جمعه ۱۵ خرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۰۰
199 کتاب در حوزه علوم اجتماعی منتشر شد/ تالیف از ترجمه پیشی گرفت

بر اساس اطلاعات آماری موسسه خانه کتاب 199 عنوان کتاب در حوزه علوم اجتماعی منتشر شده که از این تعداد 171 عنوان کتاب تالیف است و تعداد آثار ترجمه شده حجم کمی را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنابر اساس اطلاعات آماری موسسه خانه کتاب 199 عنوان کتاب در هفته نخست خردادماه (دوم تا هشتم) منتشر شده است. از میان 199 عنوان کتاب 149 عنوان چاپ نخست و 50 عنوان بازچاپی هستند. همچنین 171 عنوان تالیف و 28 عنوان ترجمه در این آمار جای گرفته‌اند. ناشران تهرانی 161 عنوان و ناشران شهرستانی 38 عنوان کتاب در این زمینه منتشر کرده‌اند.

28 عنوان کتاب نیز در حوزه کودک و نوجوان و 3 عنوان کتاب کمک آموزشی به چاپ رسیده است. در این میان میزان آثار تالیفی در این حوزه قابل توجه است و متناسب با تعداد آثار منتشر شده تنها نزدیک به 12 درصد آثار ترجمه‌ای هستند. در این گزارش به برخی از کتاب‌هایی که در حوزه علوم اجتماعی در این بازه زمانی منتشر شده اشاره کرده‌ایم.


برنامه‌ريزي درسي و مفهوم‌ها و تئوري‌ها (مرجع دانشگاهي)
دپارتمان علوم تربيتي مهرپويا مهراس - مهرپويا مهراس - 102 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 100000 ريال
 
ژئوپليتيك و منطقه‌گرايي (مرجع دانشگاهي كارشناسي ارشد)
دپارتمان علوم جغرافيايي مهرپويا مهراس - مهرپويا مهراس - 146 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 144000 ريال
 
زيستگاه پرندگان در ايران "مرجع دانشگاهي كارشناسي ارشد"
گردآورنده: دپارتمان محيط زيست مهرپويا مهراس - مهرپويا مهراس - 120 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 117000 ريال
 
جامعه‌شناسي آموزشي و ادبيات (مرجع دانشگاهي كارشناسي ارشد)
گردآورنده: دپارتمان علوم اجتماعي مهرپويا مهراس - مهرپويا مهراس - 118 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 115000 ريال
 
ليبراليسم، دموكراسي و كمونيسم (مرجع دانشگاهي كارشناسي ارشد)
به‌اهتمام: دپارتمان علوم سياسي مهرپويا مهراس - مهرپويا مهراس - 142 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 114000 ريال
 
جغرافياي سياسي ايران "مرجع دانشگاهي كارشناسي ارشد"
گردآورنده: دپارتمان علوم جغرافيايي مهرپويا مهراس - مهرپويا مهراس - 102 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 100000 ريال
 
عيدانه: سال سوم راهنمايي (دوره اول متوسط)
عليرضا باقرزاده‌لاكاني ؛ مصطفي سرپرست - قاطع البرهان - 48 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 50000 ريال
 
كودك، ايمني و ترافيك
مرجان درويش ؛ تصويرگر:اعظم رفيعي ؛ ويراستار:شهيندخت ميرسعيدي - ميرسعيدي فراهاني - 14 صفحه - خشتي (شوميز) - چاپ 1 سال 1394 - 5000 نسخه - 40000 ريال
 
كودك، ايمني و ترافيك
مرجان درويش ؛ تصويرگر:اعظم رفيعي ؛ ويراستار:شهيندخت ميرسعيدي - ميرسعيدي فراهاني - 16 صفحه - خشتي (شوميز) - چاپ 1 سال 1394 - 5000 نسخه - 40000 ريال  
 
لباس جديد امپراطور
هانس‌كريستيان اندرسن ؛ بازنويسي:طاهره خليلي‌كسمايي ؛ مترجم:شيرين سليماني - آبشن - 12 صفحه - خشتي (شوميز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 20000 ريال
 
