دوشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۳ - ۱۹:۱۱
سیاحتی در آثار احمد سیاح / به انگیزه درگذشت مردی که لغتنامه او بهترین یاور پژوهندگان است

احمد سیاح را با فرهنگ لغت عربی به فارسی که در دهه 40 نوشت و ده‌ها بار تجدید چاپ شد، می‌شناسند. این کتاب‌شناسی که به بهانه درگذشت او فراهم شده است، کمک می‌کند که ابعادی دیگر از دانش و شخصیت احمد سیاح بر بسیاری که شناختی بیش از فرهنگنامه‌نویسی درباره او نداشته‌اند، آشکار شود.

خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) ـ نیره دوخائی: پایان هفته گذشته، خبر درگذشت استاد احمد سیاح ــ مؤلف فرهنگ لغت عربی به فارسی ــ اندوه را بر دل بخشی از جامعه علمی کشور که وی را می‌شناختند، نشاند؛ بزرگ‌مردی که همه عمر خود را در فراگیری دین و دانش و عرفان از محضر بزرگان معاصر خود و پژوهش، تحقیق، تألیف و نشر گذارند. حاصل این زندگی پربار، آثار و کتاب‌هایی مرجع است که در نوع خود بی‌نظیرند. برای نمونه، آیت‌الله حسن‌زاده آملی و آیت‌الله محمدتقی جعفری در مقدمه خود بر «فرهنگ بزرگ جامع نوین»، این کتاب را پاسخگوی پرسش‌های دیریاب و حاوی مزیت‌هایی نسبت به دیگر فرهنگنامه‌های پیشین دانسته‌اند. این اثر همچنین واژگان روز عربی را در حاشیه جای داده است که در حد خود پاسخگوی نیازهای روزآمد نیز هست.

به بهانه درگذشت استاد احمد سیاح بر آن شدیم که به کتابشناسی این فاضل اثرگذار و عارف فرزانه بپردازیم تا وجوهی دیگر از خدمات علمی و شخصیت معنوی وی پیش روی کسانی قرار گیرد که شناختی تنها در حد فرهنگنامه‌نویس از او داشته‌اند.

• آئ‍ی‍ن‍ه‌ ب‍اطن‌، ی‍ا، آخ‍ری‍ن‌ ن‍ظری‍ه‌ دان‍ش‍م‍ن‍دان‌ غ‍رب‌ در ع‍ل‍م‌ ف‍ی‍زی‍ون‍وم‍ی‌
ج‍رج‍ی‌ زی‍دان‌، ن‍گ‍ارش‌ اح‍م‍د س‍ی‍اح‌، اسلام، 214 صفحه، سال 1330.

• گلچين اشعار شامل قصائد و غزليات ، مدايح، مصيبات، ...
احمد سياح، اسلام، سال 1340.

• فرهنگ جامع عربی ـ فارسی
احمد سیاح، اسلام، 1344.

• رس‍ال‍ه‌ ب‍ح‍ث‌ ش‍ری‍ف‌ ولای‍ت‌ ت‍ک‍وینیه ح‍ض‍رات‌ م‍ع‍ص‍وم‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌
اح‍م‍د س‍ی‍اح‌، اسلام، 24 صفحه، سال 1349، 10 ریال.

• پ‍ی‍شگ‍وئ‍ی‍ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‍وای‍ان‌: در م‍ع‍ج‍زات‌ چ‍ه‍ارده‌ م‍ع‍ص‍وم‌ و م‍ع‍ج‍زات‌ و م‍غ‍ی‍بات‌ ق‍رآن‌ م‍ج‍ی‍د ب‍ض‍م‍ی‍م‍ه‌ اخ‍ب‍ار ع‍لائ‍م‌ ظه‍ور ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ اث‍ب‍ات‌ ولای‍ت‌ م‍طل‍ق‍ه‌ م‍ع‍ص‍وم‍ی‍ن‌
اح‍م‍د س‍ی‍اح‌، اسلام، 822 صفحه، چاپ 3 سال 1350.

• مجموعه زندگاني چهارده معصوم (ع)
احمد سياح، اسلام، 1128 صفحه، جلد 2، وزيري، چاپ 1 سال 1363، 30000 نسخه، 1000 ریال.

• متمم لغت‌نامه = دائره‌المعارف سياح
احمد سياح، اسلام، 1248 صفحه، جلد 2، چاپ 1 سال 1368، 3000 نسخه، 4000 ريال.

• شناخت امام مبين يا اربعين ولائي: چهل حديث شريف در مناقب و فضائل مولي الموالي مولانا اميرالمؤمنين و ...
احمد سياح، اسلام، 128 صفحه، سال 1370، 5000 نسخه، 500 ريال.

• گنجينه يا كشكول سياح
احمد سیاح، اسلام، 680 صفحه، چاپ 1 سال 1359، 3000 نسخه.

• همياران اباعبدالله الحسين(ع)
احمد سیاح، اسلام، 128 صفحه، رقعی، چاپ 1 سال 1373، 5000 نسخه، 6500 ریال.

• لغت‌نامه، يا، فرهنگ بزرگ جامع نوين (عربي ـ فارسي ـ مصور)
احمد سياح، خطاط: حسن موسوي، اسلام، 992 صفحه، جلد 1، وزيري (گالينگور)، چاپ 17 سال 1374، 5000 نسخه، 22500 ريال.

• لغت‌نامه، يا، فرهنگ بزرگ جامع نوين (عربي ـ فارسي ـ مصور)
احمد سياح، گردآورنده: سيدعلي‌اصغر منتظم، اسلام، 992 صفحه، جلد 2، وزيري (گالينگور)، چاپ 17 سال 1374، 5000 نسخه، 22500 ريال.

