شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۲ - ۱۱:۵۱
پژوهشگاه فرهنگ،‌ هنر و ارتباطات از مهر استقبال می‌کند

پژوهشگاه فرهنگ،‌ هنر و ارتباطات در نامه‌ای به کتابخانه‌های دانشگاه‌های کشور اعلام کرد که می‌تواند آثار خود را با تخفیف 10 درصدی به این مراکز عرضه کند./

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ،‌ هنر و ارتباطات، با آغاز سال جدید تحصيلي فهرستی از كتاب‌هاي منتشر شده این پژوهشگاه در نامه‌ای با امضای سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشگاه به كتابخانه دانشگاه‌های كشور ارسال شد. 

بر اساس اين نامه، پژوهشگاه اعلام آمادگی كرده است که می‌تواند كتاب‌های علمی منتشر شده این مرکز را با تخفيف 10 درصدي، در اختيار كتابخانه دانشگاه‌ها قرار دهد.

این اقدام در راستای دسترسی دانشجويان، استادان و پژوهشگران دانشگاه‌ها به آخرين تحقيقات انجام شده در حوزه پژوهش‌های فرهنگی صورت می‌گیرد.

در فهرست كتاب‌های منتشر شده این مرکز، نام «اص‍طلاح‌‌‍نامه‌ ن‍ظام‌ آم‍وزشی‌ در فرهنگ‌ و ت‍مدن‌ اسلام‌ و ایران» اثر ‌ محمدرضا ناجی، «اورش‍ل‍ی‍م‌ ج‍دی‍د؛ ق‍درت‌ ص‍ه‍ی‍ون‍ی‍س‍ت‌‌ه‍ا در آم‍ری‍ک‍ا» نوشته «م‍ای‍ک‍ل‌ کال‍ینز پ‍ای‍پ‍ر» با ترجمه اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ اس‍ف‍ن‍دی‍ار، «ای‍ران‌ آی‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ س‍وی‌ ال‍گ‍وی‍ی‌ م‍ردم‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ب‍رای‌ اب‍رق‍درت‍ی‌ در ای‍ران» به قلم ابراهیم فیاض، «اسلام‌ و س‍رم‍ای‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌؛ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر روی‍ک‍رد ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌» تالیف ام‍ان‌‌ال‍ل‍ه‌ ف‍ص‍ی‍ح‍ی‌، «اق‍ت‍ص‍اد م‍وس‍ی‍ق‍ی؛‌ ف‍رآی‍ن‍د ت‍ول‍ی‍د، ب‍ازاری‍اب‍ی‌ و ف‍روش‌ م‍ح‍ص‍ولات‌» نوشته م‍ح‍م‍درض‍ا آزاده‌‌ف‍ر، «ال‍گ‍وی‌ ج‍ن‍گ‌ روان‍ی‌ غ‍رب‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌؛ روی‍ک‍ردی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی» تالیف ‌اص‍غر اف‍تخاری‌، «ب‍ررسی‌ اعت‍یاد به‌ ب‍ازدی‍د از س‍ای‍ت‌‌ه‍ای‌ غ‍ی‍رم‍جاز ای‍نت‍رنتی‌ در بین‌ کاربران‌» نوشته فرید س‍یدرب‍یع‌ و علی ایمانی، «ب‍ررسی‌ راهبردهای‌ فرهنگی‌ ‌ آی‍س‍س‍کو از من‍ظر هم‍کاری‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران» اثر ‌غلام‍رضا ک‍ری‍م‍ی‌، «ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ م‍ص‍رف‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ فرهن‍گی‌ در ب‍ین‌ شهروندان‌ ت‍ه‍ران‍ی‌ و ت‍ب‍ری‍زی» تالیف ‌پ‍رویز غ‍فوری‌ و «ب‍ررسی‌ ساختار و مح‍توای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌‌ه‍ای‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ت‍ل‍وی‍زی‍ون‍ی‌ م‍اه‍واره‌‌ای‌ ب‍ی‌‌ ب‍ی‌ سی‌ ف‍ارسی‌» نوشته م‍ح‍م‍دم‍ح‍م‍دخ‍ان‍ی‌ م‍ل‍ک‍وه،‌ جای دارد.
 

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

برگزیده

پربازدیدترین

تازه‌ها