شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۱
ضوابط حضور ناشران در بیست‌ونهمین نمایشگاه کتاب تهران مشخص شد/ آغاز به‌کار نمایشگاه از پانزدهم اردیبهشت‌ماه

ضوابط حضور ناشران داخلی در بیست‌و‌نهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران مشخص و همچنین مبلغ و نحوه پرداخت اجاره غرفه‌های این دوره از نمایشگاه نیز منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، بیست‌و‌نهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، به همت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی، تشکل‌های نشر و بخش خصوصی از 15 تا 25 اردیبهشت‌ 1359 در محل شهر آفتاب برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضوابط حضور ناشران داخلی در این دوره از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به شرح زیر اعلام شد.

تمامی ناشـران داخلی مـی‌توانند در ايـن رويـداد بزرگ فرهنگـی شركت كنند. سالن‌­های ناشران داخلی نمایشگاه، شامل بخش‌های زير است:
 • الف) سالن­‌های ناشران عمومی
  ب) سالن‌­های ناشران کودک و نوجوان
  ج) سالن‌های ناشران دانشگاهی
  د) سالن‌های ناشران ‌آموزشی
متقاضـيان لازم اسـت بـا توجـه بـه نـوع فعاليـت خـود، در هريـک از بخش‌های مـذكور ثبـت‌­نـام كننـد.
 1. 1. شرايط ثبت‌نام:
  1.  ناشران سراسر كشور اعم از خصوصی و غیرخصوصی كه دارای پروانه نشر معتبر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند و شرايط ثبت‌نام را احراز نمايند، به تفكيک هر حوزه می‌توانند طبق زمان‌بندی اعلام‌شده توسط کمیته ناشران داخلی، در نمايشگاه ثبت‌نام نمايند.
تبصره 1: کمیته ناشران داخلی، از پذیرش هرگونه تقاضا پس از انقضای مهلت اعلام‌شده ثبت‌نام معذور است و ستاد نمايشگاه هيچ تعهدی از حيث واگذاری غرفه در قبال ناشرانی كه در زمان ثبت‌­نام اطلاعات نادرست يا ناقص ارائه داده يا مدارک خود را بعد از اتمام مهلت ثبت‌­نام تحويل­ دهند، نخواهد داشت.

2-1. مبنای ثبت‌نام برای ناشران علاوه بر دارا بودن پروانه نشر معتبر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به تفكيک هر حوزه بر اساس کتاب‌های منتشرشده، به شرح زیر است:
 •  ناشران عمومی، دانشگاهی و آموزشی: 35 عنوان كتاب
   ناشران بخش كودک و نوجوان: 40 عنوان كتاب
تبصره 1: در همه حوزه‌ها، حداقل 15 عنوان از کتاب‌های منتشره باید چاپ نخست باشد. شایان‌ ذکر است كتاب‌های تجدیدچاپ در هر سال فقط يک عنوان محاسبه می‌شود.

تبصره 2: محاسبه تعداد عنوان‌های متقاضیان بر اساس عنوان‌های منتشرشده طی 4 سال اخیر تا زمان ثبت‌نام، بر اساس اطلاعات خانه كتاب ايران است و عناوين منتشرشده پیش‌ از این دوره، در تخصيص متراژ غرفه مؤثر نيست.

تبصره 3: کتاب‌های دیجیتال و صورت‌های جدید کتاب نیز مشابه کتاب‌های چاپی در شاخص‌های تعیین متراژ غرفه ناشران شرکت‌کننده لحاظ خواهد شد.

تبصره 4: ملاک ثبت‌نام قطعی، ورود اطلاعات کامل کتب قابل‌ عرضه در نمایشگاه و ارائه و یا ارسال اسناد و مدارک مورد نیاز و واریز وجه مربوط و دريافت تأييديه است.

تبصره 5: متقاضیان ثبت‌نام در نمايشگاه، علاوه بر التزام به قواعد و مقرراتي كه در پی می‌­آيد، متعهد به رعايت دستورالعمل انضباطی نمايشگاه نيز است.
 1.  ناشری كه شرايط ثبت‌نام را احراز كند، می‌تواند حداكثر نمايندگی 4 ناشر ديگر را اخذ نمايد كه می‌بايد به‌صورت مشترک کاربرگ مربوط به نمايندگی را تكميل، ممهور و در موعد مقرر ارائه نمايند.
تبصره 1: ناشر واگذارکننده نمايندگی، موظف است قبل از ارائه يا تحويل كتاب به ناشر اصلی، فرم نمايندگی را تكميل و در زمان ثبت‌نام تحويل نمايد.

تبصره 2: تعداد عناوين منتشرشده، هيچ‌گونه امتيازی در تخصيص متراژ اضافی برای ناشر نمايندگی‌پذير ندارد.

تبصره 3: عرضه كتب ساير ناشران بدون داشتن نمايندگي، ممنوع است.
 1.  آن دسته از ناشرانی كه شرايط ثبت‌نام از لحاظ دارا بودن تعداد عناوین منتشره را احراز نمی‌نمایند، می‌توانند نسبت به ثبت‌نام موقت اقدام کنند. درخواست این دسته از ناشران در کارگروه تخصصی مرتبط (متشکل از نماینده تشکل مجری، نماینده کمیته ناشران داخلی و نماینده شورای نظارت و ارزیابی نمایشگاه) موردبررسی واقع خواهد شد و نظر کارگروه یادشده ملاک عمل جهت تخصیص غرفه خواهد بود. 
تبصره:‌ ثبت‌نام از ناشرانی كه دارای سابقه تخلف در نمايشگاه‌های گذشته هستند، منوط به بررسی‌ و موافقت كميته ناشران داخلی و تأييد شورای نظارت و ارزشیابی نمایشگاه است.
 1.  ناشرانی كه خود در نمايشگاه شركت كرده‌اند، نمی‌توانند به ناشر ديگری نمايندگی بدهند.
تبصره 1: تشكل‌ها، نهادهای دولتی و تعاونی‌های نشر، فقط مجاز به عرضه و فروش كتب ناشرانی هستند كه در نمايشگاه حضور ندارند.

تبصره 2: ناشران ملزم‌اند قبل از ثبت‌نام براي كنترل اطلاعات كتاب‌های خود به وبگاه مؤسسه خانه كتاب ايران به نشانی www.ketab.ir مراجعه کنند و در صورت مشاهده مغايرت، نسخه‌ای از كتاب را به همراه تصوير اعلام وصول به بانک اطلاعات كتاب در مؤسسه خانه كتاب ايران ارائه کنند.
 1.  ناشران شرکت‌کننده، بايد كتب خود را حداقل با 10٪ تخفيف و در صورت درخواست خريدار با صدور فاكتور خريد ممهور به مهر ناشر صاحب غرفه به خريداران عرضه کنند.
   
 7-1. ناشران می‌وانند نمايندگی فروش كتاب مؤلفانی را كه ناشر آثار خود هستند، پس از اخذ موافقت كميته ناشران داخلی بپذيرند. مؤلف مجاز به اعطای نمایندگی عرضه اثر به بيش از يک ناشر نيست.
 1. 2. شرايط حضور در نمایشگاه:
1-2. ناشران مجاز به واگذاری غرفه به غير نيستند و برابر مقررات و ضوابط، با متخلفان برخورد خواهد شد.
 1.  فروش كتب غيرمجاز تخلف محسوب می‌شود و برابر مقررات و ضوابط، با متخلفان برخورد خواهد شد.
   رعايت حجاب و شئون اسلامی از سوی غرفه‌­داران الزامی است. (استفاده از لباس اداری مناسب توصيه می‌شود.)
   آن دسته از ناشرانی كه در حوزه‌های مختلف نشر فعاليت می‌كنند، در صورت درخواست ثبت‌نام در چند حوزه مشروط به انتشار تعداد عناوين تخصصی لازم برای حضور در هر حوزه و وجود فضای كافی، امكان برخورداری از غرفه مستقل در دو بخش را خواهند داشت. در هر صورت، ناشر مجاز به ارائه هر عنوان كتاب در بيش از يک غرفه تخصصی نیست و قاعدتاً هر كتاب باید در حوزه تخصصی مربوط عرضه شود.
   
تبصره 1: کتاب‌های آموزشی فقط در بخش کتب آموزشی نمایشگاه عرضه می‌شوند.

تبصره 2: در صورت فقدان فضای كافی، غرفه تنها به اولويت انتخاب اول ناشر در برگه تقاضای ثبت‌نام، واگذار خواهد شد. در بخش كودک و نوجوان، كتب کمک‌ درسی دانش‌آموزان مبنای محاسبه متراژ غرفه قرار نمی‌گيرد.

تبصره 3: در صورت عدم امكان واگذاری غرفه دوم، اين گروه از ناشران می‌توانند نمايندگی فروش بخش دوم مورد درخواست خود را به ناشر ديگری به‌صورت نمايندگی واگذار کنند.
 1.  هر كتاب صرفاً در يك غرفه قابل‌ عرضه است و کتاب‌هایی كه با همكاری چند ناشر توليد می‌شود و نام ناشران همكار در شناسنامه كتاب‌ها ذكر می‌شود، تنها در غرفه ناشری كه شابک کتاب‌ها به او تعلق دارد قابل‌ عرضه است.

   تخصيص متراژ غرفه به هر ناشر در بخش‌های مختلف، بر اساس متراژ مفيد سالن‌های در اختيار و شاخص‌هايی همچون شمارگان، تعداد عناوين، تعداد صفحات، كيفيت آثار از حيث محتوا، تأليف، ترجمه و همچنين رعايت و توجه به ارزش‌های اسلامی و فرهنگی جامعه و آثار برگزيده در جشنواره‌های مختلف و تألیفاتی که آماده‌سازی، صحافی و چاپ آنها ویژه، زمان‌بر و هزینه‌بر است، تعيين خواهد شد.

   تخصيص غرفه و متراژ آن در مورد ناشران كتب مرجع تأليفی (فرهنگ‌نامه‌ها، دائره‌المعارف) و آثار نفيس فرهنگی و هنری با توجه به رويه‌های تجربه‌ شده در نمايشگاه‌های گذشته، با تأييد کارگروهی متشكل از نماینده كميته ناشران داخلی،‌ يک نماينده از تشكل مربوط و يک كارشناس با معرفی اداره كتاب حسب موضوع، ملاک عمل خواهد بود. حصول اين امر در صورتی است كه در زمان ثبت‌نام، ناشر متقاضی كتباً درخواست خود را در سایت ثبت‌نام اعلام کند.
8-2. عرضه و فروش کتاب افست در نمایشگاه، در صورتی مجاز است که علاوه بر دارا بودن مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ناشر اصلی یا نماینده رسمی وی، آن کتاب را در نمایشگاه عرضه نکرده باشد.

9-2. میزان مجاز حضور افراد و صدور کارت به شرح ذیل است:
 •  تا 12 متر غرفه، سه نفر متصدي
   از 12 متر به بالا، به ازای هر سه متر، يک نفر متصدي
 1. 3. مدارک موردنیاز برای ثبت‌نام:
متقاضیان موظف‌اند طبق جدول زمانی اعلام‌شده توسط کمیته ناشران داخلی نمایشگاه، نسبت به ثبت تقاضای ثبت‌نام از طریق سایت ثبت‌نام و ارائه مدارک مورد نیاز به شرح زیر اقدام کنند.
 1.  مدارک درخواست ثبت‌نام شامل:
 •  تکمیل فرم تقاضای ثبت‌نام
   تصوير پروانه نشر معتبر كه حداقل تا پايان ارديبهشت 95 اعتبار داشته باشد
   پذیرفتن مجموعه ضوابط نمایشگاه (دستورالعمل انضباطی ناشران داخلی، مقررات حضور در غرفه، ضوابط درخواست دستگاه کارت‌خوان، شرايط تبليغات در نمايشگاه، ضوابط فعالیت‌های جنبی)؛
   تکمیل فرم‌های مربوط ازجمله فرم مربوط به دستگاه کارت‌خوان، فرم مربوط به فعالیت‌های جنبی (در صورت تمایل)؛ فرم مربوط به درخواست نیازهای رفاهی (در صورت تمایل)
2-3. مدارک مربوط به نمایندگی شامل:
 •  ارائه فرم اعطای نمايندگی همراه با مشخصات كامل (نام مدیرمسئول، نشانی و تلفن) با مهر و امضای ناشر واگذارکننده
   تصوير پروانه نشر معتبر ناشر واگذارکننده
   فهرست کتاب‌های منتشرشده از خانه كتاب (برای آن دسته از ناشرانی كه طبق ضوابط از ناشر يا ناشران ديگر نمايندگی دارند)
تبصره: زمان اعطاء و پذيرش نمايندگی از ناشران، صرفاً تا پايان مهلت ثبت‌نام خواهد بود.

3-3. مدارک مالی:
 •  شامل رسید واریز وجه یا حواله الکترونیکی یا رسید پرداخت نقدی
4-3. مدارک مربوط به اطلاعات دقیق کتاب‌های قابل‌عرضه در نمایشگاه شامل:
 •  اطلاعات کتاب‌های قابل‌عرضه (ارائه اطلاعات كتب‌ منتشره طی 6 سال اخیر كه در نمايشگاه عرضه خواهد شد، با ذكر نام كتاب، نويسنده يا مترجم، شمارگان،‌ سال انتشار، موضوع و نوبت چاپ در هنگام ثبت‌نام)
تبصره: عرضه کتبی که بیش از 6 سال از تاریخ انتشار آن گذشته باشد، در نمایشگاه ممنوع است.

