آیین بزرگداشت محمود جعفری‌دهقی همراه با رونمایی از کتاب دادستان دینی در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد
کد مطلب : ۳۲۲۹۲۰