جمعه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۱:۲۷
کتابشناسی شیخ کلینی؛ مؤلف مهم‌ترین اثر شیعی

در تقویم ایران، 19 اردیبهشت «روز بزرگداشت شیخ کلینی» نام یافته است. محمد بن یعقوب بن اسحاق کُلَینی رازی (258 ق، ری ــ 328 ق، بغداد) از محدثان بزرگ شیعه و نخستین کسی است که به لقب «ثقة الاسلام» (مورد اعتماد اسلام) شهرت یافت.

خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) ـ کلینی از نام‌آورترین شخصیت‌های عصر خود بود چرا که به دلیل محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اجتماعی آخرین نایبان خاص امام زمان (عج)، مسوولیت فرهنگی و علمی تشیع بر دوش او قرار داشت. مهم‌ترین و مشهورترین اثر او کتاب «الکافی» است. این کتاب را مهم‌ترین تألیف شیعی دانسته‌اند. از دیگر آثارش به «کتاب الرجال»، «کتاب الرد علی القرامطة»، «رسائل الائمة»، «تعبیر الرؤیا» و مجموعه شعری در فضایل و مناقب اهل بیت (ع) اشاره کرده‌اند.

به مناسبت روز بزرگداشت او، ضمن ارائه گزیده تصحیح، ترجمه و شرح آثار کلینی، فهرستی به ترتیب تاریخ نیز از کتاب‌های نگارش یافته توسط زندگینامه‌نویسانی که به بررسی زندگی و آثارش در ایران پرداخته‌اند، معرفی شده است. منبع بهره‌گیری از این اطلاعات سایت کتابخانه ملی ایران و منابعی دیگر بوده است.

الکافی و شروح و ترجمه‌هایش
«الکافی» یکی از معتبرترین کتب حدیث و نخستین کتاب از «کتب اربعه» در شیعه است که به همت شیخ کلینی در مدت 20 سال گردآوری و تألیف شده است. در این کتاب که مشتمل بر سه بخش اصول (روایات اعتقادی)، فروع (روایات فقهی) و روضه (احادیث متفرقه) است، بیش از 16 هزار حدیث گرد هم آمده است. از میان آثار شیخ کلینی، «اصول کافی» اثری است که تاکنون علاوه بر ترجمه‌ها و چاپ‌های متعدد آثاری نیز بر شرح و تفسیر آن نگاشته شده است. برخی از این کتاب‌ها که تصحیح، ترجمه یا شرح الکافی را در بر می‌گیرند، عبارت‌اند:

