نشست تاملاتی فلسفی در باب جنگ و دفاع مقدس، در خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد. /عکاس: کامیار خطیبی
کد مطلب : ۳۲۹۷۲۵