5-3. مدارک هویتی کارکنان غرفه:
 •  ارائه فایل عكس جديد 4×3 کارکنان به‌منظور صدور كارت عكس‌دار
   ارائه فایل اسکن کارت ملی کارکنان (مدير غرفه، جانشين مدير و كاركنان غرفه)
   تكميل فرم صدور كارت شناسايی افراد موردنظر برای حضور در غرفه
تبصره 1: تكميل تمامی اوراق ثبت‌نام كه به همراه ضوابط حضور در نمايشگاه بين‌المللی كتاب تهران ارائه می‌شود، الزامی است.

تبصره 2: در صورت ارائه هرگونه اطلاعات نادرست از سوی ناشران،‌ تصميم لازم طبق مقررات در هیأت رسیدگی به تخلفات اتخاذ و بر طبق آن اقدام خواهد شد. ضروری است ناشران مدارک كامل ثبت‌نام را در موعد مقرر ارائه کنند، زيرا ثبت‌نام و شركت در نمايشگاه با مدارک ناقص مقدور نخواهد بود.
 1. 4. مبلغ و نحوه پرداخت اجاره غرفه
لازم است ناشران پس از مشخص شدن متراژ تخصيصی غرفه‌ها، در زمان تعیین‌شده كل مبلغ اجاره غرفه را بر اساس جدول به شماره‌ حسابی كه از سوی كميته ناشران داخلی اعلام خواهد شد، واريز ‌نکنند.
 
تبصره 1: فهرست ناشران دولتي و عمومی را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام خواهد کرد.

تبصره 2: ناشران خصوصی شهرستانی تا سقف 15 مترمربع، از 50% تخفيف بهره‌مند خواهند شد.

تبصره 3: عدم واریز وجه در موعد مقرر، به‌منزله انصراف از حضور در نمایشگاه تلقی می‌شود.
 1.  5. دستورالعمل انضباطی ناشران داخلی
دستورالعمل انضباطی كميته ناشران داخلی به‌منظور اطلاع ناشران و رعايت مقررات و ضوابط حضور در نمايشگاه بين‌المللی كتاب تهران به شرح ذيل است:

ماده 1. تخلفات:

ارتكاب هر يک از موارد زير در نمايشگاه بین‌المللی كتاب تهران، تخلف محسوب می‌شود:
 1.  واگذاری غرفه به غير.
   ارائه و فروش كتاب‌های ساير ناشران.
تبصره 1: ناشرانی كه در نمايشگاه شركت كرده‌اند، فقط در صورت داشتن نمايندگی از ناشران غايب در نمايشگاه حق فروش كتاب آنها را دارند. هر ناشر غايب در نمايشگاه، می‌تواند فقط به يک انتشاراتی نمايندگی فروش كتاب‌های خود را واگذار کند.
 1.  ارائه و فروش كتب ذيل در نمايشگاه:
الف: كتب فاقد مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
ب: كتب بدون شناسنامه
ج: كتب غيرمرتبط با موضوع سالن
د: کتب افست برخلاف مفاد بند 8-2
 1.  فروش كالای غير كتاب.
تبصره 1: فروش وسايل غير از كتاب مانند پوستر، نوار، كارت تبريک، لوازم‌التحرير، جورچین، عروسک و اسباب‌بازی ممنوع است‌.

تبصره 2: ارائه هر نوع محصول فرهنگی منضم به كتاب، مشروط به ارتباط مستقیم آن با محتوای کتاب به تشخیص مدیر بخش، بلامانع است.

تبصره 3: عرضه نقشه و پوستر علمی - آموزشی، مشروط به این‌که تولید خود ناشر بوده و مغایرتی با شئون اسلامی نداشته باشد، بلامانع است.

