دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۵:۴۳
کتابشناسی «آقا بزرگ»‌/ ادیبی که فرهنگ آلمانی‌زبان او کم از رمان‌هایش نیست

بزرگ علوی نه فقط در رمان‌نویسی و داستان‌نویسی با آثاری مانند چمدان، چشم‌هایش، سالاری‌ها، میرزا، گیله‌مرد نقش موثری در ادبیات معاصر ایران داشته و کتاب‌های او بارها از سوی ناشران مختلف به چاپ رسیده، بلکه در ترجمه از آلمانی نیز نقش موثری داشته است. «فرهنگ آلمانی - فارسی» او همچنان یکی از فرهنگ‌های پرکاربرد برای مترجمان آلمانی‌زبان است.

خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)- مروری بر آمار آثار منتشرشده از بزرگ علوی نشان می‌دهد که رمان «چمدان» و کتاب سیاسی «پنجاه و سه نفر» از این نویسنده تاکنون 6 بار تجدید چاپ شده است. ولی «فرهنگ جامع فارسی - آلمانی» یک گام بالاتر از این دو اثر مشهور بزرگ علوی قرار دارد زیرا این رمان تاکنون هفت بار تجدید چاپ شده است.

طبق آمار موسسه خانه کتاب، پر طرفدارترین نوشته بزرگ علوی رمان «چشم‌هایش» است که تا امروز 12 بار از سوی موسسه انتشارات نگاه روانه بازار شده است.

معرفی کتاب‌های بزرگ‌علوی
 
پنجاه و سه نفر
بزرگ علوي؛ موسسه انتشارات نگاه، 328 صفحه، چاپ 6 سال 1393، 1100 نسخه، 160000 ريال.

چمدان
بزرگ علوي؛ موسسه انتشارات نگاه، 176 صفحه، چاپ 6 سال 1393، 1100 نسخه، 90000 ريال.

ورق‌پاره‌هاي زندان
بزرگ علوي؛ موسسه انتشارات نگاه، 162 صفحه، چاپ 3 سال 1392، 1100 نسخه، 60000 ريال.

سالاري‌ها
بزرگ علوي؛ موسسه انتشارات نگاه، 178 صفحه، چاپ 4 سال 1392، 1100 نسخه، 65000 ريال.

چشم‌هايش
بزرگ علوي؛ موسسه انتشارات نگاه، 272 صفحه، چاپ 12 سال 1391، 2000 نسخه، 100000 ريال.

ميرزا
بزرگ علوي؛ موسسه انتشارات نگاه، 192 صفحه، چاپ 4 سال 1391، 2000 نسخه، 50000 ريال.

چشم‌هايش
بزرگ علوي؛ بدرقه جاويدان، جاويدان، 256 صفحه، چاپ 1 سال 1391، 1100 نسخه، 60000 ريال.

چشم‌هايش
بزرگ علوي؛ موسسه انتشارات نگاه، 272 صفحه، چاپ 11 سال 1391، 2000 نسخه، 60000 ريال.

روايت
بزرگ علوي؛ موسسه انتشارات نگاه، 448 صفحه، چاپ 4 سال 1391، 2000 نسخه، 125000 ريال.

فرهنگ كامل فارسي، آلماني
هاينريش يونكر؛ مترجم: بزرگ علوي؛ آذين، 866 صفحه، چاپ 4 سال 1390، 1000 نسخه، 140000 ريال.

فرهنگ همسفر: فارسي، آلماني
هاينريش يونكر؛ مترجم: بزرگ علوي؛ نشر الكترونيكي و اطلاع‌رساني جهان‌رايانه، 594 صفحه، چاپ 1 سال 1390، 3000 نسخه، 59000 ريال.

پنجاه و سه نفر
بزرگ علوي؛ موسسه انتشارات نگاه، 328 صفحه، چاپ 5 سال 1389، 2000 نسخه، 60000 ريال.

چشم‌هايش
بزرگ علوي؛ موسسه انتشارات نگاه، 272 صفحه، چاپ 10 سال 1389، 3000 نسخه، 50000 ريال.

گذشت زمانه
بزرگ علوي؛ موسسه انتشارات نگاه، 480 صفحه، چاپ 2 سال 1389، 2000 نسخه، 85000 ريال.

سالاري‌ها
بزرگ علوي؛ آذر، 178 صفحه، چاپ 3 سال 1388، 2000 نسخه، 35000 ريال.