• الکافی، ثقة‌الاسلام ابی‌جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق الکلینی الرازی، مع تعلیقات نافعة مأخوذة من عدة شروح، تصحیح، مقابله و تعلیق علی‌اکبر الغفاری، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 8 جلد، چاپ اول 1350، 4000 ریال.
• اصول کافی، ثقة‌الاسلام ابی‌جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق الکلینی الرازی، ترجمه و شرح سید جواد مصطفوی و سید هاشم رسولی محلاتی، تهران: انتشارات علمیه اسلامیه، 4 جلد، چاپ اول 1356، 1200 ریال.
• درخ‍ش‍ان‌ پ‍رت‍وی‌ از اص‍ول‌ ک‍اف‍ی‌، م‍ح‍م‍د ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ال‍ه‍م‍دان‍ی‌‌ال‍ن‍ج‍ف‍ی‌، بی جا، 6 جلدی، چاپ اول 1368.
• ش‍رح‌ اص‍ول‌ ال‍ک‍اف‍ی‌ (کلینی)، ل‍م‍ؤل‍ف‍ه‌ ص‍درال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌ ش‍ی‍رازی‌: م‍ع‌ ال‍ت‍ع‍ل‍ی‍ق‍ات‌ ل‍ل‍م‍ول‍ی‌ ع‍ل‍ی‌ ال‍ن‍وری‌؛ ع‍ن‍ی‌ بت‍ص‍ح‍ی‍ح‍ه‌ م‍ح‍م‍د خ‍واج‍وی‌، تهران: م‍ؤس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، چاپ اول 1370، 2400 ريال.
• پانصد و یک درس مقدس: معرف ابواب و عناوین اصول کافی کلینی، صادق میر شاه ولد، مشهد: رستگار، 638 صفحه، چاپ دوم 1373، ‌7500 ريال.
• اص‍ول‌ ک‍اف‍ی‌ ت‍أل‍ی‍ف‌ م‍رح‍وم‌ ث‍ق‍ةالاس‍لام‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)، ت‍رج‍م‍ه‌ و ش‍رح‌ ف‍ارس‍ی‌ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ک‍م‍ره‌ای‌، تهران: دفتر مطالعات تاریخ و معارف، 6 جلدی، چاپ اول 1379.
• سی‍ری‌ در اص‍ول‌ ک‍اف‍ی‌: ش‍ن‍اخ‍ت‌، خ‍داش‍ن‍اس‍ی‌، ره‍ب‍ری‌ و ام‍ام‍ت‌، ش‍ن‍اس‍ن‍ام‍ه‌ اه‍ل‌ ب‍ی‍ت‌، اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍اب‍ای‍ی‌ آم‍ل‍ی‌، قم: پیام دبیر، صفحه 119، چاپ اول 1381، 5500 ريال.
• ال‍ح‍اش‍ی‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ اص‍ول‌ ال‍ک‍اف‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ال‍درای‍ت‍ی، قم: دارالحدیث للطباعة و النشر، 672 صفحه، چاپ اول 1382.
• برگ‍زی‍ده‌ ک‍ت‍اب‌ ش‍ری‍ف‌ اص‍ول‌ ک‍اف‍ی‌ م‍رح‍وم‌ ش‍ی‍خ‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ ک‍ردس‍ت‍ان‍ی‌، تهران: پیام آزادی، 238 صفحه، چاپ اول 1383.
• گل‍ش‍ت‌ ن‍ور: ۴۰۰ ح‍دی‍ث‌ از روض‍ه‌ ک‍اف‍ی‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ی‌ رح‍م‍ه‌ ال‍ل‍ه‌: ن‍ک‍ات‍ی‌ از وظای‍ف‌ دی‍ن‍داری‌ و آداب‌ زن‍دگ‍ی‌ ص‍ال‍ح‍ی‍ن‌، ص‍ادق‌ میرشاه ولد، ترجمه هاشم رسولی محلاتی، قم: دارالنشر الاسلام، 448 صفحه، چاپ اول 1384.
• کافی‌پژوهی: گزارش پایان‌نامه‌های مرتبط با کلینی و الکافی، سید‌ محمد‌علی ایازی، قم: موسسه علمی ـ فرهنگی دارالحدیث، سازمان چاپ و نشر: سازمان اوقاف و امور خیریه، 712 صفحه، چاپ اول 1387، 86000 ريال.
• دفاع از کافی: نقد و بررسی مهمترین شبهه‌ ها درباره کتاب کافی و شیخ کلینی، ثامر‌ هاشم عمیدی، ترجمه محمدحسین روحانی، قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی‏، دو جلدی، چاپ اول 1388.
• م‍رآة العقول ف‍ی‌ش‍رح‌ اخ‍ب‍ار آل‌ال‍رس‍ول‌ (شرح اصول کافی کلینی)، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر‌ ال‍م‍ج‍لس‍ی‌؛ اخ‍راج‌ و م‍ق‍اب‍ل‍ة و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ه‍اش‍م‌‌ ال‍رس‍ول‍ی‌، ته‍ران‌: دار‌الکتب‌الاسلامیه، 26 جلدی، چاپ سوم 1389.
• اصول کافی تالیف ثقةالاسلام کلینی، تحقیق، ترجمه و توضیح حسین استاد‌ولی، تهران: انتشارات دارالثقلین، 5 جلد، چاپ سوم 1392، 110000 ريال.

