مراسم تکریم و معارفه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان