یکشنبه ۷ تیر ۱۳۹۴ - ۰۹:۱۵
سیاستمداری که مورد توجه پژوهشگران بود/ کتابشناسی شهید مظلوم انقلاب

نگاهی به کتابشناسی شهید آیت‌الله محمد بهشتی حاکی از گستردگی آثار وی است. آثاری که برخی از آنها مانند«نقش آزادی در تربیت كودكان»، «ربا در اسلام» و «موسیقی و تفریح در اسلام» را شامل می‌شود و نشان‌دهنده میزان اطلاعات و دانش وی است که تقریبا می‌توان گفت شخصیت علمی‌اش با توجه به آثاری که از وی منتشر شده، تحت سیطره شخصیت سیاسی وی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، امروز هفتم‌ تیر، سی و چهارمین سالگرد شهادت آیت‌الله سید محمد بهشتی است به مناسبت همین روز به کتابشناسی این شهید بزرگوار پرداخته‌ایم.

در این کتابشناسی نخست به آثار این شهید اشاره شده و در بخش دوم به کتاب‌هایی که درباره وی به نگارش درآمده، مدنظر قرار گرفته است. درباره این کتابشناسی لازم به توضیح است که از آیت‌الله بهشتی تقریبا 46 عنوان کتاب ثبت شده که این آثار شامل برخی تالیفات وی است و برخی دیگر درسگفتارهایی است که بعدا به صورت کتاب منتشر شده است.

با وجود این، آن‌چه با این رویکرد به نام وی ثبت شده، عبارتند از «خدا از دیدگاه قرآن»، «نماز چیست؟»، «بانكداری و قوانین مالی اسلام»، «یك قشر جدید در جامعه»، «روحانیت در اسلام و در میان مسلمین»، «مبارزه پیروز»، «شناخت دین»، «نقش ایمان در زندگی انسان»، «كدام مسلك»، «شناخت»، «مالكیت(2)»، «آموزش مواضع (جلسه 3،4،6،14)»، «از حزب چه می‌دانیم؟»، «اقتصاد اسلامى»، «اهمیت شیوه تعاون»، «بانكدارى، ربا و قوانین مالی اسلام»، «باید و نبایدها»، «بهداشت و تنظیم خانواده»، «پنج گفتار»، «التوحید فی القرآن. قسم الدراسات الاسلامیه: 1404»، «توكل از دیدگاه قرآن»، «حج در قرآن»، «حق و باطل»، «خدا از دیدگاه قرآن»، «دكتر شریعتی جستجوگری در مسیر شدن»، «ربا در اسلام»، «رسالت دانشگاه و دانشجو»، «روش برداشت از قرآن»، «سرود يكتاپرستى»، «سلسله درس‌های اسلامی ـ مسأله مالكیت 1»، «سلسله درس‌های اسلامی ـ شناخت»، «شناخت از دیدگاه فطرت»، «شناخت عرفانى»، «شناخت از دیدگاه قرآن»، «طرح لایحه قصاص»، «مبارزه پیروز»، «مبانی نظری قانونی اساسی»، «محیط پیدایش اسلام»، «مكتب و تخصص»، «نقش آزادی در تربیت كودكان»، «نقش تشكیلات در پیشبرد انقلاب اسلامی ایران»، «نماز چیست؟»، «موسیقی و تفریح در اسلام»، «شب قدر»، «وظائف انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا در برابر جوانان مسلمان»، «ویژگی‌های انقلاب اسلامی ایران».

از طرفی پس از شهادت آیت‌الله بهشتی کتاب‌هایی درباره وی منتشر شد که بر طبق اطلاعات موسسه خانه کتاب دربرگیرنده 45 عنوان کتاب است؛ کتاب‌هایی که از همان سال شهادت وی به انتشار رسیدند و تا سال 93 قلم زدن درباره این شهید مورد توجه پژوهشگران بوده است. این کتابشناسی در بازه زمانی سال 1357 تا سال 1394 مورد جستجو قرار گرفته و عناوین یافته شده بر طبق زمان انتشار از سال 1357 تا به سال 1393 مرتب شده است.