فرهنگ فراگير فارسي، آلماني
بزرگ علوي؛ نشر الكترونيكي و اطلاع‌رساني جهان‌رايانه، 1210 صفحه، چاپ 2 سال 1388، 3000 نسخه، 169000 ريال.

فرهنگ دانشگاهي: فارسي، آلماني
هاينريش يونكر؛ بزرگ علوي؛ ملكان، 1130 صفحه، چاپ 1 سال 1388، 2000 نسخه، 75000 ريال.

فرهنگ دانشگاهي: فارسي، آلماني
هاينريش يونكر؛ بزرگ علوي؛ ملكان، 1132 صفحه، چاپ 1 سال 1388، 2000 نسخه، 159000 ريال.

پنجاه و سه نفر
بزرگ علوي؛ موسسه انتشارات نگاه، 328 صفحه، چاپ 4 سال 1388، 2000 نسخه، 50000 ريال.

گيله‌مرد
بزرگ علوي؛ موسسه انتشارات نگاه، 208 صفحه، چاپ 5 سال 1388، 2000 نسخه، 35000 ريال.

چشم‌هايش
بزرگ علوي؛ موسسه انتشارات نگاه، 272 صفحه، چاپ 9 سال 1388، 3000 نسخه، 40000 ريال.

روايت
بزرگ علوي؛ موسسه انتشارات نگاه، 448 صفحه، چاپ 3 سال 1387، 2000 نسخه، 70000 ريال.

چمدان
بزرگ علوي؛ موسسه انتشارات نگاه، 176 صفحه، چاپ 4 سال 1387، 2000 نسخه، 30000 ريال.

فرهنگ فراگير فارسي، آلماني
بزرگ علوي؛ نشر الكترونيكي و اطلاع‌رساني جهان‌رايانه، 1194 صفحه، چاپ 1 سال 1387، 3000 نسخه، 149000 ريال.

فرهنگ كامل فارسي، آلماني
هاينريش يونكر؛ مترجم: بزرگ علوي؛ آذين، 870 صفحه، چاپ 3 سال 1387، 3000 نسخه، 95000 ريال.

ورق‌پاره‌هاي زندان
بزرگ علوي؛ موسسه انتشارات نگاه، 160 صفحه، چاپ 2 سال 1387، 2000 نسخه، 22000 ريال.

تاريخ ادبيات معاصر ايران: تاريخ و تحول ادبيات معاصر فارسي نظم و نثر
بزرگ علوي؛ مترجم: سيدسعيد فيروزآبادي؛ جامي، سعيد فيروزآبادي، 344 صفحه، چاپ 1 سال 1386، 1500 نسخه، 45000 ريال.

موريانه
بزرگ علوي؛ نگاه، 296 صفحه، چاپ 4 سال 1386، 2000 نسخه، 40000 ريال.

چشم‌هايش
بزرگ علوي؛ موسسه انتشارات نگاه، 272 صفحه، چاپ 8 سال 1386، 3000 نسخه، 32000 ريال.

تاريخ و تحول ادبيات جديد ايران
بزرگ علوي؛ مترجم: اميرحسين اكبري‌شالچي؛ نگاه، 392 صفحه، چاپ 1 سال 1386، 2000 نسخه، 48000 ريال.

سالاري‌ها
بزرگ علوي؛ آذر، 178 صفحه، چاپ 2 سال 1386، 2000 نسخه، 15000 ريال.

گذشت زمانه
بزرگ علوي؛ موسسه انتشارات نگاه، 480 صفحه، چاپ 1 سال 1385، 5000 نسخه، 50000 ريال.

گيله‌مرد
بزرگ علوي؛ موسسه انتشارات نگاه، 208 صفحه، چاپ 4 سال 1385، 2000 نسخه، 30000 ريال.
ميرزا
بزرگ علوي؛ موسسه انتشارات نگاه، 192 صفحه، چاپ 2 سال 1385، 2000 نسخه، 20000 ريال.

پنجاه و سه نفر
بزرگ علوي؛ موسسه انتشارات نگاه، 328 صفحه، چاپ 3 سال 1385، 2000 نسخه، 35000 ريال.

خاكستر هستي
محمدجعفر محجوب؛ مقدمه: بزرگ علوي؛ مرواريد، 480 صفحه، چاپ 3 سال 1385، 1100 نسخه، 49000 ريال.

فرهنگ كامل فارسي، آلماني
هاينريش يونكر؛ مترجم: بزرگ علوي؛ آذين، 866 صفحه، چاپ 2 سال 1384، 2000 نسخه، 25000 ريال.