کلینی‌شناسی
بررسی ابعاد مختلف زندگی شیخ کلینی به عنوان محدث و فقیه بزرگ شیعه، یکی از زمینه‌های نگارش محققان و نویسندگان حوزه فقه و حدیث بوده است؛ آثاری که ضمن ارایه شرح زندگی این محدث، گاه به مقایسه ابعاد شخصیتی و روشی او با سایر عالمان در اعصار مختلف پرداخته‌اند. برخی از مهمترین این آثار به شرح زیرند:

• سلسله مراجع تقلید شیعه از کلینی تا بروجردی، جلال زرین، تهران: چاپخانه تهران، 63 صفحه، چاپ اول 1340.
• دیدار با ابرار: شیخ کلینی آفتاب حدیث، حسن ابراهیم زاده، تهران: سازمان تبليغات اسلامي، مركز چاپ و نشر، 79 صفحه، چاپ اول 1372، 600 ریال.
• الک‍ل‍ی‍ن‍ی‌ و ال‍ک‍اف‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رس‍ول‌ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ن‌ ال‍غ‍ف‍ار، ق‍م‌: ج‍م‍اع‍ه‌ ال‍م‍درس‍ی‍ن‌ ف‍ی‌ ال‍ح‍وزة ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ة ب‍ق‍م‌، م‍وس‍س‍ة ال‍ن‍ش‍ر الاس‍لام‍ی‌، 589 صفحه، چاپ اول 1374، 11000 ريال.
• شیخ کلینی، اصغر فکور؛ زیرنظر شورای کارشناسی دفتر انتشارات کمک آموزشی، تهران: مدرسه، 86 صفحه، چاپ اول 1386.
• مجموعه مقالات فارسی کنگره بین‌المللی ثقةالاسلام کلینی، حسین پورشریف، قم: موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، سازمان چاپ و نشر: سازمان اوقاف و امور خیریه، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم، 5 جلدی، چاپ اول 1387، 64000 ريال.
• کلینی‌‌نامه: کتابشناسی و نسخه‌شناسی کتاب‌ الکافی، اثر فقیه و محدث نامدار شیعی علامه ابوجعفر محمد بن‌ یعقوب کلینی رازی، محمود مرعشی، حسین متقی، قم: کتابخانه بزرگ حضرت آیت‌الله‌العظمی مرعشی نجفی، گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی، 560 صفحه، چاپ اول 1387.
• کتاب‌شناسی کلینی و کتاب الکافی، محمد قنبری، قم: موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، سازمان چاپ و نشر، سازمان اوقاف و امور خیریه‏‫، 222 صفحه، چاپ اول 1387، 27000 ريال.
• شناخت‌نامه کلینی و الکافی، محمد قنبری، قم: موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، سازمان چاپ و نشر: سازمان اوقاف و امور خیریه، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم، 5 جلدی، چاپ اول 1387.
• کلینی‏‫: مروری بر زندگی و آثار شیخ کلینی، منصور پهلوان، تهران: همشهری، 112 صفحه، چاپ اول 1388، 33000 ريال.
• گفتگوها و گفتارها درباره کلینی و الکافی، بازنویس و ویراستار فارسی حسین پورشریف و دیگران، ویراستار عربی محمد پورصباغ، قم: مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، 422 صفحه، چاپ اول 1389، 50000 ريال.
• ش‍ی‍خ‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ی‌: آف‍ت‍اب‌ ح‍دی‍ث‌، ح‍س‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌زاده‌، ته‍ران‌‏‫: س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل، 79 صفحه، چاپ سوم 1392.
• حدیث مرو در میراث علمی ثقةالاسلام محمد بن یعقوب کلینی قدس‌ سره، تنظیم علی لباف؛ به سفارش مرکزعاشوراپژوهی، تهران: انتشارات منیر، 54 صفحه، چاپ اول 1392، 40000 ريال.
• سیرت کلینی، حسین‌ علی محفوظ، ترجمه علیرضا میرزامحمد، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 105 صفحه، چاپ اول 1392.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

برگزیده

پربازدیدترین

تازه‌ها