نشست نقد و بررسی کتاب «در خیمه قذافی» روایت دوستان سرهنگ قذافی با ترجمه حسین جابری انصاری، سفیر سابق ایران در لیبی و جاوید قربان اوغلی، منتقد و مدیرکل پیشین آفریقای وزارت امور خارجه در نمایشگاه دائمی کتاب اطلاعات برگزار شد. / عکاس: محسن ونایی
کد مطلب : ۳۲۹۷۸۶