حماسه ملي ايران
تئودور نولدكه؛ مقدمه: سعيد نفيسي؛ مترجم: بزرگ علوي؛ موسسه انتشارات نگاه، 240 صفحه، چاپ 2 سال 1384، 2000 نسخه، 20000 ريال.

چشم‌هايش
بزرگ علوي؛ موسسه انتشارات نگاه، 284 صفحه، چاپ 7 سال 1384، 3000 نسخه، 25000 ريال.

ورق‌پاره‌هاي زندان
بزرگ علوي؛ موسسه انتشارات نگاه، 160 صفحه، چاپ 1 سال 1384، 2000 نسخه، 14000 ريال.

موريانه
بزرگ علوي؛ نگاه، 296 صفحه، چاپ 3 سال 1384، 2000 نسخه، 30000 ريال.

گيله‌مرد
بزرگ علوي؛ موسسه انتشارات نگاه، 208 صفحه، چاپ 3 سال 1383، 2000 نسخه، 20000 ريال.

پنجاه و سه نفر
بزرگ علوي؛ موسسه انتشارات نگاه، 328 صفحه، چاپ 2 سال 1383، 2000 نسخه، 30000 ريال.

چشمهايش
بزرگ علوي؛ موسسه انتشارات نگاه، 272 صفحه، چاپ 6 سال 1383، 3000 نسخه، 20000 ريال.

ميرزا
بزرگ علوي؛ موسسه انتشارات نگاه، 192 صفحه، چاپ 1 سال 1383، 2000 نسخه، 18000 ريال.

فرهنگ كامل فارسي، آلماني
هاينريش يونكر؛ مترجم: بزرگ علوي؛ آذين، 846 صفحه، چاپ 1 سال 1382، 3500 نسخه، 65000 ريال.

چمدان
بزرگ علوي؛ موسسه انتشارات نگاه، 176 صفحه، چاپ 2 سال 1381، 2000 نسخه، 10000 ريال.

گيله‌مرد
بزرگ علوي؛ موسسه انتشارات نگاه، 208 صفحه، چاپ 2 سال 1381، 3000 نسخه، 12000 ريال.

موريانه
بزرگ علوي؛ موسسه انتشارات نگاه، 246 صفحه، چاپ 1 سال 1381، 3000 نسخه، 20000 ريال.

خاكستر هستي
محمدجعفر محجوب؛ مقدمه: بزرگ علوي؛ مرواريد، 480 صفحه، چاپ 2 سال 1381، 1100 نسخه، 29000 ريال.

پنجاه و سه نفر
بزرگ علوي؛ موسسه انتشارات نگاه، 328 صفحه، چاپ 1 سال 1381، 2000 نسخه، 18000 ريال.

چشم‌هايش
بزرگ علوي؛ موسسه انتشارات نگاه، 288 صفحه، چاپ 4 سال 1380، 4000 نسخه، 12500 ريال.

فرهنگ جامع فارسي، آلماني
حسين توكلي؛ بزرگ علوي؛ ترمه، 956 صفحه، چاپ 1 سال 1380، 1000 نسخه، 45000 ريال.

فرهنگ جامع فارسي، آلماني
هاينريش يونكر؛ بزرگ علوي؛ دانشيار، 880 صفحه، چاپ 1 سال 1379، 5000 نسخه، 49000 ريال.

روايت
بزرگ علوي؛ سهيل، 446 صفحه، چاپ 2 سال 1379، 3000 نسخه، 18000 ريال.

چشم‌هايش
بزرگ علوي؛ مقدمه: محمد بهارلو؛ موسسه انتشارات نگاه، 288 صفحه، چاپ 2 سال 1379، 5000 نسخه، 11000 ريال.

حماسه ملي ايران
تئودور نولدكه؛ مقدمه: سعيد نفيسي؛ مترجم: بزرگ علوي؛ موسسه انتشارات نگاه، 240 صفحه، چاپ 5 سال 1379، 3000 نسخه، 10000 ريال.

ميرزا
بزرگ علوي؛ آذر، 192 صفحه، چاپ 1 سال 1378، 4000 نسخه، 9000 ريال.

ورق‌پاره‌هاي زندان
بزرگ علوي؛ آذر، 160 صفحه، چاپ 1 سال 1378، 5000 نسخه، 7500 ريال.

