 هزار و 900 تومان.
 
«چكيده ميكروب‌شناسی و عفونت‌های ميكروبی تاپلی و ويلسون: به همراه پاسخ تشريحی سوالات كارشناسی ارشد و دكتری وزارت علوم و بهداشت از سال 1375 تا 1392» گردآورنده سيدمجتبی كشفی، ناشر حيدری، 364 صفحه، جلد دوم، چاپ نخست، یک‌هزار نسخه، 25 هزار و 900 تومان.
 
«دهان، فک و صورت» نوشته مسعود يغمايی و فريدون پوردانش، ناشر كتاب مير - 212 صفحه، چاپ نخست، یک‌هزار نسخه، 13 هزار و 800 تومان.
 
«راهنمای نشانه‌شناسی در بيماری‌ها: تشخيصی، مراقبتی، تغذيه‌ای، آموزشی، درمانی» تدوين منصور صابری، مترجم سيدمحمد خراسانی، ناشر اميد فرهنگ، 288 صفحه، چاپ نخست، یک‌هزار نسخه، 14 هزار تومان.
 
«طب نجات‌بخش: ويژگی‌های مهم درمان با طب اسلامب» نوشته محمدعلی محمدی‌يكتا، ناشر راه سبز، 176 صفحه، چاپ هجدهم، 500 نسخه، 13 هزار تومان.
 
«طب نجات‌بخش: ويژگی‌های مهم درمان با طب اسلامی» نوشته محمدعلی محمدی‌يكتا، ناشر راه سبز، 176 صفحه، چاپ چهاردهم، 500 نسخه، 13 هزار تومان.
 
محیط زیست با 11 عنوان کتاب برای گروه کودک و نوجوان
بنابر این گزارش، در این هفته 12 عنوان کتاب در حوزه محیط زیست منتشر شد که دو عنوان چاپ نخست و 10 عنوان تجدیدچاپی بوده است.سهم ناشران تهرانی در این حوزه 11 عنوان و سهم ناشران شهرستانی یک عنوان کتاب است. گفتنی است 11 عنوان از کتاب‌های این حوزه برای گروه سنی کودک و نوجوان به چاپ رسیده است.

گزیده تازه‌های نشر محیط زیست در دومین هفته دی‌ماه 93              
«آلودگی هوا و اثرات آن بر محيط زيست» محمدرضا محمدشفيعی، ناشرعلم آفرين، 364 صفحه، چاپ نخست، یک‌هزار نسخه.
 
«سفر به كوير» نوشته فرزانه غفاری، ناشر طب سنتی ايران، 16 صفحه، چاپ نخست، یک‌هزار نسخه، سه‌هزار و 500 تومان.
 
«شكوفه‌های بام ايران: ويژه‌ی بهار (واحدهای كار: گياهان - جانوران) برای نوآموزان دوره‌ی پيش‌دبستانی» نوشته مينا محمدی، طاهره اميری و مونس احمدزاده، ناشر موسسه‌ فرهنگی مدرسه ‌برهان، 40 صفحه، جلد سوم، چاپ سیزدهم، یک‌هزار و 400 نسخه، سه‌هزار و 600 تومان.
 
«شكوفه‌های بام ايران: ويژه‌ی بهار (واحدهای كار: گياهان - جانوران) برای نوآموزان دوره‌ی پيش‌دبستانی» نوشته مينا محمدی، طاهره اميری و مونس احمدزاده، ناشر موسسه‌ فرهنگی‌ مدرسه ‌برهان، 40 صفحه، جلد سوم، چاپ چهاردهم، یک‌هزار و 900 نسخه، سه‌هزار و 600 تومان.
 
«شكوفه‌های بام ايران: ويژه‌ی بهار (واحدهای كار: گياهان - جانوران) برای نوآموزان دوره‌ی پيش‌دبستانی» نوشته مينا محمدی، طاهره اميری و مونس احمدزاده، ناشر موسسه‌ فرهنگی‌ مدرسه ‌برهان، 40 صفحه، جلد سوم، چاپ پانزدهم، یک‌هزار و 100 نسخه، سه‌ هزار و 600 تومان.
               
«شكوفه‌های بام ايران: ويژه‌ی بهار (واحدهای كار: گياهان - جانوران) برای نوآموزان دوره‌ی پيش‌دبستانی» نوشته مينا محمدی، طاهره اميری و مونس احمدزاده، ناشر موسسه‌ فرهنگی مدرسه ‌برهان، 40 صفحه، جلد سوم، چاپ شانزدهم، یک‌هزار و 300 نسخه، سه‌ هزار و 600 تومان.
       
