جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۳ - ۰۹:۴۰
56 اثر سهم حوزه مهندسی از بازار نشر مرداد

آمار نشر موسسه خانه کتاب حکایت از این دارد که از ابتدای مردادماه جاری، 56 عنوان کتاب در حوزه فنی و مهندسی به بازار نشر عرضه شده که نکته قابل توجه، پیشتازی مدرسان شریف با انتشار بیش از نیمی از آثار این حوزه (29 کتاب) است.

خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)- طبق گزارش آماری تازه‌های نشر موسسه خانه کتاب، از ابتدای مردادماه 93، تعداد 56 کتاب در شاخه‌های مختلف فنی و مهندسی منتشر شده که 50 عنوان از این آثار نخستین حضور خود را در بازار نشر تجربه کردند و 6 کتاب نیز تجدیدچاپ شدند.

تعداد آثار تالیفی و ترجمه‌ای حوزه فنی و مهندسی نیز در این مدت به ترتیب 53 و 3 عنوان بوده است. ناشران تهرانی با چاپ 54 کتاب مهندسی در مردادماه، گوی سبقت را از ناشران شهرستانی با چاپ تنها دو اثر ربودند. 


گزیده تازه‌های نشر فنی و مهندسی/ از ابتدای مرداد 93

«آموزش تصويری مدل Hydrus ؛ شبيه‌سازی حركت آب ، املاح و گرما در خاک» علی شهيدی؛ محسن احمدی؛ ويراستار كاظم زرين، كلک زرين، 146 صفحه، رقعی (شوميز)، چاپ نخست، 500 نسخه، هشت‌هزار تومان.

«آموزش كاربردی و تمرينات تخصصی AUTOCAD برای رشته‌های عمران و معماری» عليرضا صميمی، نوآور،280 صفحه، وزيری (شوميز)، چاپ نخست، 100 نسخه، 16 هزار تومان.

«ارگونومی در عمل: جستارهای برگزيده ارگونومی»
مترجم: محمدامين موعودی؛ عليرضا چوبينه، نشر مركز، كتاب ماد، 352 صفحه، وزيری (شوميز)، چاپ ششم، 800 نسخه، 19 هزار و 800 تومان.

«اصول مهندسی مخازن هيدروكربوری: رشته‌های مهندسی نفت (مخازن، بهره‌برداری و صيانت از مخازن)»
طارق احمد؛ مترجم: محمدكمال قاسم‌العسكری؛ محمدحسن معصوميان، ستايش، 474 صفحه، وزيری (شوميز)، چاپ نخست، دو هزار نسخه، 22 هزار تومان.

«بررسی ادله الكترونيک و ميزان اعتبار آن در دعاوی كيفری»
فاطمه عامری ‌سياهويی، زعيم، 232 صفحه، وزيری (شوميز)، چاپ نخست، یک‌هزار نسخه، هشت هزار و 900 تومان.

«تجزيه و تحليل مسائل ترموديناميک مهندسی شيمی»
سجاد پرگر؛ مهدی آيين‌جمشيد، فدک ايساتيس، 378 صفحه، (در2جلد )، جلد دوم، وزيری (شوميز)، چاپ نخست، 500 نسخه، 13 هزار و 500 تومان.

«تجزيه و تحليل مسائل ترموديناميک مهندسی شيمی»
سجاد پرگر؛ مهدی آيين‌جمشيد، فدک ايساتيس، 600 صفحه، (در2جلد )، جلد نخست، وزيری (شوميز)، چاپ نخست، 500 نسخه، 15 هزار تومان.

«تشريح مسائل خواص سيالات مخازن هيدروكربوری»
اشكان اكبری ‌برازجانی؛ احسان حسنی؛ ايمان حسنی، ستايش، 374 صفحه، وزيری (شوميز)، چاپ نخست، دو هزار نسخه، 14 هزار و 200 تومان. 

«توصيه‌هايی جهت رعايت اصول ارگونومی در محيط كار»
بيژن زيوداری؛ فاطمه صادقی؛ خديجه رحمانی، تنديس، 178 صفحه، وزيری (شوميز)، چاپ نخست، یک‌هزار نسخه، 12 هزار و 500 تومان.

«راهنمای جامع استفاده از سرورهای سری ProNet»
دپارتمان آموزش شركت اركيد دنا، قديس، 360 صفحه، وزيری (شوميز)، چاپ نخست، دو هزار نسخه، 20 هزار تومان. 


«روشهای اجرايی گودبرداری و سازه‌های نگهبان»
رضا عبدالهی، فدک ايساتيس، 112 صفحه، وزيری (شوميز)، چاپ سوم، یک‌هزار نسخه، هفت هزار تومان. 