سالاري‌ها
بزرگ علوي؛ آذر، 178 صفحه، چاپ 1 سال 1378، 4000 نسخه، 8000 ريال.

خاكستر هستي
محمدجعفر محجوب؛ مقدمه: بزرگ علوي؛ مرواريد، 480 صفحه، چاپ 1 سال 1377، 2200 نسخه، 19000 ريال.

چمدان
بزرگ علوي؛ موسسه انتشارات نگاه، 176 صفحه، چاپ 1 سال 1377، 3000 نسخه، 6500 ريال.

گيله‌مرد
بزرگ علوي؛ موسسه انتشارات نگاه، 208 صفحه، چاپ 1 سال 1377، 3000 نسخه، 8000 ريال.

روايت
بزرگ علوي؛ موسسه انتشارات نگاه، 450 صفحه، چاپ 1 سال 1377، 2000 نسخه، 16000 ريال.

چشم‌هايش
بزرگ علوي؛ مقدمه: محمد بهارلو؛ موسسه انتشارات نگاه، 288 صفحه، چاپ 1 سال 1377، 3000 نسخه، 9000 ريال.

فرهنگ جامع فارسي، آلماني
هنريش يونگر؛ مترجم: بزرگ علوي؛ نشر موج، 866 صفحه، چاپ 1 سال 1374، 3000 نسخه، 25000 ريال.

فرهنگ جامع فارسي، آلماني
هنريش يونگر؛ مترجم: بزرگ علوي؛ مظاهري، 864 صفحه، چاپ 1 سال 1374، 5000 نسخه، 15000 ريال.

موريانه
بزرگ علوي؛ توس، 246 صفحه، چاپ 2 سال 1372، 5000 نسخه، 2000 ريال.

موريانه
بزرگ علوي؛ توس، 246 صفحه، چاپ 1 سال 1372، 5000 نسخه، 2000 ريال.

فرهنگ جامع فارسي، آلماني
هاينريش يونكر؛ بزرگ علوي؛ كمانگير، 864 صفحه، چاپ 7 سال 1369، 3100 نسخه، 2800 ريال.

فرهنگ جامع فارسي، آلماني: حاوي لغات و اصطلاحات عمومي علمي فني
هاينريش يونكر؛ بزرگ علوي؛ كمانگير، 864 صفحه، چاپ 6 سال 1368، 3000 نسخه، 2800 ريال.

فرهنگ جامع فارسي، آلماني: حاوي لغات و اصطلاحات عمومي علمي فني
هاينريش يونكر؛ مترجم: بزرگ علوي؛ كمانگير، 808 صفحه، چاپ 1 سال 1368، 8000 نسخه، 1500 ريال.

فرهنگ جامع فارسي، آلماني
بزرگ علوي؛ مترجم: هاينريش يونكر؛ كمانگير، 874 صفحه، چاپ 5 سال 1367، 5000 نسخه، 1900 ريال.

فرهنگ جامع فارسي، آلماني
هاينريش يونكر؛ مترجم: بزرگ علوي؛ كمانگير، 880 صفحه، چاپ 4 سال 1365، 5000 نسخه، 1650 ريال.

فرهنگ جامع فارسي، آلماني: حاوي لغات و اصطلاحات عمومي علمي فني
يونكر هاينريش؛ مترجم: بزرگ علوي؛ كمانگير، 864 صفحه، چاپ 3 سال 1364، 1650 ريال.

فرهنگ كامل فارسي آلماني
مترجم: بزرگ علوي؛ ايران مهر، 868 صفحه، چاپ 2 سال 1363، 5000 نسخه، 1250 ريال.

فرهنگ جامع آلماني، فارسي
مترجم: بزرگ علوي؛ كمانگير، 872 صفحه، چاپ 2 سال 1363، 3000 نسخه، 1300 ريال.

فرهنگ جامع فارسي، آلماني: حاوي لغات و اصطلاحات عمومي علمي فني
بزرگ علوي؛ يونكر هاينريش؛ اشراقي [مركز پخش]، 864 صفحه، چاپ 1 سال 1362، 750 ريال.

فرهنگ جامع فارسي، آلماني: حاوي لغات و اصطلاحات عمومي علمي فني
هاينريش يونكر؛ بزرگ علوي؛ اشراقي [مركز پخش]، 864 صفحه، چاپ 1 سال 1362، 3000 نسخه، 1750 ريال.

