ژانر ماجراجویی

  • ماجراجویی‌های یک کتاب نوجوانِ میانسال

    یادداشت؛

    ماجراجویی‌های یک کتاب نوجوانِ میانسال

    در بازار رنگارنگ کتاب‌های نوجوان امروز، علی‌الخصوص در زمانی که کتاب‌های ماجراجویی در هر سبک و سیاقی پیدا می‌شوند، شاید کتاب «امیرکوچولوی هشتم» شانس چندانی برای رقابت نداشته باشد؛ اما فضای شرقی و لطافت داستان هنوز هم قابلیت این را دارد که گروهی از نوجوانان را با خود همراه کند.