تبصره 4: عرضه لوح فشرده که مصداق کتاب الکترونیک باشد، بلامانع است.
 1.  تبليغات غيرمجاز، گمراه‌کننده و خارج از ضوابط تعیین‌شده در شیوه‌نامه ثبت‌نام و شیوه‌نامه تبليغات.
   عدم ارائه حداقل 10% تخفيف به خريداران.
تبصره 3: در صورت درخواست فاكتور توسط خريدار، ناشران موظف به صدور فاكتور با درج تخفيف هستند.
 1.  ايجاد مزاحمت‌های صوتی برای غرفه‌های مجاور.
   عدم استفاده از دستگاه کارت‌خوان و نپذيرفتن بن يا كارت الكترونيكی كتاب.
   معاوضه بن با وجه نقد يا نقد كردن كارت الكترونيكی بدون فروش كتاب.
   فروش كتاب به قيمت بالاتر از پشت جلد يا مخدوش بودن قيمت پشت جلد.
   عدم تجهيز غرفه به كپسول اطفای حريق.
   عدم حضور مسئول يا جانشين مسئول در غرفه و تأخير در بازگشايی و تعجيل در تعطيلی غرفه.
   اجرای فعاليت جنبی بدون هماهنگی با كميته ناشران داخلی (طبق دستورالعمل فعاليت‌های جنبی).
   برهم زدن نظم عمومی در غرفه و سالن (ايجاد راه‌بندان در راهروهای سالن و ...).
   عدم رعايت حجاب و شئون اسلامی توسط کارکنان غرفه (استفاده از لباس فرم مناسب توصيه می‌شود).
   حضور افراد غیرمسئول در داخل غرفه.
17-1. عدم الصاق كارت شناسايی توسط کارکنان غرفه‌ها.
 1.  ارائه اطلاعات نادرست و ناقص در اسناد ثبت‌نام.
19-1. تعرض بـه فضای خارج از غرفه (محـيط راهروهـا و مسـيرهاي اضـطراری و فضای پشـت غرفه‌ها).
20-1. ساخت‌وساز غيرمجاز و بدون اخذ مجوز در غرفه.
21-1. عدم رعايت تذكرات قانونی از سوی مسؤولان و ناظران کمیته ناشران داخلی.
22-1. عدم تحويل گرفتن غرفه تا یک روز قبل از نمایشگاه و یا عدم چيدمان به‌موقع غرفه در زمان بازگشایی و افتتاح نمايشگاه.
23-1. عدم رعايت دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی مديريت بخش و ستاد برگزاری نمايشگاه.

ماده 2. نحوه رسيدگی به تخلفات:

به‌منظور رسيدگی به تخلفات مربوط به ناشران داخلی در نمايشگاه بين‌المللی كتاب تهران، هیأتی متشكل از افراد ذيل زیر نظر رئیس نمایشگاه تشكيل خواهد شد:
 1.  رئیس شورای نظارت و ارزشیابی نمایشگاه و دبیر هیأت رسیدگی به تخلفات
   معاون اجرايی نمایشگاه يا نماينده تام‌الاختیار وی
   مدير كميته ناشران داخلی
   دبیر شورای نظارت بر ناشران داخلی (از شورای نظارت و ارزشیابی نمایشگاه) يا نماينده تام‌الاختیار وی
   مدیر كميته حراست يا نماينده تام‌الاختیار وی
   نماینده تام‌الاختیار شورای تشکل‌های نشر
   یک نفر کارشناس صاحب‌نظر در امور نشر به انتخاب رئیس نمایشگاه
   مدیرکل حقوقی وزارت ارشاد يا نماينده تام‌الاختیار وی
   مدیر اجرایی تشکل صنفی ناشران (با توجه به موضوع فعالیت ناشران)
تبصره 1: منظور از تشكل، بخشی است كه غرفه ناشر مورد نظر در آن قرار دارد.

تبصره 2: حضور مـدير غرفـه یا انتشارات مـوردنظـر در جلسـات هیأت، برحسب ضرورت و نوع تخلف به تشخیص رئیس هیأت است.

ماده 3.  نحوه رسيدگی به تخلفات:

1-3. كميته ناشران داخلی و بخش‌های مختلف آن بـا اعمال نظارت مسـتمر و نیز رسیدگی اولیه به شـكايات، ضمن تجميـع مسـتندات و اظهارنظر كارشناسـی و فنـی، موضوع را بررسی و مراتب را همراه با نظر کارشناسی کمیته، بـه هيئأت رسـيدگی بـه تخلفـات ناشران داخلی ارجـاع می‌دهد.
2-3. هیأت رسيدگی‌كننده به تخلفات در طول نمايشگاه بين‌المللی كتاب، به‌محض دريافت گزارش وقوع تخلف از مراجع مختلف، همان روز تشكيل جلسه خواهد داد.
3-3. جلسات هیأت با حضور اکثریت نسبی اعضاء رسميت خواهد داشت.
4-3. درصورتی‌که عمل ارتکابی واجد وصف مجرمانه باشد، رسیدگی انتظامی هیأت نافی رسیدگی قضایی نخواهد بود.
5-3. نتيجه رسيدگی هیأت پس از تصويب اكثريت اعضاء، با ابلاغ رئیس هیأت و توسط کمیته ناشران داخلی، بلافاصله اجرا خواهد شد.

