دبير كل نهاد كتابخانه‌هاي عمومي كشور خبر داد

راه‌اندازي وب سايت خريد كتاب براي نيازسنجي كتابخانه‌هاي شهرستاني

منصور واعظي در دومين روز گردهمايي مديران كل كتابخانه‌هاي استان‌ها، گفت: در ارسال كتاب‌هاي جديد به كتابخانه‌هاي شهرستان‌ها، مساله ارزش‌گذاري هرچه بيشتر بر كتاب‌ها لحاظ مي‌شود و كتاب‌هايي كه ارزش منفي دارند و در گذشته وارد كتابخانه‌ها شده‌اند جمع‌آوري خواهند شد.
منصور واعظي
منصور واعظي
به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، دومين روز از آخرين گردهمايي مديران كل كتابخانه‌هاي عمومي استان‌هاي كشور در سال‌جاري،‌ كه با حضور دبير كل نهاد كتابخانه‌هاي عمومي، مديران كل ستادي نهاد و مديران كل كتابخانه‌هاي استان كشور برگزار شده بود به سخنراني و پرسش و پاسخ مديران كل كتابخانه‌ها با مهندس واعظي، دبير كل نهاد كتابخانه‌ها اختصاص يافت.

در مراسم امروز، ابتدا، محمدحسين مطيعي، مدير كل كتابخانه‌هاي عمومي استان مركزي، گفت: برنامه‌ريزي براي تدوين برنامه ميان مدت كتابخانه‌هاي استان‌ها بسيار وقت‌گير است؛ زيرا كتابداران در كنار اداره كتابخانه، ناچارند به امور حسابداري و نگهداري اسناد نيز بپردازند، از سوي ديگر انجمن‌هاي كتابخانه‌هاي شهرستان‌ها گرفتاري زيادي دارند، بنابراين مديران و كاركنان ستادي اداره كل كتابخانه‌هاي استان‌ها بايد به‌تنهايي برنامه ميان مدت را تدوين كنند. برنامه‌ريزي براي اين امر بايد با هماهنگي و با صرف وقت لازم انجام شود.

وي همچنين حضور مديران كل كتابخانه‌ها را در شوراي برنامه‌ريزي استان‌ها خواستار شد و خاطرنشان كرد: با تحقق اين امر، جلب اعتبار و منابع براي كتابخانه‌ها
با سهولت بيشتري صورت مي‌گيرد.

مطيعي، همچنين مكان‌يابي براي احداث كتابخانه استاندارد را اصلي مهم دانست و تصريح كرد: بايد وزارت مسكن و شهرسازي سازمان‌هاي خود را موظف كند كه در تامين زمين مناسب با كاربري فرهنگي براي شهرستان‌ها اقدام كنند.

مدير كل كتابخانه‌هاي استان مركزي، با بيان اين مطلب كه هنوز تعدادي از مراجع تصميم‌گير، اداره كل امور كتابخانه‌ها را نمي‌شناسند، تاكيد كرد: لازم است خلاصه‌اي از عملكرد و برنامه‌هاي مديريت كتابخانه‌هاي استان‌ها از طريق نهاد كتابخانه‌ها جمع‌بندي شود و در اختيار مراجع تصميم‌گير قرار گيرد.

اين مدير كل ادامه داد: همچنين لازم است هرچه سريع‌تر اساسنامه مجمع خيران كتابخانه‌ساز تدوين شود تا فعاليت خيران و امضاي تفاهم‌نامه‌هاي اين حوزه در تمام استان‌ها هماهنگ شود.

وي تاكيد كرد: در صورتي ‌‌كه كميته‌اي براي پرداختن به ارزش‌هاي ملي و اسلامي در كتابخانه‌ها تشكيل شود و نظام آموزشي فرصت بيشتري براي مطالعه كتاب‌هاي باارزش غير درسي به دانش‌آموزان بدهد، مشكل قرائتخانه‌اي شدن كتابخانه‌هاي عمومي رفع مي‌شود.

مطيعي، درخواست كرد: قانون قطع 30درصد سهم كتابدار از حق عضويت‌ كتابخانه‌ها بازنگري شود؛ چرا كه اين مساله موجب بروز آثار رواني منفي در كتابداران و كاهش بازدهي آنها شده است.

رحيم فضيلت پور، مدير كل كتابخانه‌هاي خوزستان نيز تاكيد كرد: شهرستان‌ها با كمبود كتاب تازه روبه‌رو هستند. از ابتداي سال جاري فقط 200عنوان كتاب به هر يك از شهرستان‌هاي خوزستان ارسال شده است.

در ادامه،‌ دكتر محمدرضا قانع، مدير كل كتابخانه‌هاي عمومي استان يزد، ‌قرائتخانه شدن كتابخانه‌ها را نتيجه نبود امكانات كافي عنوان كرد و گفت: بايد در ارسال كتاب به هر استان نياز بومي مورد توجه خاص قرار گيرد.


همچنين حسن خدايي، مدير كل كتابخانه‌هاي استان آذربايجان شرقي، آموزش را براي افزايش توانمندي كاركنان كتابخانه‌هاي عمومي لازم دانست و تاكيد كرد: توجه هرچه بيشتر به محتواي كتاب‌هاي ارسالي به كتابخانه‌ها، مشكل قرائتخانه شدن آنها را از بين مي‌برد.

وي ادامه داد: بايد دقت كنيم كه كتاب‌هاي بي‌ارزش به كتابخانه‌ها وارد نشوند. 

