نگاهی به کتاب «هنرهای خلاق در حکمروایی و نوسازی و توسعه شهری»:

نقش بخش خلاق در اداره نوآوری شهری و ابتکارات توسعه اقتصادی

«روری شاند»، در این کتاب روش‌هایی را بررسی می‌کند که در آن هم ماهیت از بالا به پایین بخش خلاق و هم نقش‌های پایین به بالای سازمان‌های هنری خلاق باعث توسعه و تعامل با جوامع محلی یا مناطقی در پروژه‌های بازآفرینی می‌شود که اشتغال و آموزش و همچنین تعامل اجتماعی را هدف قرار می‌دهد.
نقش بخش خلاق در اداره نوآوری شهری و ابتکارات توسعه اقتصادی
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، در این کتاب سیاست‌های ملی، نهادهای هنری خلاق و بازآفرینی شهری در سه کشور انگلستان، آلمان، کانادا در قالب مطالعه موردی بررسی شده و مورد مقایسه قرار گرفته است. پایداری در اقتصاد سیاسی و سیاست عمومی و جغرافیایی از دیگر محورهای مورد ترجمه این کتاب است. 

 این کتاب بر نقش بخش خلاق در اداره نوآوری شهری و ابتکارات توسعه اقتصادی تمرکز دارد. «روری شاند»، روش‌هایی را بررسی می‌کند که در آن هم ماهیت از بالا به پایین بخش خلاق و هم نقش‌های پایین به بالای سازمان‌های هنری خلاق باعث توسعه و تعامل با جوامع محلی یا مناطقی در پروژه‌های بازآفرینی می‌شود که اشتغال و آموزش و همچنین تعامل اجتماعی را هدف قرار می‌دهد. زیربنای این پروژه‌ها سازوکارهای حکمرانی از طریق تحویل، بودجه و مشارکت است.

«شاند» با استفاده از مطالعات موردی از انگلستان، آلمان و کانادا، سیاست‌های ملی بخش خلاق و نهادهای هنری خلاق را که در مدیریت برنامه‌های نوسازی و توسعه شهری فعالیت می‌کنند بررسی می‌کند. همچنین یک فصل مقایسه‌ای ارائه می‌دهد، که یک نمای کلی از بهترین و بدترین روش را مقایسه و موضوعات کلیدی نظریه و عمل را بررسی و خلاصه می‌کند. وی در سخنان پایانی خود، چالش‌های اساسی ایجاد شده توسط ساز و کارهای حاکمیت در برنامه‌های نوسازی شهری و توسعه اقتصادی را برجسته و مورد بحث قرار داده و مطالعات موردی مقایسه‌های آینده را در این زمینه مشخص می‌کند.

این کتاب متشکل از هشت فصل، جداول و جداول محتوایی مختلف است که به بهره‌گیری بهتر از متن کتاب کمک می‌کند. فصل اول با عنوان «هنرهای خلاق در حکمروایی و نوسازی و توسعه شهری»، به مباحث کلیدی و سؤالات مهمی که پیرامون هنرهای خلاق و طرح‌های نوسازی در سطح دنیا مطرح شده‌اند، می‌پردازد. در ادامه نیز نقش مکانیزم‌های حکمروایی و پروژه‌های دولتی در قالب یک مضمون جهانی و پیش از ورود به مطالعات موردی در سطح ملی، بررسی می‌شود.

فصل دوم که به بخش خلاق و توسعه اقتصادی، حکمروایی، تشکیل صندوق و عرضه می پردازد، تمرکز بیشتری بر پروژه های هنرهای خلاق، نوسازی و حکمروایی دارد و مباحث مطرح شده در حوزه دانشگاه حول محور نقش جوامع و مکانیزم‌های حکمروایی است که محرک آنها، طرح‌های ابتکاری هنرهای خلاق می‌باشند. همچنین این مکانیزم‌ها با مباحث نوسازی محلی، منطقه‌ای و ملی مقایسه می‌شوند و سپس نوبت به خلاصه کردن بحث‌های تاریخی و جدید و مرتبط با موضوع حکمروایی می‌رسد که به عنوان یک چارچوب یا روش آکادمیک یا عملی مطرح می‌شود.

«مضمون حکمروایی و نهادی: سیاست، رفتار و جوامع» فصل دیگری است که در آن نویسنده به بررسی نگرش‌های کلیدی حکمروایی و مدل‌های آن پرداخته و از آن‌ها در حوزه مطالعه موردی استفاده کرده و یک مدل حکمروایی را ارائه می‌دهد که بر اساس چارچوب رفتارگرایی بنا شده است. «انگلستان: تیک اپارت»، عنوان فصل چهارم است که در آن به نقش پذیری سازمان‌های هنرهای خلاق در انگلستان می‌پردازد و آن را به سازمان‌های هنرهای خلاق در امور برنامه بازآفرینی یا بازتولید و مشارکت با مجامع حکمروایی منطقه‌ای و ملی مرتبط می‌سازد. در ادامه در این فصل به بررسی پیشرفت پروژه‌ها، رابطه بین بازیگران و اهداف و نیز پیشرفت پروژه‌های بازتولید و عرضه از بخش اقتصاد خلاق، می‌پردازد.

