فرازونشیب‌های ادبیات پایداری

فرازونشیب‌های ادبیات پایداری

حوادث بزرگ دوران، ادبیّات آن دوران را رقم می‌زنند؛ و به فراخور حادثه، نامی بر آن ادبیات می‌گذارند. پس از انقلاب اسلامی و تحولات پیوسته با آن، از جمله جنگ هشت ساله عراق علیه ایران و دفاع همه جانبه ملت ایران و تبعات آن. ادبیات پایداری هم از این نمونه است و همچون دیگر گونه‌های ادبی دارای فرازونشیب‌های فراوانی است. سرویس مقاومت خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) تلاش دارد در این پرونده فرازونشیب‌های ادبیات پایداری را بررسی کند.

تیتردو پرونده