ماده 4. تنبیه:
تنبیه پیش‌بینی‌شده برای تخلفات در طول زمان برگزاری نمايشگاه بين‌المللی كتاب تهران، به شرح ذيل است:
1-4. اخطار كتبی و درج در پرونده
2-4. اخذ تعهد كتبی و درج در پرونده
3-4. تعطيلی غرفه به مدت چند ساعت تا يک روز
4-4. تعطيلی غرفه به مدت بیش از یک روز
5-4. محروميت از شركت در نمايشگاه­‌های كتاب استاني و ساير نمایشگاه‌های تحت نظر وزارت ارشاد
6-4. محروميت از شركت در نمايشگاه كتاب سال بعد

تبصـره 1: هیأت رسـيدگي­‌كننـده، به‌تناسب تخلفـات صـورت گرفتـه و سـوابق متخلـف، می‌تواند هريـک از بنـدهای ماده 4 مندرج در شیوه‌نامه را به‌صورت انفرادی يا تجمیعی اعمال کند.

تبصـره 2: مجازات ردیف‌های 1-4 تا 3-4 در آرای صادره این هیأت، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است؛ ولی محكـوم‌عليـه می‌تواند در خصوص مجازات ردیف 4-4 به بعد، صرفاً ظرف همان روز نسبت به ثبت اعتراض و فرجام‌خواهی اقدام کند. مرجع تجدیدنظر، هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات ناشران معاونت امور فرهنگی است.
 1.  6. ضوابط و مقررات اجرایی فعالیت غرفه‌داران
اهم ضوابط و مقررات حضور شركت‌كنندگان و فعالیت غرفه‌ها در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، به قرار زیر است. ضروری است ناشران و غرفه‌داران محترم به‌دقت تمامی مفاد آن را مطالعه کنند.
 1.  ساعت كـار نمايشـگاه بـراي بازديدكننـدگان، از ساعت 10 تـا 19 است که بنا به تشخیص معاونت اجرایی نمایشگاه قابل‌تغییر خواهد بود. ناشـران و غرفـ‌ه‌داران بايـد 30 دقيقه قبل از گشايش درب سالن در محل غرفه حاضر باشند.
   ساعت انتقال كتـاب در ايـام برگـزاري نمايشـگاه، همه‌روزه از سـاعت 7 تـا 9 صـبح است و در زمان‌های قبـل و بعد از ساعت تعیین‌شده از تردد خودروهای حمل كتاب جلوگيری خواهد شد.
   تهيه یک عدد کپسول جهـت اطفاء حریق در هـر غرفـه الزامـی اسـت. كپسـول بايـد CO2 يـا آب و گاز باشد. در غرفه‌های بيش از 12 متر به‌تناسب متراژ، به تعداد كپسول بيشتری نياز است.
   نصب و الصاق كارت شناسايی برای غرفه‌داران در تمام ساعات کار نمایشگاه، الزامی است.
   اخـذ انشـعاب فرعـی بـرق بـرای مصـارف متفرقـه و بـدون همـاهنگی، اكيـداً ممنوع است. مسؤولیت بـروز هرگونه حادثه ناشی از انشعاب غيرمجاز به عهده مدير غرفه خواهد بود.
   در صورت مشاهده سيم‌كشی برق فاقد استاندارد و نامناسب بودن آن، سريعاً مراتب را به مدير سالن اطلاع دهيد.
7. در صـورت نزديكـی غرفه به تابلوی برق، رعايت مـوارد ايمني نظير خالی بودن محوطه نزديک تابلو، عدم استقرار كتاب و ضايعات و مواد قابل اشتعال، ضروری است.
8. نگهداری مايعات قابل اشتعال در سالن­‌های نمایشگاه ممنوع است.
9. استفاده از هرگونه بخـاري­برقی، کتری برقی و اسـتفاده از منـابع روبـاز حرارتـی و پخت‌وپز در غرفـه‌­هـا ممنـوع است.
10. استعمال دخانيات در تمام سالن‌های نمایشگاه ممنوع است.
11. قرار دادن مواد قابل اشتعال و اضافی بر روی سيم‌­های برق ممنوع است.
12. نگهداری و نمايش كتاب مخـتص بـه فضـای غرفـه­‌هـا بـوده و استفاده از محـيط راهروهـا و مسـيرهای اضـطراری و پشت ديوارها ممنوع است.
13. توجه به تذكر كارشناسان و مسؤولان نمايشگاه جهت بهبود كيفيت نمايشگاه و بالا بردن ضريب ايمنی الزامی است.