اما نویسنده در فصل پنجم، «در آلمان، از صنایع فرهنگی و خلاق تا آشپزخانه پناهجویان»، به بررسی نقش برنامه نوسازی خلاق در آلمان پرداخته و آن را به سازمان‌های هنرهای خلاق در برنامه‌های بازتولید، ارتباط می‌دهد. سپس روی نوسازی خلاق و نقش آن در حکمروایی تمرکز کرده و عملکرد آن را در قالب مشارکت با نهادهای حکمروایی ملی و منطقه‌ای ارزیابی می‌کند. همچنین به بررسی مسائل این بازیگران در رویدادها، کار با جوامع و کسب و کارها و ایفای نقش حکمروایی در سطح کشور می‌پردازد. پروژه‌ها روی ارتباط و هماهنگی پروژه‌های مختلف بازتولید هنرهای خلاق متمرکز می‌شوند و عملکرد آنها معطوف حکمروایی و هدایت مشارکت‌ها به سوی بخش هنرهای خلاق در بخش عرضه می‌شود.

«کانادا: شبکه بین شهری خلاق» عنوان جذابی برای فصل ششم است که به کنکاش در نقش شبکه شهرهای خلاق پرداخته که با سازمان‌های هنرهای خلاق و محرک‌های حکمروایی منطقه‌ای و ملی کار می‌کنند. اساس کار در این فصل کتاب را نگرش رفتارگرایانه تشکیل می‌دهد و با همین نگاه، نقش‌های سازمان‌های هنرهای خلاق در حکمروایی این پروژه‌های بازتولیدی را آشکار می‌نماید و در نهایت این فصل، به بررسی نقش‌های هر دو محرک حکمروایی و جوامع در پروژه‌ها پرداخته و روابط بین این بازیگران و نقش اقتصاد خلاق را به عنوان عامل پیشران پروژه‌های توسعه اقتصادی مورد تفحص قرار می‌دهد.

مؤلف در فصل هفتم با رویکرد به «قياس در بخش خلاق حکمروایی بهترین عملکرد و جوامع»، با تعیین مضامین عملکرد خوب در میان مطالعات موردی و سپس به بررسی و مرور چالش‌های ناشی از طرح‌های ابتکاری توسعه اقتصادی، تأمین بودجه، مداخله جامعه و مکانیزم‌های حکمروایی در این مطالعات تجربی می‌پردازد. این فصل به بررسی و تشریح مضامین کلیدی در تئوری و عمل پرداخته و ظرفیت همپوشانی آنها را با اقتصاد گردشگری و اقتصادهای سبز ارزیابی می‌کند.

در فصل پایانی کتاب با عنوان «بخش خلاق و توسعه اقتصادی: موارد جهانی، گام‌های بعدی و تئوری یا بازتعریف چارچوب» مروری بر سوالات اصلی تحقیق که در ابتدای کتاب مطرح شدند و آنها را در قالب مطالعات مطرح شده در کتاب به مقایسه می‌گذارد. با تکیه بر مضامین کلیدی و یافته‌های کتاب، در این فصل به بررسی معانی مفهومی قابل احصا از فصول مطالعات موردی می‌پردازد.

با برآیند آنچه که در معرفی فصل‌های کتاب آمده تمرکز این اثر معطوف به نقش رفتارها بین اقتصاد خلاق و توسعه اقتصادی بوده است. مهمتر آنکه بحث حکمروایی حول محور اقتصاد خلاق و توسعه اقتصادی بوده که در قالب رفتارها به آن پرداخته شده است.

این کتاب در واقع نخستین مطالعه تطبیقی بین کشوری در حوزه اقتصاد خلاق و نقش آن در توسعه اقتصادی است. هدف این کتاب تحقیقی این امر بوده که از طریق تمرکز روی رفتارهای بازیگران در اقتصاد خلاق آن را پیگیری کند.

کتاب «هنرهای خلاق در حکمروایی و نوسازی و توسعه شهری» اثر روری شاند و ترجمه مسعود بهزادی‌راد، در 358 صفحه و قیمت 105000 تومان از سوی سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی روانه بازار نشر شده است.
کد مطلب : ۳۲۶۳۱۴
https://www.ibna.ir/vdcgq39wtak9xw4.rpra.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

هفته کتاب 1401