چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۲ - ۱۵:۰۶
ایران در نظام بین‌الملل بر اساس چشم‌انداز 1404در قاب یک کتاب

کتاب «ایران در نظام بین‌الملل»، به بررسی وضع ایران در نظام بین‌المللی با استناد به سند چشم‌انداز توسعه 1404کشور می‌پردازد./

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، مفهوم‌سازی و معنایابی سیاست‌ها و اهداف کلان یک کشور در حوزه روابط بین‌الملل به منظور دستیابی به ادبیات سیاسی مورد نظر و ایجاد درک مشترک از معانی و مفاهیم میان صاحب‌نظران و دانشگاهیان هدف نویسنده از تنظیم این کتاب بوده‌است. 

این اثر که با هدف کاربرد در حوزه سیاستگذاری برای تحقق سند چشم‌انداز نگاشته شده، مشتمل بر پنج بخش است. نخستین بخش با عنوان «کلیات» به طرح مساله، انگیزه‌ها و اهداف تحقیق، پیشینه و ادبیات پژوهش و تعریف مفاهیم اختصاص دارد. 

دومین بخش کتاب که خود از دو فصل تشکیل شده، به بررسی مفروضات اصلی نظریه‌های تعاملی در حوزه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل مانند نظریه سازه‌انگاری با رهیافت «ساختار ـ کارگزار»،  نظریه همگرایی و نظریه وابستگی متقابل اختصاص دارد. همچنین در این بخش، از میان تئوری‌های معرفی شده، الگوی تعاملی ـ ترکیبی برای چارچوب‌سازی مفهوم تعامل موثر و سازنده ایران در نظام بین‌الملل استخراج و در چارچوب فهم الگو، به تجزیه و تحلیل موضوع مبادرت شده‌است. 

مطالب بخش سوم کتاب که «نظام بین‌الملل» نامگذاری شده، در سه فصل تنظیم شده‌است. در فصل نخست، ابعاد مفهومی و تحلیلی نظام بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفته و ضمن ارایه تعاریف مختلف، ساختار و ویژگی‌های آن تشریح شده‌است. در دومین فصل این بخش کتاب، ادوار نظام بین‌الملل تقسیم‌بندی شده و ظهور و بروز مفاهیم، مفروضات، مکاتب و بازیگران جدید به همراه تئوری‌های نظام بین‌الملل از نظر می‌گذرد. در این بخش همچنین تعامل جمهوری اسلامی ایران با نظام بین‌الملل طی پنج دوره بررسی و پیشینه‌ای از فراز و فرود نوع تعامل و متغیرهای اثرگذار و اثرپذیر تبیین می‌شوند. 

«معنایابی تعامل موثر و سازنده ایران در نظام بین‌الملل» عنوان بخش چهارم کتاب است و به موضوعاتی مانند معنا و مفهوم تعامل سازنده، تعامل سازنده در سند چشم‌انداز و مولفه‌های این نوع تعامل اختصاص دارد. بخش پایانی این اثر شامل جمع بندی و نتیجه‌گیری نگارنده است. 

نخستین چاپ کتاب «ایران در نظام بین‌الملل» با شمارگان دو هزار نسخه در 178 صفحه، به قیمت 50 هزار ریال از سوی انتشارات کمیل منتشر شد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

برگزیده

پربازدیدترین

تازه‌ها