«شكوفه‌های بام ايران: ويژه‌ی بهار (واحدهای كار: گياهان - جانوران) برای نوآموزان دوره‌ی پيش‌دبستانی» نوشته مينا محمدی، طاهره اميری و مونس احمدزاده، ناشر موسسه‌ فرهنگی مدرسه ‌برهان، 40 صفحه، جلد سوم، چاپ هفدهم، یک‌هزار و 200 نسخه، سه ‌هزار و 600 تومان.
       
«شكوفه‌های بام ايران: ويژه‌ی بهار (واحدهای كار: گياهان - جانوران) برای نوآموزان دوره‌ی پيش‌دبستانی» نوشته مينا محمدی، طاهره اميری و مونس احمدزاده، ناشر موسسه‌ فرهنگی‌ مدرسه ‌برهان، 40 صفحه، جلد سوم، چاپ نهم، دو هزار نسخه، سه‌ هزار و 600 تومان.
 
«شكوفه‌های بام ايران: ويژه‌ی بهار (واحدهای كار: گياهان - جانوران) برای نوآموزان دوره‌ی پيش‌دبستانی» نوشته مينا محمدی، طاهره اميری و مونس احمدزاده، ناشر موسسه‌ فرهنگي‌ مدرسه ‌برهان، 40 صفحه، جلد سوم، چاپ دهم، یک‌هزار و 800 نسخه، سه‌ هزار و 600 تومان.
 
«شكوفه‌های بام ايران: ويژه‌ی بهار (واحدهای كار: گياهان - جانوران) برای نوآموزان دوره‌ی پيش‌دبستانی» نوشته مينا محمدی، طاهره اميری و مونس احمدزاده، ناشر موسسه‌ فرهنگي‌ مدرسه ‌برهان، 40 صفحه، جلد سوم، چاپ یازدهم، یک‌هزار و 200 نسخه، سه ‌هزار و 600 تومان.
       

 
ناشران تهرانی باز هم یکه‌تاز نشر حوزه مهندسی
در دومین هفته دی‌ماه 93، در حوزه مهندسی هشت عنوان کتاب تالیفی چاپ نخست منتشر شد. همانند هفته گذشته ناشران تهرانی در این حوزه یکه‌تاز بوده‌اند.
 
گزیده تازه‌های نشر مهندسی در دومین هفته دی‌ماه 93           
«اقتصاد مهندسی، يا، ارزيابی اقتصادی پروژه‌های صنعتی (ويرايش جديد)» نوشته محمدمهدی اسكونژاد، ناشر دانشگاه صنعتی اميركبير (پلی‌تكنيک تهران)، 642 صفحه، چاپ نخست، هفت‌ هزار نسخه، 20 هزار تومان.
 
«حركت، تبخير، تنش، مقاومت و كارآيي آب در گياه (مرجع دانشگاهي كارشناسي ارشد)» ناشر مهرپويا مهراس، 112 صفحه، چاپ نخست، یک‌هزار نسخه، 11 هزار تومان.
 
«مجموعه سوالات و پاسخ‌های تشريحی آزمون‌های كارشناسی ارشد: مجموعه مهندسی كامپيوتر (كد 1277)» ناشر چكيده، 312 صفحه، چاپ نخست، دو هزار نسخه، 22 هزار تومان.
 
«مجموعه نكات متره و برآورد پروژه‌های عمرانی شامل: تفسير بر اساس فهرست بهای سال 1392 معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری» نوشته محمد كربلایی‌كريمی، ناشر جاودان خرد، 188 صفحه، چاپ نخست، یک‌هزار نسخه، هشت هزار تومان.
 
«مقدمه‌ای بر مهندسی ترافيک» نوشته محمدوريا خورده‌بينان، ناشر كتاب آوا، 142 صفحه، چاپ نخست، یک‌هزار نسخه، 6 هزار و 500 تومان.
 
«نفوذ، حركت و جذب آب (مرجع دانشگاهی كارشناسی ارشد)» ناشر مهرپويا مهراس، 104 صفحه، چاپ نخست، یک‌هزار نسخه، 10 هزار و 300 تومان.
 
«نمونه آزمون‌های تضمينی و برگزار شده استخدامی مهندسی صنايع، سيستم و بهره‌وری: خلاصه درس + نمونه آزمون برگزار شده + پاسخنامه تشريحی» ناشر رويای سبز، 576 صفحه، چاپ نخست، یک‌هزار و 100 نسخه، 25هزار تومان.
 
«نمونه آزمونهای تضمينی و برگزارشده استخدامی رشته مهندسی كامپيوتر كليه گرايشها دروس عمومی و تست قابل استفاده در...» گردآورنده محسن ناظمی و مريم ساريخانی، ناشر رويای سبز، 408 صفحه، چاپ نخست، یک‌هزار و 100 نسخه، 20 هزار تومان.
کد مطلب : ۲۱۴۶۳۶
https://www.ibna.ir/vdcjtxe8muqevmz.fsfu.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

هفته کتاب 1401