14. حضـور به‌موقع در زمـان آغـاز بـه كـار نمايشـگاه و تخليـه سـالن­‌هـا در زمـان پايـان ­ساعت کار نمايشـگاه الزامـی اسـت. در صورت عدم حضور در زمان مقرر، مسؤولیت هرگونه خسارت و حوادث احتمالی به عهده مسئول غرفه است.
15. در هنگام بروز حادثه عـلاوه بـر حفـظ آرامـش، مراتب سریعاً بـه مسؤولان سـالن اطـلاع داده شـود و از هجوم به درب‌­های خروجی پرهيز شود.
16. در هنگام بروز حادثه لازم است با توجه به علائم اضطراری و از کوتاه‌ترین مسير سالن ترک شود.
17. ساخت‌وساز غيرمجاز و بدون اخذ مجوز در غرفه ممنوع است.
18. مسؤولیت حفاظت از وجه نقد و ساير وسايل قيمتی در غرفه به عهده مسئول غرفه است.
19. استفاده از دیواره‌های جانبی بيرون از غرفه­‌ها و ديوار سالن ممنوع است.
20. نصب استندهای تبليغاتی و مسدود کردن مسير بازديدكنندگان ممنوع است.
21. حفظ و نگهداری غرفه­‌هــای تحــويلی، به عهده غرفــه‌­داران اســت. در صورت وارد آمدن هرگونه خسارت و استفاده ناصحيح، شركت­كنندگان موظف به جبران خسارت برابر اعلام نظر کمیته اجرایی خواهند بود.
22. نظافت داخل غرفه‌­ها به عهده غرفه­د‌اران است و شايسته است در نظافت كلی نمايشگاه كوشا باشند.
23. انجام هرگونـه تبليغـات محيطـی، صـرفاً منوط به كسـب مجـوز است و در صـورت مشـاهده تبليـغ غيـرمجاز، از انجام آن جلوگيري خواهد شد.
24. لازم است تمام قفسـه­‌هـا، تابلوهـا، تجهيـزات و سـاير عناصـر غيـر سازه‌ای در جـای خـود تثبيـت شـود تـا از سـقوط احتمالی آنها جلـوگيری شـود؛ در صـورت مشـاهده هرگونـه نقـص، ضـروری اسـت مراتـب بـه مسئولان سـالن اطـلاع داده شود.
25. در صــورت استشــمام هــر بــوی غيرعــادی (ســوختگی مــواد شــيميايی، دود و ...)، لازم اســت ســريعاً مراتــب بــه مسؤولان اطلاع داده شود.
26. رعايت حجاب و شئون اسلامی توسط غرفه­‌داران الزامی است.
27. نصب دستگاه کارت‌خوان به‌منظور سـهولت خريـد بازديدكننـدگان الزامـی اسـت و غرفـه‌داران موظف‌اند نسبت به دریافت و نصب دستگاه کارت‌خوان اقدام کنند. عودت سالم دستگاه ضروری است.
تبصره: استفاده از دستگاه کارت‌خوان سایر بانک‌­ها (غیر از بانک عامل نمایشگاه) مجاز نیست.
28. نام­گذاری غرفه‌­ها، بر اسـاس نـام و مشخصات متقاضـی در زمـان ثبت‌نام است و توسـط مسئول بخـش ثبـت‌نـام انجام خواهد شد.
29. ورود و خروج محموله كتاب و ساير تجهيزات از تمام سالن‌ها، منوط به اجازه مدير سالن است.
30. در صورت عـدم رعايـت ضـوابط اعلام‌شده و ارتكـاب هرگونـه تخلـف، مراتب در هیأت رسـيدگی بـه تخلفـات طرح و در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
 1.  7. شیوه‌نامه فعاليت‌های جنبی ناشران داخلی
رعايت موارد زير به‌منظور اجرای برنامه‌ها و فعاليت‌های جنبی ناشران، اعم از داخل غرفه‌ مربوط و يا سرای اهل‌قلم الزامی است:
 1. اعلام و ارائه مشخصات هريک از برنامه‌ها شامل: عنوان برنامه، نام سخنران يا مدعو، تاريخ، ساعت، برآورد تعداد شركت‌كنندگان و محل اجرای برنامه به كميته ناشران داخلی و كميته فعاليت‌های فرهنگی.
  اخذ مجوز لازم از كميته ناشران داخلی جهت انجام فعاليت‌های جنبی در داخل غرفه.
تبصره: جهت اجرای برنامه‌ها و فعاليت‌های جنبی در سرای اهل‌قلم، ضرورت دارد ناشران فرم مربوط را تكميل کرده و از طریق کمیته ناشران داخلی حداکثر تا دو هفته قبل از شروع نمایشگاه به كميته فعاليت‌های فرهنگی ارسال و با دریافت مجوز، هماهنگی لازم به عمل‌آورند.

