کتاب «جولان جوانمرد»؛ تاریخ شفاهی دکتر احمد خالدی؛ معاون وزیر نفت، معاون وزیر بازرگانی و معاون اقتصادی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با سخنرانی سعید جلیلی، نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی در خانه اندیشه‌ورزان رونمایی شد./عکاس: نیلوفر عباسی
کد مطلب : ۳۳۳۶۸۳