•ش‍ه‍ادتن‍ام‍ه‌ درباره ش‍ه‍ي‍د م‍ظل‍وم‌ آي‍ت‌الله ب‍ه‍ش‍ت‍ي‌
مسيح مهاجري - حزب جمهوري اسلامي - 51 صفحه - جيبي - چاپ 1 سال 1360 - 10000 نسخه - 30 ريال

•نقش شهيد مظلوم آيت‌الله بهشتي درانقلاب اسلامي: بضميمه شهادت‌نامه
مسيح مهاجري - اوج - 93 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 80 ريال
 
•آري بهشتي بر سر پيمان خود رفت: سخنراني منتشر نشده‌اي از شهيد بهشتي
محمد بهشتي - - 31 صفحه - چاپ 1 سال 1362

•سخنراني منتشر نشده‌اي از شهيد دكتر بهشتي
بهشتي - ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران، اداره سياسي ايدئولوژيك - 31 صفحه - چاپ 1 سال 1361

•شهيد آيت‌الله دكتر سيدمحمد حسيني بهشتي
تدوين: مركزبررسي‌اسنادتاريخي‌وزارت‌اطلاعات - مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات - 672 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 2 سال 1377 - 3000 نسخه - 19500 ريال
  
•شهيد بهشتي
ناصر طاهرنيا ؛ ويراستار:اكرم عبدالوند - سازمان‌ پژوهش ‌و برنامه‌ ريزي ‌آموزشي‌، دفتر انتشارات ‌كمك ‌آموزشي - 118 صفحه - پالتويي (شوميز) - چاپ 1 سال 1381 - 10000 نسخه - 3000 ريال

•شيفته‌ خدمت: نگاهي به زندگي شهيد بهشتي (ره)
تدوين:مهناز ميزباني - مركز اسناد انقلاب اسلامي - 148 صفحه - پالتويي (شوميز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 4500 ريال
 
•سيره شهيد بهشتي
غلامعلي رجايي - نشر شاهد - 688 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه
 
•انديشه‌هاي حقوقي شهيد بهشتي
فرج‌الله هدايت‌نيا - موسسه ‌فرهنگي ‌دانش ‌و انديشه ‌معاصر - 160 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1382 - 2500 نسخه - 12000 ريال

•شهيد بهشتي معمار نظام نوين قضايي اسلامي: يادمان همايش "فرهنگ ايثارگري و قوه قضاييه"
- قوه ‌قضاييه‌، مركز مطبوعات‌ و انتشارات - 80 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 4000 ريال

•طلوع پنجم: مشروح پرسش و پاسخ دانشجويان با رهبر انقلاب در دانشگاه شهيد بهشتي
- دفترنشرمعارف - 88 صفحه - پالتويي (شوميز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 5000 ريال

•روي خط انديشه: جستاري دوباره در انديشه‌هاي شهيد بهشتي و فاجعه هفتم تير 60
به‌اهتمام:علي دارابي ؛ ويراستار:محمد غفوري‌نژاد ؛ ويراستار:مهدي جمشيدي - نشر هماهنگ - 130 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 9000 ريال

•شناخت انديشه‌ها‌ي اجتماعي: شهيد آيت‌الله دكتر سيدمحمد حسيني بهشتي
به‌اهتمام:صديقه قاسمي - نشر بقعه - 216 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1384 - 1500 نسخه - 19500 ريال

•شهيد بهشتي
ناصر طاهرنيا ؛ ويراستار:اكرم عبدالوند - موسسه‌ فرهنگي‌ مدرسه ‌برهان - 120 صفحه - پالتويي (شوميز) - چاپ 2 سال 1384 - 7000 نسخه - 6800 ريال

•شيفته‌ خدمت: نگاهي به زندگي شهيد بهشتي (ره)
تدوين:مهناز ميزباني - مركز اسناد انقلاب اسلامي - 160 صفحه - پالتويي (شوميز) - چاپ 2 سال 1384 - 3000 نسخه - 7000 ريال