 
بر اساس اطلاعات خانه کتاب، تاکنون نویسندگان و منتقدان ادبی 15 کتاب درباره بزرگ علوی و آثار منتشره‌شده از وی نوشته‌اند. برخی از این کتاب‌ها گزیده‌ای از آثار بزرگ علوی است تا خوانندگان در یک کتاب بتوانند به چندین اثر متنوع از وی دست یابند.

ادبيات زندان: گزاره و گزينه پيرامون داستان‌هاي كوتاه بزرگ علوي
روح‌الله مهدي‌پور عمراني؛ ويراستار: مهدي خطيبي؛ آفرينش، 400 صفحه، چاپ 1 سال 1387، 2000 نسخه، 60000 ريال.

برگزيده آثار بزرگ علوي
گردآورنده: محمد بهارلو؛ نشر علم، 556 صفحه، چاپ 1 سال 1377، 3300 نسخه، 21000 ريال.

بزرگ علوي
تهيه و تنظيم: محمدباقر رضايي؛ ويراستار: سيروس صدوقي؛ نشر طرح و اجراي كتاب، 96 صفحه، چاپ 1 سال 1382، 3000 نسخه، 5000 ريال.

بزرگ علوي
حيدر كريم‌پور؛ تيرگان، 144 صفحه، چاپ 1 سال 1386، 2000 نسخه، 17000 ريال.

بزرگ علوي، نويسنده سانتي‌مانتال يا روشن‌انديش
محمد بهارلو؛ به‌نگار، 96 صفحه، چاپ 1 سال 1391، 1100 نسخه، 48000 ريال.

خاطرات بزرگ علوي
به اهتمام: حميد احمدي؛ دنياي كتاب، 498 صفحه، چاپ 1 سال 1377، 2000 نسخه، 20000 ريال.

داستان‌هاي شاخص از نويسندگان ايراني: صادق هدايت، بزرگ علوي، صادق چوبك
گردآورنده: مسعود مهدوي؛ آراسته، 96 صفحه، جلد 1، چاپ 1 سال 1391، 2000 نسخه، 25000 ريال.

در خلوت دوست (نامه‌هاي بزرگ علوي به باقر مومني)
باقر مومني؛ موسسه‌ انتشارات‌ عطايي، 304 صفحه، چاپ 1 سال 1382، 3300 نسخه، 24000 ريال.

كتابشناسي نقد و بررسي ادبيات داستاني معاصر: سيد محمدعلي جمال‌زاده، صادق هدايت، بزرگ علوي
فاطمه فرهودي‌پور؛ زير نظر: حسن ميرعابديني؛ فرهنگستان زبان و ادب فارسي، 200 صفحه، جلد 1، چاپ 1 سال 1393، 500 نسخه، 150000 ريال.

نامه‌هاي برلن: از بزرگ علوي در دوران اقامت در آلمان
به‌اهتمام: ايرج افشار؛ نشر و پژوهش فرزان روز، 256 صفحه، چاپ 1 سال 1377، 3300 نسخه، 15000 ريال.

نامه‌هاي برلن: از بزرگ علوي در دوران اقامت در آلمان
به‌اهتمام: ايرج افشار؛ نشر و پژوهش فرزان روز، 236 صفحه، چاپ 2 سال 1385، 1100 نسخه، 18000 ريال.

نقد آثار بزرگ علوي
عبدالعلي دستغيب؛ ايما، 258 صفحه، چاپ 1 سال 1378، 10000 ريال.

نقد بي‌غش: مجموعه گفتگوهاي دكتر پرويز ناتل خانلري با صدرالدين الهي درباره: صادق هدايت، بزرگ علوي، ملك‌الشعراي بهار، نيما يوشيج و صادق چوبك
تهيه و تنظيم: صدرالدين الهي؛ معين، 296 صفحه، چاپ 1 سال 1392، 1100 نسخه، 120000 ريال.

نقد بي‌غش: مجموعه گفتگوهاي دكتر پرويز ناتل‌خانلري با صدرالدين الهي درباره: صادق هدايت، بزرگ علوي، ملك‌الشعراي بهار، نيما يوشيج و صادق چوبك
تهيه و تنظيم: صدرالدين الهي؛ معين، 296 صفحه، چاپ 2 سال 1393، 770 نسخه، 150000 ريال.

ياد بزرگ علوي
گردآورنده: علي دهباشي؛ نشر ثالث، 832 صفحه، چاپ 1 سال 1384، 2000 نسخه، 85000 ريال.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

برگزیده

پربازدیدترین

تازه‌ها