دخترك كبريت فروش
هانس‌كريستيان اندرسن ؛ بازنويسي:طاهره خليلي‌كسمايي ؛ مترجم:شيرين سليماني - آبشن - 12 صفحه - خشتي (شوميز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 20000 ريال
 
بندانگشتي
هانس‌كريستيان اندرسن ؛ بازنويسي:طاهره خليلي‌كسمايي ؛ مترجم:شيرين سليماني - آبشن - 12 صفحه - خشتي (شوميز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 20000 ريال
 
مجموعه سوالات تاليفي دوره دكتري حقوق عمومي (بخش اول)
دپارتمان حقوق مدرسان برتر - مدرسان برتر - 110 صفحه - رحلي (شوميز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 108000 ريال
 
مجموعه سوالات تاليفي دوره دكتري جغرافياي سياسي (بخش اول)
دپارتمان علوم جغرافيايي مدرسان برتر - مدرسان برتر - 122 صفحه - رحلي (شوميز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 119000 ريال
 
مجموعه سؤالات تاليفي دوره دكتري حقوق خصوصي (بخش اول)
دپارتمان حقوق مدرسان برتر - مدرسان برتر - 116 صفحه - رحلي (شوميز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 114000 ريال
 
مجموعه سوالات تاليفي دوره دكتري علوم تربيتي - برنامه‌ريزي درسي (بخش اول)
گردآورنده: دپارتمان علوم تربيتي مدرسان برتر - مدرسان برتر - 148 صفحه - رحلي (شوميز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 145000 ريال
 
سوالات بخش دوم مجموعه علوم سياسي كد (2117) دكتري 93 به همراه پاسخ‌ تشريحي
دپارتمان علوم سياسي مدرسان برتر - مدرسان برتر - 126 صفحه - رحلي (شوميز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 124000 ريال
 
مجموعه سوالات تاليفي دوره دكتري علوم تربيتي - مديريت آموزشي (بخش اول)
گردآورنده: دپارتمان علوم تربيتي مدرسان برتر - مدرسان برتر - 166 صفحه - رحلي (شوميز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 164000 ريال
 
مجموعه سوالات تاليفي دوره دكتري حقوق جزا و جرم‌شناسي (بخش اول)
دپارتمان حقوق مدرسان برتر - مدرسان برتر - 120 صفحه - رحلي (شوميز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 118000 ريال
 
مجموعه سوالات تاليفي دوره دكتري مجموعه علوم اقتصادي (بخش اول)
دپارتمان اقتصاد مدرسان برتر - مدرسان برتر - 136 صفحه - رحلي (شوميز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 133000 ريال
 
مجموعه سوالات تاليفي دوره دكتري جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري (بخش اول)
دپارتمان علوم جغرافيايي مدرسان برتر - مدرسان برتر - 118 صفحه - رحلي (شوميز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 115000 ريال
 
مجموعه سوالات و پاسخ‌هاي تشريحي برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي و مديريت شهري كارشناسي ارشد سراسري 93 (بخش سوم)
دپارتمان علوم جغرافيايي مدرسان شريف - مدرسان شريف - 104 صفحه - رحلي (شوميز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 82000 ريال
 
مجموعه سوالات تاليفي دوره دكتري محيط زيست - آلودگي‌هاي محيط زيست (بخش اول)
دپارتمان مهندسي محيط زيست مدرسان برتر - مدرسان برتر - 118 صفحه - رحلي (شوميز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 115000 ريال
 
مجموعه سوالات تاليفي دوره دكتري جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري (بخش اول)
دپارتمان علوم جغرافيايي مدرسان برتر - مدرسان برتر - 116 صفحه - رحلي (شوميز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 114000 ريال
 
مجموعه سوالات تاليفي دوره دكتري علوم تربيتي - مشاوره (بخش اول)
دپارتمان علوم تربيتي مدرسان برتر - مدرسان برتر - 130 صفحه - رحلي (شوميز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 128000 ريال
 
مجموعه سوالات تاليفي دوره دكتري حقوق نفت و گاز (بخش اول)
دپارتمان حقوق مدرسان برتر - مدرسان برتر - 114 صفحه - رحلي (شوميز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 112000 ريال
 
