چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۰
انتشار سه کتاب در زمینه روانشناسی و مددکاری اجتماعی

سه کتاب جدید در حوزه روانشناسی به همت انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی روانه بازار نشر شد.

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی سه کتاب جدید در حوزه روانشناسی به بازار کتاب عرضه کرده است.

مددکاری اجتماعی با بزرگسالان آسیب‌پذیر

در این کتاب که به قلم تقی دوست‌قرین نگاشته شده به دیدگاه‌های جامعه‌شناختی و روانشناختی خاصی اشاره شده و چگونگی به‌کارگیری آن‌ها در کار عملی با مددجویان به تفصیل بحث شده است. در تمام طول کتاب سعی شده از خواننده خواسته شود تا با تفکر انعکاسی به مطالب پیش رو نظر افکنده و در تعامل با دیگران به ارتقا و گسترش مهارت‌ها و فعالیت‌های حرفه‌ای خود در چارچوب ارزش‌های مددکاری بپردازد.

فصل اول به چگونگی مداخلات حرفه‌ای در کار با افراد معلول براساس راهبرهای مددکاری اجتماعی و در چارچوب قانون جامع حمایت از افراد معلول، 1383 و پیمان بین‌المللی حقوق معلولین، 2006 می‌پردازد. در ادامه این فصل چگونگی شخصی‌سازی خدمات و مداخلات حرفه‌ای مددکاران و سایر افراد درگیر با مددجویان را مورد بحث قرار می‌دهد. در این بخش توضیح داده می‌شود که شخصی‌سازی یعنی تفکر درباره خدمات عمومی و خدمات اجتماعی به شیوه‌ای کاملاً جدید و متفاوت از قبل. در شخصی‌سازی با توجه به شرایط فردی هر مددجو، کار از شخص آغاز می‌شود تا این که از ارایه خدمات موجود به‌نحوی که وجود دارند، آغاز شود.

فصل دوم در آغاز به چگونگی مداخلات حرفه‌ای و حمایتی از مددجویان دارای مشکلات روانی می‌پردازد. در این فصل توضیح داده می‌شود که سالمندان بخش قابل توجهی از مددجویان بزرگسال را در برمی‌گیرند. در ادامه این فصل به سلامت روانی افراد سالمند پرداخته و چگونگی استفاده از راهبردهای مختلف در کار با سالمندان با توجه به تئوری روانی اجتماعی اریک اریکسون مورد بحث قرار می‌گیرد.
 
در فصل سوم به تفصیل و با ذکر جزییات به چگونگی مواجهه با افرادی که زوال عقل را تجربه کرده‌اند می‌پردازد. در این فصل نشانگان کلی زوال عقل با ذکر مثال‌هایی ارایه می‌شوند. در ادامه چگونگی استمرار زندگی با وجود تجربه زوال عقل مورد بحث قرار می‌گیرد. در پایان این فصل به تجزیه و تحلیل پاسخ‌های مفید و پاسخ‌های نامناسب در برخورد با افراد دارای مشکل زوال عقل پرداخته می‌شود.
 
فصل چهارم به چگونگی بررسی کمبود ظرفیت روانی در تصمیم‌گیری‌ها و مداخلات مددکاری اجتماعی می‌پردازد. در این فصل تأکید بر این نکته می‌شود که در کار با هر مددجویی باید فرض را بر داشتن ظرفیت روانی آن‌ها در اخذ هرگونه تصمیمی گذاشت. چنانچه آن‌ها نتوانستند خود به تنهایی اطلاعات موردنیاز برای تصمیم‌گیری را دریافت و یا درک کنند، این وظیفه ماست که در این امور آنان را مورد حمایت قرار داده تا خود با دریافت اطلاعات مربوطه که به بهترین شیوه قابل درک است، تصمیم مقتضی را اخذ کنند. در نهایت اگر مددجو قادر نبود به رغم تمام تمهیدات، برای خود تصمیم بگیرد، باید با کمک افراد خانواده و یا مسئولین مربوطه و تا جایی که امکان دارد با مشارکت خود مددجو، نسبت به یک تصمیم به‌خصوص با رعایت تأمین بیشترین منفعت و کمترین محدودیت برای او، اقدام مقتضی را به‌عمل بیاوریم.

