نشست مخاطب شناسی آثار دفاع مقدس برای ترجمه معکوس با حضور احمد شاکری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و از نویسندگان دفاع مقدس و سیدرضا میربابا، مدیر نشر صریر (وابسته به بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس) در خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد. / عکاس : کامیار خطیبی
کد مطلب : ۳۲۶۸۶۳