نشست نقد و بررسی شعر و ادبیات افغانستان در یک سال اخیر در سرای اهل قلم برگزار شد. / عکاس : کامیار خطیبی
کد مطلب : ۳۲۸۷۴۶