دوشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۴ - ۰۸:۲۸
مروری بر آثاری که در گروه‌های «علوم اجتماعی» و  «اقتصاد» به مرحله دوم داوری جایزه کتاب سال رسیدند

131 اثر به مرحله اول داوری سی و سومین دوره جایزه کتاب سال در گروه« علوم اجتماعی» راه یافت که از این تعداد چهار کتاب به مرحله دوم رسیدند. همچنین در گروه «اقتصاد» از بین 66 اثر راه یافته به مرحله اول داوری، سه اثر به مرحله دوم رسیدند. ایبنا در این گزارش به معرفی کتاب‌های مرحله دوم داوری کتاب سال پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) در گروه «علوم اجتماعی» 131 اثر به مرحله اول داوری سی و سومین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران رسید که از این تعداد چهار کتاب «جامعه‌شناسي كودكي» تاليف ويليام اي كورسارو، ترجمه عليرضا كرماني ، «گفتمان‌هاي دگرواره در علوم اجتماعي آسيا» تاليف سيد فريد العطاس، ترجمه سيدمحمدامين قانعي راد، «تحليل نظري و تطبيقي در جامعه‌شناسي» تاليف مسعود چلبي و «در جستجوي علوم انساني اسلامي (2جلد)»، تاليف عبدالحسين خسروپناه به مرحله دوم داوری سی و سومین دوره جایزه کتاب سال راه یافتند. در ادامه معرفی کوتاهی از این آثار خواهیم داشت.

 


• «جامعه‌شناسی کودکی»


کتاب «جامعه‌شناسي كودكي» تاليف ويليام اي كورسارو به ترجمه عليرضا كرماني است. حجم عمده‌ای از این کتاب به توضیح و تایید چهار روش جدید و متفاوت مطالعه کودک پرداخته است‏.‏ به طور خلاصه، این چهار مدل عبارتند از‏ کودک اجتماعی ساختاری، کودک سازه اجتماعی، کودک قبیله‌ای و کودک گروه اقلیت. هر یک از این دیدگاه‌ها بر موضوعات مختلفی تاکید کرده‌اند و موضوعات متفاوت را به روش‌های متفاوتی مورد برسی خود قرار داده‌اند.

کتاب «جامعه‌شناسي كودكي» تاليف ويليام اي كورسارو به ترجمه عليرضا كرماني در 602 صفحه به بهای 32 هزار تومان از سوی انتشارات ثالث منتشر شده است.

 


• «گفتمان‌های دگرواره در علوم اجتماعی آسیا: پاسخ‌هایی به اروپامحوری»

 
کتاب «گفتمان‌های دگرواره در علوم اجتماعی آسیا: پاسخ‌هایی به اروپامحوری» نوشته فريد العطاس به ترجمه سيدمحمدامين قانعي راد و ابوالفضل مرشدي منتشر شده است.

این کتاب مساله الزامات شکل‌گیری یک علوم اجتماعی مستقل و متفاوت با سنت اروپا محورانه، علوم دگرواره اجتماعی را مطرح می‌کند و تجربیات کشورهای مختلف از جمله ترکیه، مصر، اندونزی، فیلیپین، ژاپن، کره جنوبی و... برای کمک به شکل‌گیری یک علوم اجتماعی مستقل را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. این کتاب را می‌توان راه سوم بین اروپامحوری و بومی‌گرایی خام برای تکوین علوم اجتماعی مستقل تلقی کرد.

العطاس در این کتاب، می‌خواهد نشان بدهد که در برابر سنت اندیشه غربی در علوم اجتماعی سنت‌های دیگری نیز وجود داشته است. از نظر العطاس، بین بومی‌گرایی خام (NATIVISM) و علوم اجتماعی مستقل باید تفاوت گذاشت. بومی‌گرایی خام معیارهای فرهنگ خودی را به عنوان معیارهای نهایی برای ارزیابی نظام‌های معرفتی می‌پذیرد و مبتنی بر پیش داوری، تعصب فرهنگی و شرق‌شناسی معکوس است. بومی‌گرایی در این معنی، همانند شرق‌شناسی به دنبال ارائه تعاریف ذات‌گرایانه از دیگری است. علوم اجتماعی مستقل، لزوماً خواهان نفع یا کنار گذاشتن دستاوردهای علوم اجتماعی جهانی نیست.
 
