شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶ - ۱۵:۴۹
آمار نشر كتاب در شهريور ماه سال‌هاي 96و 95/انتشارات قدیانی در صدر نشست

آمار نشر کتاب نشان می‌دهد در شهریور 1396 تعداد هفت هزار و 941 عنوان کتاب منتشر شده که در مقایسه با 6 هزار و 730 عنوان کتاب در دوره زمانی مشابه سال گذشته، 18درصد افزایش داشته است و میانگین شمارگان با افزایش 16درصدی روبه رو شده است.

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا) به نقل از روابط عمومی خانه كتاب، از مجموع 7هزار و 941 عنوان كتاب منتشر شده در شهريورماه سال جاری، کتاب‌های حوزه كمک درسی از ساير موضوعات سبقت گرفته و با هزار و 364 عنوان پيشتاز است. موضوعات علوم‌عملی با هزار و 185 عنوان، كودک و نوجوان با هزار و 157 عنوان، ادبيات با 988 عنوان و علوم‌اجتماعی با 957 عنوان در رده‌های بعدی قرار دارند.

در حوزه تاليف، موضوع كمک درسی در صدر قرار دارد و موضوعات علوم عملی، علوم اجتماعی، كودک و نوجوان وادبيات جايگاه‌های بعدی را از آن خود كرده‌اند.

شهريور‌ماه سال جاری در حوزه ترجمه، بيشترين تعداد كتاب‌ها به موضوع كودک و نوجوان اختصاص دارد و موضوعات ادبيات با 280 عنوان، علوم عملی با 277 عنوان، علوم اجتماعی با 140 عنوان و فلسفه و روان‌شناسی با 137 عنوان در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

از مجموع هزار و 185عنوان كتاب منتشر شده در موضوع علوم عملی، 991 عنوان چاپ نخست و 194 عنوان بازچاپ بوده‌اند و موضوع علوم اجتماعی با 712عنوان كتاب چاپ‌ نخست و 245 عنوان كتاب باز‌چاپ در جايگاه دوم قرار دارد؛ علاوه براین، موضوع ادبيات با 621 عنوان كتاب چاپ نخست و 367 عنوان بازچاپ در مرتبه سوم قرار گرفته است.
 
شهريورماه 1396 بيشترين شمارگان كل با چهار میلیون و 811 هزار و 50 نسخه به موضوع كمک درسی و پس از آن، كتاب‌های كودک و نوجوان با سه نسخه، موضوع علوم عملی با یک میلیون و 775 هزار و 35 نسخه،  موضوع دين با یک میلیون و 358 هزار و 910 نسخه و موضوع ادبيات با یک میلیون و 28 هزار و 640  نسخه اختصاص دارد.

شهريور ماه سال جاری، كمترين شمارگان متوسط مربوط به موضوع كليات با 809 نسخه بوده است و پس از آن  موضوعات علوم طبيعی و رياضيات با 908 نسخه، علوم اجتماعی با 981 نسخه، هنر با هزار و 46 نسخه و زبان با هزار و 49 نسخه قرار گرفته‌اند.

بر اساس آمار كتاب‌های منتشر شده در استان‌ها نسبت به كل كشور در شهريورماه سال جاری در استان تهران، 5 هزار و 983 عنوان كتاب منتشر شده  كه اين ميزان 75/34 درصد عناوين منتشر شده كل كشور را دربرمی‌‌گيرد.

 بعد از استان تهران ، استان قم در رتبه دوم قرار دارد كه 604 عنوان كتاب در اين بازه زمانی منتشر كرده است. اين استان 7/61 درصد كتاب های منتشر شده كل كشور را به خود اختصاص داده است. استان‌های خراسان رضوي با 380 عنوان و نسبت 4/79 درصد، اصفهان با 340 عنوان و نسبت 4/28 درصد و ساير استان ها با 633 عنوان و نسبت 7/97 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

كتاب‌های منتشر شده در بازه زمانی شهريور سال گذشته از سوی 5هزار و 563 پديدآورنده انتشار يافته كه از اين تعداد هزار و239 نفر زن و 4هزار و 324 نفر مرد بودند.  اين آمار در سال جاری با افزايش 13 درصدی پديدآورندگان زن و كاهش يک درصدی پديدآورندگان مرد مواجه شده است.

بر اساس آمار نشر كتاب در شهريورماه سال 1396، انتشارات قديانی با 88 عنوان كتاب منتشرشده در صدر ناشران كودک و نوجوان قرار گرفت كه  از اين تعداد هفت عنوان چاپ نخست  و 81 كتاب بازچاپ روانه بازار كتاب كرده است. جامعه القرآن الكريم با 65 عنوان شامل 11 عنوان چاپ نخست و 54 عنوان بازچاپ در جايگاه دوم قرار گرفت و بعد از آن، انتشارات بين‌المللی گاج با 43 عنوان كتاب بازچاپ در رتبه سوم قرار گرفت.

 انتشارات پيدايش  با 42 عنوان شامل 9 عنوان چاپ نخست و 33عنوان بازچاپ، انتشارات افق با 39 عنوان شامل 9 عنوان چاپ اول و 30 عنوان بازچاپ،  نشر نوشته  با 36 عنوان چاپ نخست و نيز انتشارات پرتقال  با 33 عنوان چاپ نخست، انتشارات عروج انديشه با 28 عنوان بازچاپ، انتشارات ديموند بلورين با 24 عنوان كتاب چاپ نخست و انتشارات جنگل  با 23 عنوان كتاب شامل 17 چاپ نخست و 6 عنوان بازچاپ در جايگاه هاي چهارم تا دهم قرار گرفتند.

