شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۰ - ۱۴:۰۰
«سهم نفرين شده» ژرژ باتاي فارسي شد

بهرنگ پورحسيني قصد دارد برخي از كتاب‌هاي اصلي ژرژ باتاي را ترجمه كند. «سهم نفرين شده» عنوان كتابي از باتاي است كه تا دو ماه ديگر به ناشر سپرده مي‌شود. باتاي، الهام‌بخش فلاسفه پسامدرن و پاساختارگراست.-

اين مترجم در گفت‌وگو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، عنوان كرد: تاكنون ترجمه‌هاي پراكنده‌اي از آثار باتاي انجام شده است و به همين دليل، تصميم به ترجمه برخي از كتاب‌هاي اصلي او گرفتم.

وي افزود: در ترجمه كتاب «سهم نفرين شده» از دو متن انگليسي و فرانسوي استفاده شده است. پس از اين كتاب، قصد دارم «تجربه دروني» باتاي را ترجمه كنم.

پورحسيني درباره اهميت فلسفه اين فيلسوف فرانسوي در جريان پسامدرن، گفت: طيف وسيعي از فلاسفه فرانسوي پس از جنگ جهاني دوم نظير دلوز، كريستوا، ليوتار، بودريار، دريدا و بارت، جريان پساساختارگرايي را شكل دادند. باتاي يكي از اصلي‌ترين منابع الهام اين متفكران فلسفه بود. شايد بتوان گفت كه باتاي، پس از جنگ كشف شد و توانست جريان پساساختارگرا را با الهاماتش شكل دهد.

وي «امر مازاد» را موضوع اصلي اين كتاب باتاي دانست و گفت: او با اين طرح به نظام ديالكتيكي هگل حمله مي‌كند و مي‌خواهد امر حل‌نشده‌اي را در اين چارچوب خشك پاسخ دهد. اين در حالي است كه امر مازاد در هيچ چارچوبي حل نمي‌شود و خارج از آن قرار مي‌گيرد.

پورحسيني ادامه داد: اين فيلسوف فرانسوي براي بررسي اين موضوع، تا اندازه‌اي از قالب فلسفه خارج مي‌شود و سراغ رويكردهاي اقتصادي، سياسي و همچنين انسان‌شناختي مي‌رود.

اين مترجم ادامه داد: او با پي‌گيري‌هاي تاريخي مي‌كوشد الگوي خود را در برابر تفسير هگلي از تاريخ، بسط دهد. بودريار و دريدا نيز اين تفكر را بسط مي‌دهند و از آن به عنوان ابزاري براي حمله به ساختارگرايي و اقتصاد ماركسيستي بهره مي‌گيرند.

پورحسيني ترجمه كتاب «سهم نفرين شده» را به نشر مركز مي‌سپارد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

برگزیده

پربازدیدترین

تازه‌ها

اخبار مرتبط