•زندگي و مبارزات شهيد آيت‌الله بهشتي
علي كردي - مركز اسناد انقلاب اسلامي - 344 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1385 - 2500 نسخه - 22000 ريال

•اسلام و مقتضيات زمان از ديدگاه شهيد آيت‌الله دكتر سيدمحمد حسيني بهشتي
صديقه قاسمي ؛ ويراستار:محمدصادق شريعت ؛ ويراستار:خدايار مرتضوي - بقعه - 382 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1385 - 1500 نسخه - 34000 ريال

•رهيافت 5: گزيده‌اي از ديدگاه‌هاي شهيد بهشتي (ره)
حسن اردشيري‌لاجيمي ؛ ويراستار:حبيب مقيمي - دفتر عقل،مركز پژوهشهاي خواص و كاربرد مواد و نيرو - 216 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1386 - 1400 نسخه - 17000 ريال

•سيره شهيد بهشتي
غلامعلي رجايي - نشر شاهد - 688 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 3 سال 1386 - 3000 نسخه - 22000 ريال

•شهيد بهشتي
ناصر طاهرنيا - مدرسه - 120 صفحه - پالتويي (شوميز) - چاپ 3 سال 1386 - 5000 نسخه - 8500 ريال
 
•زندگي و مبارزات آيت‌الله شهيد دكتر سيدمحمد حسيني بهشتي به روايت اسناد
تدوين:محمدرضا سرابندي - مركز اسناد انقلاب اسلامي - 444 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 31000 ريال
 
 •تاريخ شفاهي زندگاني و مبارزات آيت‌الله شهيد دكتر بهشتي
امامعلي شعباني - مركز اسناد انقلاب اسلامي - 402 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1387 - 2500 نسخه - 32000 ريال

•شهيد بهشتي
ناصر طاهرنيا - مدرسه - 120 صفحه - پالتويي (شوميز) - چاپ 4 سال 1387 - 3300 نسخه - 11000 ريال
 
•شهيد بهشتي
ناصر طاهرنيا - مدرسه - 120 صفحه - پالتويي (شوميز) - چاپ 5 سال 1387 - 2200 نسخه - 11000 ريال

•شهيد بهشتي و آموزش و پرورش
- مدرسه - 364 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1387 - 1500 نسخه - 30000 ريال

•گزيده‌اي از ديدگاه‌هاي شهيد بهشتي
حسن اردشيري‌لاجيمي - موسسه بوستان كتاب - 228 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1387 - 1500 نسخه - 25000 ريال

نسيمي از بهشت: خاطراتي كوتاه از آيت‌الله شهيد دكتر بهشتي
غلامعلي رجايي - هم‌پا - 32 صفحه - جيبي (شوميز) - چاپ 1 سال 1387 - 5000 نسخه - 3000 ريال
 
•شهيد بهشتي
ناصر طاهرنيا - مدرسه - 120 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 6 سال 1388 - 3300 نسخه - 15000 ريال
 
•انديشه‌هاي حقوقي شهيد بهشتي
فرج‌الله هدايت‌نياگنجي - كانون انديشه جوان - 164 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1388 - 2500 نسخه - 21000 ريال
 
•شهيد بهشتي و آموزش و پرورش
- مدرسه - 364 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 2 سال 1388 - 1650 نسخه - 32000 ريال

•الگوي حضور: نگاهي به سيره شهيد بهشتي در عرصه تعليم و تربيت
حسين رودسري - سازمان‌ پژوهش ‌و برنامه ‌ريزي ‌آموزشي، ‌انتشارات ‌مدرسه - 362 صفحه - رقعي (گالينگور) - چاپ 2 سال 1390 - 2000 نسخه - 50000 ريال

•شيفته‌ خدمت: نگاهي به زندگي شهيد بهشتي (ره)
تدوين:مهناز ميزباني - مركز اسناد انقلاب اسلامي - 160 صفحه - پالتويي (شوميز) - چاپ 3 سال 1390 - 3000 نسخه - 18000 ريال
 