• فرهنگ دانشگاهي ترجمه المنجد الابجدي
احمد سياح، اسلام، 966 صفحه، جلد 1، وزيري (گالينگور)، چاپ 3 سال 1376، 5000 نسخه، 25000 ريال.

• غوصي در بحر معرفت، يا، مجموعه رسالات: شامل بيست و چهار رساله به مناسبت بيست و چهارمين سال رحلت آيت‌الله سید ابوالحسن رفیعی قزوینی
مصحح: احمد سياح، اسلام، 322 صفحه، وزيري (گالينگور)، چاپ 1 سال 1377، 4000 نسخه، 11000 ريال.

• لغت‌نامه يا فرهنگ بزرگ جامع نوين سياح: ترجمه المنجد (با اضافات) عربي به فارسي
لويس معلوف، مقدمه: حسن حسن‌زاده ‌آملي و محمدتقي جعفري ‌تبريزي، اسلام، 1154 صفحه، جلد 1، وزيري (گالینگور)، چاپ 2 سال 1378، 5000 نسخه، 37500 ريال.

• فرهنگ دانشگاهي: فارسي به عربي با جمله‌بنديها و امثله
احمد سياح، اسلام، 566 صفحه، وزيري (گالينگور)، چاپ 3 سال 1378، 5000 نسخه، 20000 ريال.

• اسرار حج‏: از تقریرات درس شبهای جمعه فقید سعید حضرت آیه‌الله‌العظمی ابوالحسن رفیعی‌ قزوینی طاب‌ثراه‬
به قلم محمدتقی اشتریان، با تصحیح و تنقیح و مقدمه احمد سیاح، فرحان، 880 صفحه، سال 1381.

• ال‍ن‍ور ال‍م‍ب‍ی‍ن‌ ف‍ی‌ ق‍ص‍ص‌‌الان‍ب‍ی‍اء وال‍م‍رس‍ل‍ی‍ن‌ : ( ق‍ص‍ص‌ ق‍رآن‌) بضمیمه زندگانی چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام)
نویسنده: نعمت‌الله جزایری، م‍ت‍رج‍م:‌ ف‍اطم‍ه‌ م‍ش‍ای‍خ‌، ب‍ا ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ اح‍م‍د س‍ی‍اح‌، فرحان، 880 صفحه، سال 1381.

• انديشه در آفرينش آفريده‌ها
احمد سیاح، اسلام، 176 صفحه، چاپ 1 سال 1381، 5000 نسخه، 15000 ریال.

• انديشه‌اي در ماوراء عالم مرگ (و حيات بعد آن) و برزخ و عالم مثال و روز رستاخيز در اصول عقائد حقه
احمد سياح، اسلام، 168 صفحه، وزيري (شوميز)، چاپ 1 سال 1382، 5000 نسخه، 15000 ريال.

• انديشه‌اي در رسالت انبياء و اولياء: بيائيد بهتر با آنان آشنا شويم
احمد سياح، اسلام، 176 صفحه، وزيري (شوميز)، چاپ 1 سال 1382، 5000 نسخه، 15000 ريال.

• شناخت امام عصر (عج)، چهل حديث در مناقب و فضائل و ظهور حضرتش به ضميمه چهل غزل يا قصيده از معاصرين
احمد سياح، اسلام، 126 صفحه، رقعي (شوميز)، چاپ 2 سال 1384، 2000 نسخه، 12000 ريال.

• صفات و خصال امام مهدی (عج) و شرح مختصری از احوالات ایشان
احمد سیاح، موعود عصر، 96 صفحه، سال 1385.

• فرهنگ بزرگ جامع نوين
احمد سیاح، اسلام، 2400 صفحه، وزیری، چاپ 24 سال 1385، 5000 نسخه، 140000 ریال.

• ترجمه خلاصه تفسير الميزان علامه طباطبايي
كمال‌مصطفي شاكر، مترجم: فاطمه مشايخ، زيرنظر: احمد سياح، اسلام، 722 صفحه، (در 4 جلد)، جلد1، وزيري (گالينگور)، چاپ 8 سال 1392، 3000 نسخه.

• ترجمه خلاصه تفسير الميزان علامه طباطبايي
كمال‌مصطفي شاكر؛ مترجم: فاطمه مشايخ، زيرنظر: احمد سياح، اسلام، 692 صفحه، (در 4 جلد)، جلد 2، وزيري (گالينگور)، چاپ 8 سال 1392، 3000 نسخه.

• ترجمه خلاصه تفسير الميزان علامه طباطبايي
كمال‌مصطفي شاكر، مترجم: فاطمه مشايخ، زيرنظر: احمد سياح، اسلام، 698 صفحه، (در 4 جلد)، جلد 3، وزيري (گالينگور)، چاپ 8 سال 1392، 3000 نسخه.

• ترجمه خلاصه تفسير الميزان علامه طباطبايي
كمال‌مصطفي شاكر، مترجم: فاطمه مشايخ، زيرنظر: احمد سياح، اسلام، 842 صفحه، (در 4 جلد)، جلد 4، وزيري (گالينگور)، چاپ 8 سال 1392، 3000 نسخه.

• فرهنگ دانش‌آموز (عربي بفارسي، فارسي بعربي)
احمد سياح، مصحح: عبدالحميد سياح، اسلام، 802 صفحه، جيبي (گالينگور)، چاپ 6 سال 1389، 5000 نسخه، 60000 ريال.

• خطابه غدير: متن، ترجمه، شعر، بانضمام مناجات اميرالمؤمنين
مترجم: فاطمه مشايخ، مصحح: احمد سياح، اسلام، 176 صفحه، بياضي (شوميز)، چاپ 3 سال 1392، 5000 نسخه، 60000 ريال.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

برگزیده

پربازدیدترین

تازه‌ها