کتاب «نبرد مخفی علیه ایران» اثر رونن برگمن با حضور عباس سلیمی نمین ، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران و حمید کرمی پور ، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تهران در اتاق گفت و گوی خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) نقد و بررسی شد. /عکاس : کامیار خطیبی
کد مطلب : ۳۲۶۵۹۹