کتاب «گفتمان‌های دگرواره در علوم اجتماعی آسیا: پاسخ‌هایی به اروپامحوری» نوشته فريد العطاس به ترجمه سيدمحمدامين قانعي راد و ابوالفضل مرشدي با شمارگان 100 نسخه در 380 صفحه به بهای 17 هزار و 500 تومان به همت پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی منتشر شده است.

 


• «تحليل نظري و تطبيقي در جامعه شناسي»

کتاب «تحلیل نظری و تطبیقی در جامعه‌شناسی» نوشته مسعود چلبی، مدرس جامعه‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی از سوی نشر نی منتشر شده است. تحلیل نظری، تحلیل تطبیقی کیفی و تحلیل تطبیقی کمی، سه بخش این کتاب را تشکیل می‌دهند. نویسنده در بخش اول، نخست یک برنامه پژوهشی در جامعه‌شناسی نظری را مطرح می‌کند.

چلبی در ادامه کتاب و به دنبال آن تحلیل‌های نظری از جمله طرح الگوی سه‌سطحی پیرامون تولید پایدار علم، منشا‌ء هنجارهای اجتماعی و رابطه آن‌ها با نابرابری‌ها ارائه کرده است و نیز طرح اولیه یک نظریه عمومی را با عنوان سرمایه اجتماعی تدوین و در اختیار خوانندگان قرار داده است.
در بخش دوم کتاب، ابتدا شاخص‌سازی تابع عضویت فازی و واسنجی در جامعه‌شناسی عنوان شده و سپس تحلیل تطبیقی ـ تاریخی در مورد رابطه ساختار سیاسی با توسعه اقتصادی و در پی آن تحلیل تطبیقی کیفی فازی در مورد نحوه ملت‌سازی در بستر زمان ارائه شده است. چلبی در پایان کتاب،‌ به ارائه تحلیل‌های تطبیقی کمی پیرامون موضوعاتی نظیر توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی و رابطه آن‌ها با نابرابری اجتماعی، تضادهای قومی و توسعه علمی پرداخته است.

نشر نی کتاب «تحلیل نظری و تطبیقی در جامعه‌شناسی» را در 352 صفحه با قیمت 18 هزار و 600 تومان منتشر کرده است.

 

• «در جستجوی علوم انسانی اسلامی(2 جلد)»

کتاب «در جستجوی علوم انسانی اسلامی(2 جلد)» نوشته عبدالحسین خسروپناه از سوی نشر معارف منتشر شده است.

در جلد نخست این کتاب دیدگاه‌ها و نظریات مختلفی از اندیشمندان ایرانی و غربی ـ به عنوان مثال دیدگاه‌های آیت‌الله جوادی آملی و سیدحسین نصر ـ در زمینه علم دینی مطرح و شرح و بسط داده شده است و در ادامه نظریه‌ «الگوی حکمی‌ ـ ‌اجتهادی علوم انسانی اسلامی» مطرح شده است.
این کتاب پنج فصل دارد كه شامل «کلیات علوم انسانی اسلامی»، «نظریه‌های غرب‌گرایانه»، «نظریه‌های غرب‌ستیزانه»، «نظریه‌های غرب‌گریزانه» و «نظریه‌های غرب گزینانه» مي‌شود.

جلد نخست «در جستجوی علوم انسانی اسلامی» با عنوان فرعی «تحليل نظريه‌های علم دينی و آزمون الگوی حكمی‌ ـ ‌اجتهادی در توليد علوم انسانی اسلامی» را دفتر نشر معارف با شمارگان هزار نسخه در 648 صفحه به بهای 18 هزار و 200 تومان در درسترس مخاطبان قرار داده است.

اما در جلد دوم کتاب «در جستجوی علوم انسانی اسلامی» با عنوان فرعی (تحلیل نظریه‌های علم دینی و آزمون الگوی حکمی‌ ـ اجتهادی در تولید علوم انسانی اسلامی) در پنج فصل آزمون الگوی حکمی ـ اجتهادی علوم انسانی در نظریه‌های سیاسی، آزمون الگوی حکمی ـ اجتهادی علوم انسانی در نظریه‌های اقتصادی، آزمون الگوی حکمی ـ اجتهادی علوم انسانی در نظریه‌های جامعه‌شناختی، آزمون الگوی حکمی ـ اجتهادی علوم انسانی در نظریه‌های روان‌شناختی و آزمون الگوی حکمی ـ اجتهادی علوم انسانی در نظریه‌های مدیریتی گردآوری شده است.