فصل پنجم به بررسی رابطه بین فقر و طرد اجتماعی می‌پردازد. دیدگاه اسلام در مورد فقر و چگونگی برخورد با آن در این بخش تشریح شده است. در این فصل به برخی مفاهیم مربوط به فقر و اقدامات ارزشی و راهبردهای حرفه‌ای در کار با سالمندان و خانواده‌های فقیر، پرداخته می‌شود. در ادامه به چگونگی اعتقادات و ارزش‌های شخصی مددکاران و نقش‌های حرفه‌ای در مراقبت از فرزندان در کار با خانواده‌ها بحث به عمل خواهد آمد.

فصل ششم به بحث بسیار مهم تبعیض سنی، و یا تبعیض براساس سن و طرد اجتماعی می‌پردازد. در این فصل بحث می‌شود که چگونه تبعیض براساس سن باعث اضمحلال کیفیت زندگی افراد می‌گردد. در این فصل این نکته برجسته می‌گردد که در دنیای جدید و با توجه به تغییرات عظیم ساختار و پیوندهای اجتماعی و به رغم دستورات و توصیه‌های اسلامی، این احتمال وجود دارد که فرد سالمند تحت تبعیض سنی مستقیم و یا غیرمستقیم قرار گیرد. در پایان توصیه‌هایی برای برخورد با طرد اجتماعی سالمندان ارایه شده است.

کتاب «مددکاری اجتماعی با بزرگسالان آسیب‌پذیر» با شمارگان 500 در 192 صفحه به بهای 10 هزار منتشر شده است.

راهبردها تکنیک‌ها و مداخلات حرفه‌ای در مددکاری اجتماعی

تقی دوست‌قرین مولف این اثر، باتوجه به کمبودها و ضرورت‌های موجود در فعالیت‌های دانشگاهی مربوط به رشته‌های مددکاری و ضرورت‌های موجود در فعالیت‌های دانشگاهی مربوط به رشته‌های مددکاری اجتماعی و خدمات اجتماعی این کتاب را به رشته تحریر درآورده تا که دانش‌آموختگان در حوزه رشته‌های مددکاری و خدمات اجتماعی با بخشی از آخرین راهبردها، تکنیک‌ها و مداخلات حرفه‌ای که در رشته مددکاری در بسیاری کشورها از آن‌ها بهره برده است، آشنا شده و در فعالیت‌های حرفه‌ای خود آن‌ها را به شکل علمی و صحیح به‌کار گیرند.

فصل اول به چگونگی مهارت‌های ارتباطی در مددکاری اجتماعی می‌پردازد و تأکید بر برقراری یک ارتباط مؤثر می‌کند، مددکاران باید از یک سلسله اصول تبعیت کرده و مهارت‌های ارتباط خاصی را فرا گرفته و آن‌ها را تحول و توسعه دهند. در ادامه چگونگی برقراری و پایداری روابط با مددجویان و سایر افراد مرتبط، مورد بحث قرار گرفته و موانع در برقراری ارتباط و راه‌های مقابله با آن مطرح می‌شود.

هم‌چنین در این فصل به چگونگی برقراری ارتباط در موقعیت‌های چالشی اشاره شده و با ذکر مثال‌هایی چگونگی مداخلات مددکاری مورد کنکاش قرار گرفته‌اند. در همین راستا چگونگی برخورد با پیش‌آمدهای مشکل‌زا، رفتارهای توهین‌آمیز، رفتارهای خشونت‌آمیز و تهدیدکننده نیز مورد بحث قرار می‌گیرند. چگونگی برقراری ارتباط از طریق اقدامات خاص و روش‌های دیگر ارتباطی قسمت‌های پایانی این فصل را تشکیل می‌دهد.