در اين زمينه، مهندس واعظي، دبير كل نهاد كتابخانه‌هاي عمومي كشور توضيح داد: در ارسال كتاب‌هاي جديد مساله ارزش گذاري هرچه بيشتر بر كتاب‌ها لحاظ مي‌شود و كتاب‌هايي كه ارزش منفي دارند و در گذشته وارد كتابخانه‌ها شده‌اند جمع‌آوري مي‌شوند.

وي با اشاره به كتاب‌هاي كمك درسي خاطرنشان كرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به تازگي 20ميليارد ريال كتاب كمك درسي به مساجد اهدا كرده است. انگيزه كانون فرهنگي مساجد از درخواست اين كتاب‌ها، رونق مساجد و جلب دانش‌آموزان به اين مراكز بوده است. درباره ارسال كتاب كمك درسي به كتابخانه‌ها بايد كار كارشناسي انجام شود.

دبير كل نهاد كتابخانه‌هاي عمومي در ادامه با بيان اينكه نهاد كتابخانه‌هاي عمومي اداره كتابخانه‌هاي روستايي را بر عهده نيرو‌هاي فرهنگي غير نهادي مي‌گذارد. اظهار داشت: 34 درصد جمعيت ايران را روستاييان تشكيل مي‌دهند. بايد براي ساماندهي توسعه مطالعه مفيد در روستاها برنامه‌ريزي كنيم.

وي تاكيد كرد: نهاد كتابخانه‌هاي عمومي براي اداره و تاسيس كتابخانه روستايي برنامه ندارد در عين حال در صورتي كه موسسه يا خيري علاقه به احداث كتابخانه مستقل روستايي داشته باشد
نقشه سه گونه كتابخانه روستايي (كمتر از دو هزار و 500نفر جمعيت زيربناي كتابخانه 120متر مربع، دو هزار و 500 تا سه هزار و 500 نفر، 180متر مربع و جمعيت بالاتر از سه هزار و 500نفر، 220 تا 280 متر مربع) تهيه شده است.

واعظي گفت: بايد براي كتابخانه‌هاي روستايي از فضاهاي مازاد استفاده كنيم و در هفته دو يا سه روز، شاغلان حرفه‌هاي فرهنگي را به عنوان كتابدار به خدمت بگيريم.

دبير كل نهاد كتابخانه‌هاي عمومي كشور گفت: بايد درپرداخت 30درصد از درآمد حق عضويت به كتابداران تصميم گيري شود.

در اين باره، علي فريدوني، مدير كل كتابخانه‌هاي عمومي قم، اظهار داشت: بايد تصميم‌گيري در اين امر در اختيار مديران كل باشد.

عباس فياض، مدير كل كتابخانه‌هاي خراسان شمالي نيز تصريح كرد: نيازي به اجراي اين قانون نيست و آقاي اوليا حسين، معاون امور استان‌ها در نهاد نظر داد: دادن 30درصد از حق عضويت به كتابدار نشان‌دهنده توجه به خدمت اوست و زياني نيز به نهاد كتابخانه‌ ها وارد نمي‌كند.

غياثي،‌ مدير كل امور انجمن‌ها نيز يادآوري كرد: هيچ منع قانوني براي مديران كل كتابخانه‌ها در اين زمينه وجود ندارد و مي‌توانند حتي بيش از 30درصد به كتابداران حق عضويت بدهند.

اميري،‌ مدير كل امور توسعه كتابخانه‌ها نيز بيان كرد: منتفي شدن پرداخت 30درصد حق عضويت در برخورد كتابداران با مراجعان تاثير نامطلوب داشته‌است. بهتر است اين قانون با افزايش تا 50درصد دوباره
به اجرا درآيد.

واعظي در جمع‌بندي سخنان مطرح شده، گفت: بهتر است اعطاي سهم از حق عضويت به كتابداران را در اختيار كتابخانه‌ها قرار دهيم.

وي اضافه كرد: همچنين لازم است حق عضويت در سال آينده از 10هزار ريال به 20 تا 50هزار ريال افزايش يابد.

در اين باره، رمضانعلي محسني، مدير كل كتابخانه‌هاي مازندران، نظر داد: آيين نامه‌اي براي مشخص شدن افرادي كه بايد از تخفيف ويزه در اين امر برخوردار شوند وجود داشته باشد.

واعظي پاسخ داد: تصميم گيري براي حق عضويت كتابخانه‌هاي روستايي با اين شرط كه براي كتابخانه شهري بين 20 تا 50هزار ريال و يبراي روستايي 10 تا 20هزار ريال باشد را به انجمن كتابخانه‌هاي شهرستان‌ها واگذار مي‌كنيم. در صورتي كه خانواده شهدا، ‌اعضاي تحت پوشش بهزيستي يا كميته امداد كمتر از اين مبلغ مي‌دهند بايد انجمن پرداخت مازاد حق عضويت آنها را بپذيرد.

وي خبر داد: سال آينده وب سايت خريد كتاب براي نيازسنجي كتابخانه‌هاي شهرستاني راه‌اندازي مي‌شود.

دبير كل نهاد كتابخانه‌هاي عمومي كشور به كتابخانه ديجيتال اشاره كرد و گفت: پرداخت حق مولف مشكل اصلي راه‌اندازي كتابخانه ديجيتال است. اگر حق مولف يك اثر بين دو يا سه ميليون ريال باشد براي يك ميليون كتاب بايد 200ميليارد تومان هزينه بپردازيم. تامين ساير تجهيزات 300ميليارد ريال هزينه دارد كه تامين شده است.

به گفته واعظي، سال آينده پروژه كتابخانه ديجيتال كشور به اجرا درمي‌آيد.


کد مطلب : ۱۷۲۴۵
https://www.ibna.ir/vdciwraz.t1ay52bcct.html
گزارشگر :
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

پرونده جایزه کتاب سال