چیستی علوم انسانی، پیشینه علم دینی، علل ظهور مساله علم دینی، جریان‌شناسی علم دینی، تحول در علوم انسانی از دیدگاه امام و رهبری، مدیریت تحول در علوم انسانی، نظریه علم دینی اجتهادی عام، مدل پارادیم اجتهادی دانش دینی، نقد نظریه اسلامی‌سازی معرفتی، نقد و بررسی نظریه تهذیبی - تاسیسی، نقد و بررسی دیدگاه نقیب العطاس، نقد نظریه علم قدسی، نقد و بررسی نظریه حاکمیت جهان بینی دینی و دانش، نقد و بررسی نظریه علم دینی حداکثری، از جمله مطالبی است که در این کتاب به چشم می‌خورد.

جلد دوم کتاب در جستجوی علوم انسانی اسلامی (تحلیل نظریه‌های علم دینی و آزمون الگوی حکمی‌ ـ اجتهادی در تولید علوم انسانی اسلامی) تألیف حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه و جمعی از پژوهشگران در 508 صفحه با شمارگان هزار نسخه و به قیمت 20 هزار تومان در قطع وزیری، از سوی دفتر نشر معارف در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.
 
♦ کتاب‌های راه یافته در گروه «اقتصاد» به مرحله دوم داوری

همچنین در گروه «اقتصاد» از بین 66 اثر راه یافته به مرحله اول داوری سه اثر با عنوان‌های «عدالت اقتصادي و دموكراسي» تاليف رابين هانل و ترجمه حسن اسماعيل­ زاده، «چين چگونه سرمايه داري شد»، تاليف رونالد كوز و ترجمه سيدپيمان اسدي و «اقتصاد سياسي جهاني» تاليف رابرت گيلپين و ترجمه رسول افضلي نیز به مرحله دوم داوری سی و سومین دوره جایزه کتاب سال راه یافتند.

 


• «عدالت اقتصادي و دموكراسي»

کتاب «عدالت اقتصادي و دموكراسي» تاليف رابين هانل با ترجمه حسن اسماعيل‌زاده منتشر شده است. عدالت و آزادی از موضوعاتی است که بیشترین تلاش انسان را در مقایسه با بسیاری از موضوع‌ها به خود اختصاص داده است. مکتب‌ها و اندیشه‌های متفاوت و بعضاً متعارضی همچون لیبرال دموکراسی، اقتصاد دولتی و غیره حول این دو مفهوم اساسی در طول تاریخ به ویژه در دو قرن اخیر شکل گرفته است.

کتاب حاضر در چهار بخش اصلی با زیرمجموعه‌های متعددی با عناوین عدالت اقتصادی و دموکراسی، باز اندیشی به گذشته‌مان، ما چه می‌خواهیم؟ و از رقابت و طمع تا مشارکت عادلانه  سامان یافته است.

کتاب «عدالت اقتصادي و دموكراسي» تاليف رابين هانل با ترجمه حسن اسماعيل‌زاده با شمارگان 770 نسخه در 584 صفحه به بهای 37 هزار و 500 تومان منتشر شده است.
 


• «چین چگونه سرمایه‌داری شد»

کتاب «چین چگونه سرمایه‌داری شد» نوشته رونالد کوز نینگ وانگ به بررسی و فرآیند تحول اقتصاد چین از منظر اندیشه نهادگرایی می‌پردازد. کتاب حاضر در 6 فصل با عناوین «چین در زمان مرگ مائو»، «چین در فرایند گذار»، «چگونه اصلاحات بازاری چین شروع شد؟»، «پرنده‌ای در قفس؛ اصلاحات بازاری در سایه سوسیالیسم»، «رشد فراتر از سوسیالیسم؛ سرمایه‌داری با مشخصه‌های چینی»، «از نظام سرمایه داری تا نظام‌های سرمایه داری» و سخن آخر سامان یافته است.

آنچه در این کتاب به عنوان ریشه و منشأ اصلی اصلاحات اقتصادی چین مورد تأکید قرار می‌گیرد، بازیگران و نیروهای حاشیه‌ای(در واقع به حاشیه رانده شده بوده) که جلوتر از اقدامات اصلاحی دولتی، اقتصاد بازار و انگیزه و کارآفرینی خصوصی را بازمی‌گرداند و سرمایه‌داری با مشخصه‌های چینی را رقم می‌زند. نیروهایی که زمانی آفت اقتصاد سوسیالیستی چین تلقی می‌شد، اکنون پایه و اساس اقتصاد چین را شکل داده است.
 