بدیهی است کمیته فعالیت‌های فرهنگی به‌تناسب اهداف، برنامه‌ها و امکانات خود در خصوص تقاضاهای رسیده تصمیم خواهد گرفت.
 1. رعايت كامل مقررات مربوط و جلوگيری از اخلال در نظم عمومي حاكم بر سالن، در طول مدت اجرای برنامه ضروری است.
  مسؤولیت محتوای برنامه‌های داخل غرفه به عهده برگزاركننده است و كميته ناشران داخلی مسؤولیتی در مـورد محتـوای برنامه‌ها و تخلفات احتمالی و پاسخگويی در قبال دستگاه‌های نظارتی ندارد و برگزارکننده شخصاً مسئول و پاسخگو خواهد بود.
 1. 8. شرایط واگذاری دستگاه کارت‌خوان
 1.  درج اطلاعات كامل حساب در فرم‌های مربوط الزامی است.
   در روزهای برگزاری نمايشگاه، اختصاص دستگاه به‌هیچ‌وجه مقدور نیست.
   شماره‌حساب اعلام‌شده، غيرقابل تغيير است.
   در صورت ارائه شماره‌حساب اشتباه، مسئوليت آن بر عهده ناشر است.
   ارائه فرم مخدوش و يا خط‌خورده قابل‌قبول نيست.
 1.  9. دستورالعمل ساخت غرفه
به‌منظور حفظ انضباط محيط و زيبايی نمايشگاه و يكپارچگی امور تبليغـاتی، غرفـه‌داران و ناشـران صرفاً در چهارچوب شرايط و ضوابط مندرج ذيل، مجـاز بـه فعاليـت تبليغـاتی هستند.
 1. حداكثر ارتفاع مجاز غرفه‌سازی برای غرفه‌های خودساز، 3 متر و بدون تماس با سقف‌ها و دیواره‌ها و با رعايت فاصله ايمن است.
   ساخت غرفه‌های خودساز در 2 طبقه در فضای نمايشگاهی مجاز نيست.
   در طراحی غرفه‌های خودساز، رعايت استاندارد نمايشگاهی مانند عدم تماس با دیواره‌های موقت، راهروها، استفاده از مواد مناسب، جمع‌آوری ضايعات و پاک‌سازی به‌موقع محيط پس از پايان كار نمايشگاه، الزامی است.
   ساخت غرفه‌های خودساز با مصالح ساختماني (آجر، سيمان، شيشه، آهن...) در سالن‌های نمایشگاهی مجاز نیست.
   فضای تبليغاتی غرفه‌داران صرفاً محدود به داخل غرفه خود بوده و ناشران مجازند با روش مناسب نسبت به طراحی و تزيين غرفه خود اقدام كنند.
   ستاد برگزاری به‌منظور یکسان‌سازی نما و كتيبه سردر غرفه‌ها، طرح‌های واحدی را پیش‌بینی کرده و به اجرا درمی‌آورد. بنابراين غرفه‌داران از نصب هرگونه نوشته و يا طرح جداگانه خودداری کنند.
   عدم رعايت مفاد قانونی و انجام هرگونه تخلف، موجب رسيدگی موضوع در هیأت رسيدگی به تخلفات خواهد بود.
 1. 10. شرايط تبليغات
 1.  غرفه‌دارانی كه تمايل به انجام تبليغات دارنـد، لازم است نسبت به اخذ مجـوز لازم اقدام کنند.
   توزيع ساک دستی آرم‌دار، جدول، جورچين و بازی‌های علمی به شكل تبليغاتی و ديگر كالاهای مشابه در خارج از غرفه، صرفاً با اخذ مجوز امکان‌پذیر است.
   نصب و توزيع هرگونه تراكت، بنر، بالن، بروشور، كارت ويزيت، برچسب، لوح فشرده (غیر از کتاب الکترونیک)، پوستر، کارت‌پستال و ديگر اقلام تبليغاتی در خارج از غرفه بدون اخذ مجوز مجاز نيست.
   انجام هرگونه فعاليت تبليغاتی قانونی در خارج از غرفه با اخذ مجوز لازم بلامانع است. ارتفاع غرفه در اختيار غرفه‌داران حداكثر 3 متر است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

برگزیده

پربازدیدترین

تازه‌ها