همایش «حکمرانی مردمی در گفتمان عدالت و جمهوریت» از سوی مرکز استراتژی‌های ریاست جمهوری با حضور برخی وزرای دولت سیزدهم در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.
کد مطلب : ۳۲۳۰۷۷