این موضوع نیز حائز اهمیت است که با وجود اینکه اقتصاد چین رشد و توسعه شگفت‌انگیزی را در سال‌های اخیر به خود دیده؛ اما این رشد و ترقی با محدودیت جدی روبه‌روست که آن نبود بازاری آزاد برای ایده‌ها و اندیشه‌ها است که ضعف در تولید نوآورانه و با کیفیت و ناتوانی در ایجاد و خلق صنایع و کالاهای جدید را موجب شده است. از آنجا که پیش‌بینی‌ها حاکی از تبدیل اقتصاد چین به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است و همچنان‌که کتاب تأکید دارد به دلیل فقدان بازار آزاد اندیشه و ایده، منجر به نمونه‌ای بی‌سابقه در تاریخ مدرن بشر خواهد شد که بزرگ‌ترین اقتصاد جهان مولدترین اقتصاد نخواهد بود.
 
به گفته مترجم، این کتاب از آنجا که تحولات اقتصادی و سیاسی چین را از دهه 1940 و از زمان به قدرت رسیدن حزب کمونیست رصد کرده و اتفاقات و رویدادهای این دوره را با دیدی تاریخی در چارچوبی تئوریک مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده، حاوی نکات و تجارب ارزنده‌ای است و نگرشی روشن به خواننده می‌دهد. از این نظر مطالعه این کتاب به پژوهشگران،‌ دانشجویان و علاقه‌مندان علوم اجتماعی به‌ویژه اقتصاد توصیه می‌شود. همچنین برای مدیران و سیاستگذاران اقتصادی نکات قابل توجهی دربردارد.
 
کتاب «چین چگونه سرمایه‌داری شد» نوشته رونالد کوز نینگ وانگ به ترجمه سید پیمان اسدی با شمارگان هزار و 100 نسخه در 390 صفحه به بهای 22 هزار تومان به همت انتشارات دنیای اقتصاد منتشر شده است.• «اقتصاد سیاسی جهانی»

کتاب «اقتصاد سياسي جهاني» تاليف رابرت گيلپين با ترجمه رسول افضلي منتشر شده است. این کتاب یکی از مهمترین و بارزترین آثار علمی منتشر شده در حوزه اقتصاد سیاسی بین‌المللی است که پس از انتشار جایگاه ویژه‌ای را در دانشگاه‌های جهان و ایران به خود اختصاص داد. کتاب از نظر محتوا در دو سطح تئوریک و سیاست‌گذاری اقتصادی تنظیم شده است؛ در بخش تئوریک نویسنده به بررسی و نگارش مهمترین رهیافت و مکاتب علمی پرداخته و به معرفی و تحلیل چهار رهیافت مهم لیبرالیسم و نئولیبرالیسم، رئالیسم، مارکسیسم و نئورئالیسم اقدام کرده است.

بخش دیگری از مطالب حوزه تئوریک کتاب نیز به بیان نظریه‌های جدید در حوزه اقتصاد سیاسی اختصاص یافته است. در بخش امور سیاست‌گذاری کتاب نیز نویسنده چهار الگوی سیاست‌گذاری اقتصادی را متناسب با چهار رهیافت مطرح شده در حوزه تئوریک مطرح کرده است و از زاویه نگاه یک اندیشه‌ورز در حوزه اقتصادی به بیان آسیب‌ها و فرصت‌های سیاست اقتصادی در سطح جهانی می‌پردازد.

کتاب در پانزده فصل تنظیم شده که از جمله عناوین می‌توان به نظم اقتصاد نوین جهانی، ماهیت اقتصاد سیاسی، اقتصاد نئوکلاسیکی، تئوری‌های جدید اقتصادی و ... اشاره کرد. در ترجمه این کتاب جمعی از دانشجویان دکترای جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران مشارکت داشتند.

کتاب «اقتصاد سياسي جهاني» تاليف رابرت گيلپين و ترجمه رسول افضلي با شمارگان هزار و 500 نسخه در 472 صفحه به بهای 28 هزار و 800 تومان به همت انتشارات زیتون سبز به چاپ رسیده است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

برگزیده

پربازدیدترین

تازه‌ها