«شبيه‌سازی با كمک نرم‌افزار DEFORM»
بهروز باقری؛ محمود عباسی؛ ويراستار: ليلا غلامرضايی، دانشگاهی كيان، 672 صفحه، وزيری (شوميز)، چاپ نخست، یک‌هزار نسخه، 35 هزار تومان.

«طراحی و نقشه‌كشی با اتوكد: مديريت نقشه‌ها در اتوكد»
جهانگير باقری، 296 صفحه، وزيری (شوميز)، چاپ نخست، 500 نسخه، 17 هزار و 500 تومان.

«محاسبات صنايع چاپ»
داود لطفی، ويراستار: عباس لطفی؛ سعيد لطفی، آذر پويا، 422 صفحه، رحلی (شوميز)، چاپ دوم، یک‌هزار نسخه، 25 هزار تومان.

«محيط زيست و بايسته‌های فقهی آن»
فاطمه عرب‌احمدی، آرنا، 148 صفحه، رقعی (شوميز)، چاپ نخست، یک‌هزار نسخه، هشت هزار تومان.

«مقدمه‌ای بر ابزار دقيق صنعتی»
عبدالكريم ماندگاری، قديس، 406 صفحه، وزيری (شوميز)، چاپ نخست، یک‌هزار نسخه، 20 هزار تومان.

«مقدمه‌ای بر ترموديناميک مهندسی شيمی»
جوزف‌ماک اسميت؛ مترجم: سعيد سلطانعلی؛ عباس خاكپور، كتاب پديده، 498 صفحه، (در2جلد )، جلد دوم، وزيری (شوميز)، چاپ پنجم، یک‌هزار نسخه، 16 هزار تومان.

«مهندسی ژئوتكنيک: بررسی‌های زيرسطحی»
حسن رحيمی، دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، 592 صفحه، وزيری (شوميز)، چاپ نخست، یک‌هزار نسخه، 27 هزار تومان.

«مهندسی عوامل انسانی در صنعت و توليد (ارگونومی)»
مارتين هلاندر؛ مترجم: عليرضا چوبينه؛ ويراستار: عبدالحسين شناسا، ثنای دانش، 530 صفحه، وزيری (شوميز)، چاپ سوم، یک‌هزار نسخه، 25 هزار تومان.

«مهندسی محيط زيست: برای دانشجويان مهندسی عمران»
مسلم صالحی، بهتاپژوهش، 154 صفحه، وزيری (شوميز)، چاپ نخست، یک‌هزار نسخه، 9 هزار تومان.

«نمونه سوالات رشته مهندسی پزشكی - بيوالكتريک با پاسخ تشريحی دكتری 92 (بخش اول)»
دپارتمان ‌مهندسی ‌پزشکی مدرسان ‌شريف، مدرسان شريف، 100 صفحه، رحلی (شوميز)، چاپ نخست، یک‌هزار نسخه، هشت هزار تومان.

«نمونه سوالات رشته‌ مهندسی عمران - زلزله با پاسخ تشريحی دكتری 92 (بخش اول)»
دپارتمان ‌مهندسی ‌عمران مدرسان ‌شريف، مدرسان شريف، 100 صفحه، رحلی (شوميز)، چاپ نخست، دو هزار نسخه، هشت هزار تومان.

«نمونه سوالات رشته‌ مهندسی عمران - ژئوتكنيک با پاسخ تشريحی دكتری 92 (بخش اول)»
دپارتمان ‌مهندسی ‌عمران مدرسان ‌شريف، مدرسان شريف، 100 صفحه، رحلی (شوميز)، چاپ نخست، دو هزار نسخه، هشت هزار تومان. 


«نمونه سوالات رشته‌ مهندسی مكانيک - طراحی كاربردی زمينه مكانيک جامدات با پاسخ تشريحی دكتری 92 (بخش اول)»
دپارتمان ‌مهندسی ‌مکانیک مدرسان‌شريف، مدرسان شريف، 100 صفحه، رحلی (شوميز)، چاپ نخست، یک‌هزار نسخه، هشت ‌هزار تومان.

«نمونه سوالات رشته‌ مهندسی نفت - مخازن با پاسخ تشريحی دكتری 92 (بخش اول)»
دپارتمان ‌مهندسی ‌نفت مدرسان‌شريف، مدرسان شريف، 100 صفحه، رحلی (شوميز)، چاپ نخست، یک‌هزار نسخه، هشت‌ هزار تومان.

«نمونه سوالات رشته‌ مهندسی هوافضا - مكانيک پرواز و كنترل زمينه ماهواره با پاسخ تشريحی دكتری 92 (بخش اول)»
دپارتمان ‌مهندسی ‌هوافضا مدرسان‌شريف، مدرسان شريف، 100 صفحه، رحلی (شوميز)، چاپ نخست، یک‌هزار نسخه، هشت ‌هزار تومان.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

برگزیده

پربازدیدترین

تازه‌ها