مجموعه سوالات تاليفي دوره دكتري حقوق بين‌الملل عمومي (بخش اول)
دپارتمان حقوق مدرسان برتر - مدرسان برتر - 114 صفحه - رحلي (شوميز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 112000 ريال
 
مجموعه سوالات و پاسخ‌هاي تشريحي علوم تربيتي 2 كارشناسي ارشد سراسري 93 (بخش سوم)
دپارتمان علوم تربيتي مدرسان شريف - مدرسان شريف - 106 صفحه - رحلي (شوميز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 83000 ريال
 
مجموعه سوالات و پاسخ‌هاي تشريحي علوم اجتماعي كارشناسي ارشد سراسري 93 (بخش سوم)
دپارتمان پژوهش علوم اجتماعي مدرسان شريف - مدرسان شريف - 102 صفحه - رحلي (شوميز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 80000 ريال
 
مجموعه سوالات و پاسخ‌هاي تشريحي علوم تربيتي 1 كارشناسي ارشد سراسري 93 (بخش سوم)
دپارتمان علوم تربيتي مدرسان شريف - مدرسان شريف - 120 صفحه - رحلي (شوميز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 95000 ريال
 
مجموعه سوالات و پاسخ‌هاي تشريحي علوم ارتباطات اجتماعي كارشناسي ارشد سراسري 93 (بخش سوم)
دپارتمان علوم ارتباطات اجتماعي مدرسان شريف - مدرسان شريف - 114 صفحه - رحلي (شوميز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 90000 ريال
 
مجموعه سوالات و پاسخ‌هاي تشريحي مطالعات زنان كارشناسي ارشد سراسري 93 (بخش سوم)
دپارتمان مطالعات زنان مدرسان شريف - مدرسان شريف - 102 صفحه - رحلي (شوميز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 80000 ريال
 
مجموعه سوالات و پاسخ‌هاي تشريحي علوم اجتماعي كارشناسي ارشد سراسري 93 (بخش سوم)
دپارتمان علوم اجتماعي مدرسان شريف - مدرسان شريف - 106 صفحه - رحلي (شوميز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 83000 ريال
 
مجموعه سوالات و پاسخ‌هاي تشريحي علوم اقتصادي كارشناسي ارشد سراسري 93 (بخش سوم)
دپارتمان علوم اقتصادي مدرسان شريف - مدرسان شريف - 106 صفحه - رحلي (شوميز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 83000 ريال
 
مجموعه سوالات و پاسخ‌هاي تشريحي حقوق كارشناسي ارشد سراسري 93 (بخش سوم)
دپارتمان حقوق مدرسان شريف - مدرسان شريف - 122 صفحه - رحلي (شوميز) - چاپ 1 سال 1394 - 5000 نسخه - 95000 ريال
 
قانون اساسي جمهوري عربي مصر (مصوب 14 و 15 ژانويه 2014) به انضمام متن عربي
مترجم:محمد مظهري ؛ مترجم:مرتضي قاسم‌آبادي ؛ مترجم:فرزاد جنگجوي - آيين دادرسي - 210 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه
 
سرب و جداسازي آن
سپنتا دخاني ؛ ندا نشاط ؛ محمدحسن وكيلي - نقش نگين،كهن‌دژ - 104 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 70000 ريال
 
دخترانه (پژوهشي در دنياي دختران)
سميه‌سادات لوح‌موسوي ؛ ويراستار:مرضيه نصيري ؛ ويراستار: ويراستاران حرفه‌اي پارس - آرما - 104 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 55000 ريال
 
زندگي در فضاي مجازي (جنبه‌هاي رواني / اجتماعي اينترنت)
احسان كاظمي ؛ سيدحميد آتش‌پور ؛ مليحه عرشي - معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان - 188 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 130000 ريال
 
راهنماي مربيان بهداشت
حبيبه زكي‌زاده ؛ حميد مرتضايي ؛ زيرنظر:مهدي زكي‌زاده - انديشمندان يزد - 88 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 120000 ريال 

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

برگزیده

پربازدیدترین

تازه‌ها