•گزيده‌اي از ديدگاه‌هاي شهيد بهشتي
حسن اردشيري‌لاجيمي - موسسه بوستان كتاب - 228 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1390 - 800 نسخه - 32000 ريال

•هم حسيني بود هم بهشتي: گلگشتي در زندگاني و خاطرات شهيد دكتر آيت‌الله سيدمحمد حسيني بهشتي
مهدي آقايي - نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها، معارف - 108 صفحه - جيبي (شوميز) - چاپ 2 سال 1390 - 5000 نسخه - 10000 ريال

•اسلام و مقتضيات زمان از ديدگاه شهيد آيت‌الله دكتر سيدمحمد حسيني بهشتي
صديقه قاسمي ؛ ويراستار:محمدصادق شريعت ؛ ويراستار:خدايار مرتضوي - روزنه - 384 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 96000 ريال
 
•سيدمحمد حسيني‌بهشتي: نگاهي به زندگي و مبارزات شهيد دكتر بهشتي
امير صادقي - ميراث اهل قلم - 96 صفحه - پالتويي (شوميز) - چاپ 1 سال 1391 - 2500 نسخه

•بهشتي از زبان بهشتي: خاطرات شهيد آيت‌الله سيدمحمد حسيني بهشتي
تدوين:فرامرز شعاع‌حسيني ؛ مقدمه:سيدمحمد حسيني ؛ ويراستار:حميده حسيني هنجني - شركت تعاوني كارآفرينان فرهنگ و هنر - 482 صفحه - جلد 1 - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه
 
•بهشتي از زبان بهشتي: خاطرات شهيد آيت‌الله سيدمحمد حسيني بهشتي
تدوين:فرامرز شعاع‌حسيني ؛ مقدمه:سيدمحمد حسيني ؛ ويراستار:حميده حسيني هنجني - شركت تعاوني كارآفرينان فرهنگ و هنر - 564 صفحه - جلد 2 - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه

•بهشتي از زبان بهشتي: خاطرات شهيد آيت‌الله سيدمحمد حسيني بهشتي
تدوين:فرامرز شعاع‌حسيني ؛ مقدمه:سيدمحمد حسيني ؛ ويراستار:حميده حسيني هنجني - شركت تعاوني كارآفرينان فرهنگ و هنر - 504 صفحه - جلد 3 - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه
 
•تعاون و انديشه‌هاي اقتصادي شهيد بهشتي
مهدي صوفيان ؛ علي بزم‌آمون - پايور - 96 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1392 - 500 نسخه - 55000 ريال
 
•در كوچه‌هاي بهشت: سيره تربيتي شهيد دكتر بهشتي
گردآورنده:ابراهيم خداشناس - بوي شهر بهشت (وابسته به سازمان فرهنگي و تفريحي شهرداري مشهد) - 96 صفحه - خشتي (شوميز) - چاپ 1 سال 1392 - 3000 نسخه - 35000 ريال

•شهيد بهشتي               
ناصر طاهرنيا - موسسه‌ فرهنگي‌ مدرسه ‌برهان - 120 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 7 سال 1391 - 3100 نسخه - 31000 ريال

•الگوي حضور: نگاهي به سيره شهيد بهشتي در عرصه تعليم و تربيت
حسين رودسري - موسسه‌ فرهنگي‌ مدرسه ‌برهان - 360 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 3 سال 1393 - 1000 نسخه - 50000 ريال
  
•براساس زندگي روحاني شهيد آيت‌الله سيدمحمد حسين بهشتي
گردآورنده:الهه حاجي‌حسيني - دارخوين - 32 صفحه - جيبي (شوميز) - چاپ 1 سال 1393 - 3000 نسخه
 
•شهيد بهشتي
ناصر طاهرنيا - موسسه‌ فرهنگي‌ مدرسه ‌برهان - 120 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 8 سال 1393 - 1000 نسخه - 45000 ريال

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

برگزیده

پربازدیدترین

تازه‌ها