کتابفروشی های تهران به روایت تصویر

  • فروشگاه مرکزی کتاب‌های هنری به روایت تصویر

    فروشگاه مرکزی کتاب‌های هنری به روایت تصویر

    خبرگزاری کتاب ایران قصد دارد در راستای حمایت از صنف کتابفروشان، به معرفی و انتشار گزارش تصویری از آنان بپردازد. گزارش پیش رو، روایتی تصویری از فروشگاه مرکزی کتاب‌های هنری، واقع در ساختمان مرکزی فرهنگستان هنر (نرسيده به چهارراه طالقانی) است.