در فصل دوم، راهبرهای شناختی ـ رفتاری و کاربرد آن در رشته مددکاری اجتماعی مورد بحث و کنکاش قرار می‌گیرد. در این راهبرد هدف از مداخله مددکاری همان بازسازی افکار، ادراکات و اعتقادات مددجو است. در این فصل انواع و اقسام تکنیک‌های شناختی ـ رفتاری در کار با مددجویان با ذکر مثال‌های عینی ارائه می‌‌شوند.

در فصل سوم، درمان کوتاه‌مدت متمرکز بر راه‌حل به‌عنوان یک شیوه مداخله‌ای نسبتاً جدید در مددکاری اجتماعی معرفی می‌شود. این نوع درمان تأکید بر راه‌حل دارد تا بر مشکل. در این فصل مثال‌های عینی و عملی متعددی در زمینه چگونگی کاربرد این نوع مداخله در کار با مددجویان ارائه گردیده است.

در فصل چهارم، روش مصاحبه انگیزشی معرفی می‌گردد که یکی از شیوه‌های جدید مداخله‌ای در رشته مددکاری اجتماعی است. این روش عبارت است از روشی مراجع ـ محور، دستورالعملی که با افزایش انگیزه‌های درونی فرد، سعی در تغییر او از طریق کشف و حل دوگانگی‌هایی که در زندگی با آن‌ها مواجه است، می‌کند. در این فصل به تفصیل به چگونگی آموزش روش مصاحبه انگیزشی به دانشجویان با ذکر تمرین‌های علمی پرداخته شده است.

در فصل پنجم، یک مداخله درمانی دیگر که در موقعیت‌های ناگوار برای مددکاران اجتماعی کاربرد فراوانی دارد به تفصیل مطرح می‌گردد. گزارش‌گیری روانشناختی به‌عنوان مداخله‌ای درمانی معرفی می‌شود که به افراد یاری می‌کند تا متعاقب یک حادثه ناگوار دچار اختلالات روانی نشوند و یا لااقل از شدت چنین اختلالاتی کاسته شود. در ادامه فصل یک نوع مشاوره حزن و اندوه به‌عنوان مداخله‌ای مطرح می‌شود که در آن فرد یاری می‌شود تا با بیان عواطف خود به یک شیوه خاص از سلامت روانی برخوردار شود. در این فصل هم‌چنین از تشکیل گروه‌های حمایتی‌ به‌عنوان مداخله مددکاری اجتماعی ذکر به میان آمده است. در نهایت این فصل به‌صورت مختصر درمان‌های خلاقانه مورد بحث قرار گرفته‌اند. 

کتاب «راهبردها تکنیک‌ها و مداخلات حرفه‌ای در مددکاری اجتماعی» با شمارگان 500 نسخه در 224 صفحه به بهای 11 هزار تومان به چاپ رسیده است.

درآمدی بر روانشناسی سالمندی

این کتاب تالیف ایان استوارت همیلتون و به ترجمه عبدالله معتمدی، شبنم جوانمرد و سمیرا رستمی منتشر شده است. در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: «سالمندی به عنوان یک پدیده شایع، به ملل صنعتی قرن بیستم اختصاص دارد و ناشی از کاهش نرخ مرگ و میر نوزادان و بهبود مراقبت‌های بهداشتی و سبک زندگی در دوره قبل از بزرگسالی است و به بهبود ذاتی سنت نوع بشر مربوط نمی‌شود. یک اندازه‌گیری پایدار تنها از سالمندی وجود ندارد. بسیاری از پیری‌شناسان، با یک حساب سرانگشتی، سنین 60 یا 65 را به عنوان شروع سالمندی در نظر می‌گیرند.در این سن کاهش‌هایی در بسیاری از فرایندهای جسمانی و روانشناختی به وضوح آشکار می‌شود.

کتاب «درآمدی بر روانشناسی سالمندی» با شمارگان 500 نسخه در 512 صفحه به بهای 26 هزار تومان منتشر شده و در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

برگزیده

پربازدیدترین

تازه‌ها