انتشارات رهپويان شريف با 100 عنوان كتاب چاپ اول، انتشارات مدرسان شريف با 94 عنوان شامل 79 عنوان چاپ اول و 15 عنوان باز چاپ، انتشارات جنگل با 87 عنوان شامل 74 چاپ اول و 13 بازچاپ، انتشارات سمت با 83 عنوان كتاب بازچاپ، انتشارات رازنهان با 66 عنوان كتاب شامل 63عنوان چاپ اول و 3عنوان بازچاپ، انتشارات دانشگاه سمنان با 58عنوان كتاب چاپ اول و چهار عنوان كتاب باز چاپ،  سنجش و دانش  با 59 عنوان چاپ نخست، مينوفر با 56 عنوان كتاب شامل 55 عنوان چاپ نخست و يک عنوان بازچاپ، انتشارات شاپرک سرخ با 54 عنوان كتاب چاپ نخست و انتشارات جامعه القرآن‌الكريم با 52 عنوان كتاب شامل سه عنوان كتاب چاپ نخست  و 49 عنوان كتاب بازچاپ در فهرست 10 ناشر عمومی پر كار شهريور  ماه سال 96 قرار گرفتند.

 براساس آمار نشر كتاب شهريورماه سال 1396 انتشارات «خيلی سبز» با 522 عنوان كتاب منتشره در صدر ناشران آموزشی قرار گرفت كه از اين تعداد 22 عنوان چاپ نخست و 500عنوان بازچاپ هستند. انتشارات  بين‌المللي گاج با 226 عنوان كتاب شامل چهار عنوان كتاب چاپ نخست و 222 عنوان بازچاپ در جايگاه دوم قرار گرفت و انتشارات «مبتكران» با 156 عنوان كتاب شامل 11 عنوان چاپ نخست و 145 عنوان بازچاپ در رتبه سوم قرار گرفت.
 
شركت انتشارات كانون فرهنگی آموزش با 101عنوان شامل 16 چاپ نخست و 85 بازچاپ، انتشارات پيشروان با 99 عنوان شامل 10عنوان چاپ نخست و 89 بازچاپ، انتشارات الگو با 67عنوان كتاب شامل دو عنوان كتاب چاپ نخست و 65 عنوان بازچاپ ، انتشارات كلاغ سپيد با 50 عنوان بازچاپ، انتشارات «مهر و ماه نو» با 33 عنوان كتاب بازچاپ، انتشارات «گردوی دانش» با 25عنوان كتاب شامل  هشت عنوان چاپ نخست و 17عنوان بازچاپ و انتشارات گيلنا با 13 عنوان كتاب چاپ نخست در فهرست 10 ناشر آموزشی پر كار شهريور‌ماه سال 96 قرار گرفته‌اند.

براساس فهرست كتاب‌های منتشر شده در شهريور ماه سال جاری، كتاب «شاهكار قرن: استراتژی ايجاد درآمدهای انفعالی خرد و كلان» با 700 هزار نسخه در صدر جدول  پرشمارگان‌ترين كتاب ها قرار گرفت. اين اثر از سوي نشر اميد عليزاده راهی بازار نشر شده است. علاوه براین  كتاب‌های «راهنمای گام به گام دروس نهم شامل: پاسخ  كامل سوالات كتاب درسی» و «راهنمای گام به گام دروس پنجم ابتدايي» هر يک با 100هزار نسخه در جايگاه دوم و سوم هستند و بعد از آن‌ها به ترتيب كتاب‌هاي «با اين تيغ‌ها چي كار كنم؟» با 86 هزار نسخه، «فاطمه دختر امام حسن(ع) مادر امام باقر (ع)» با 81 هزار و 300 نسخه، «هديه روباه» با 77 هزار و 250 نسخه، «راهنماي گام به گام دروس ششم  ابتدايي شامل:پاسخ كامل سوالات كتاب درسي، نمونه سوالات امتحانی با پاسخ تشريحي» با 65 هزار نسخه، « راهنماي گام به گام دروس چهارم ابتدايي: پاسخ كامل سوالات  كتاب درسي، همراه با نمونه و سوالات امتحاني» با 50 هزار نسخه، « راهنماي گام به گام دروس هشتم» با 50 هزار نسخه و كتاب « پارسايان كوچك:ويژه  مفاهيم ديني كودكان 3تا 4 سال» با 38 هزار نسخه در رتبه‌های  بعدي قرار دارند.

براساس آمار، كتاب «آموزش روخوانی و روان خوانی قرآن كريم» هفت بار چاپ شده است؛ اين اثر كه از سوی نشر جامعه القرآن الكريم راهي بازار نشر شده، پُرتكرارترين اثر اين ماه به شمار مي‌آيد.

كتاب‌های «ملت عشق» از سوی نشر سلسله مهر 6بار، «مجموعه آزمون‌های وكالت با پاسخ‌های تشريحی و تحليلی» به همت نشر مجمع علمی و فرهنگی مجد پنج بار، «تشريح كامل سوالات آزمون هاي نظام مهندسي تاسيسات برقی به همراه كليد واژه » توسط نشر نوآور چهار بار  و كتاب «دختری كه رهايش كردي»چهار بار توسط نشر ميلكان، « امام نامه: گذري در كوچه پس كوچه هاي جامعه كبيره» از انتشارات آيين فطرت با چهار بار، «راز و نيازهاي موفقيت ايراني» از انتشارات نگاه با چهار بار چاپ، «جزء سي ام قرآن كريم» از انتشارات جامعه القرآن الكريم با چهار بار چاپ، «مردي به نام اوه» از انتشارات چشمه با سه بار چاپ و «درباره معني زندگي» از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر كتاب پارسه با سه  بارچاپ، پرتكرار ترين كتاب هاي منتشر شده هستند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

برگزیده

پربازدیدترین

تازه‌ها