دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۱:۴۲
فرسایش محیط زیست مرا به نوشتن «اکولوژی سیاسی» واداشت

استادیار جغرافیای‌سیاسی ‌دانشگاه خوارزمی گفت: گسترش صنعت، افزایش جمعیت و کوشش برای تامین نیازهای فزاینده، فرسایش محیط ‌زیست و آلودگی بنیادهای زیستی زیستکره (آب، هوا، خاک و انرژی) کشمکش بر سر منابع را به دنبال داشته، طبیعی است تداوم این روند آینده و تمدن بشری را با چالش‏های اساسی روبه‏رو سازد. به همین دلیل حساسیت این موضوع باعث شد به نوشتن کتاب «اکولوژی سیاسی» روی بیاورم.-

مراد کاویانی‌راد، استادیار جغرافیای ‌سیاسی ‌دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو ‌‌‌‌‌‌‌‌با خبرگزاری کتاب ایران ‌(ایبنا) درباره ضرورت نوشتن کتابش گفت: اکولوژی ‌سیاسی توجه بسیاری از پژوهشگران و کنشگران عرصه فضا را در بازنمایی مخاطرات محیطی به خود جلب کرده است. آن‌ها درباره پیامدهای مختلف اجتماعی، سیاسی، امنیتی، بهداشتی و اقتصادی بسیاری همچون فرسایش ‌محیطی، آلودگی بنیادهای زیستی، تهی شدن ذخایر، کشمکش بر سر منابع، فرسودگی سازه‏ها و زیرساخت‏ها، تشدید بیماری‏های نو پدیدی و بازپدید، تهدید معیشت (به ‏ویژه در جوامع در حال توسعه که به شدت به زمین کشاورزی و دامداری وابسته‏اند) پژوهش کرده‏اند. به باور بسیاری از آن‌ها مخاطرات محیطی مرزهای سیاسی را در نوردیده و جهان را عرصه تازش خود قرار داده‏ است. 

همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی افزود: بر این اساس، جامعه جهانی چاره‏ای ندارد جز آن‌که از رویکردهای بهره‏کشانه موجود و راهبردهای نظامی و ملی محور سنتی فاصله بگیرد و به امنیت فراگیر و جهانی بیندیشد. فراگیری این نگرانی‏ها امروزه در قالب رشته و واحدهای دانشگاهی نمود آشکاری دارد و بخش گسترده‏ای از پایان‏نامه و رساله‏های دانشجویی را به خود معطوف کرده است. 

وی در ادامه افزود: رشته جغرافیای سیاسی نیز به عنوان یکی از رشته‏های نوظهور و بالنده کشور ما مباحث یاد شده را در قالب اکولوژی سیاسی، در سرفصل‏های مختلف بررسی کرده است. همچنین کمبود متون علمی در این زمینه شماری از استادان علوم جغرافیایی را ترغیب کرده تا مجموعه مقاله‏هایی را به شکل کتاب ارایه کنند تا شاید بتواند راهگشایی برای آینده باشد. 

کتاب «اکولوژی سیاسی» در 10 فصل تنظیم شده است. مقاله نخست با عنوان تبیین نسبت اکولوژی و سیاست، مدخل موضوع کتاب اکولوژی سیاسی به شمار می‏رود. نویسنده مقاله بر این باور است که رشد جمعیت، گسترش صنعت و رویکردهای بهره‏کشانه از محیط زیست، زیستکره را دچار فرسایش کرده، با این تفاوت که پیامدهای آن در کشورهای مختلف به تناسب نظام توزیع و برخورداری از زیرساخت‏ها متفاوت بوده است. 

مقاله دوم با عنوان تاثیر تهدیدهای زیست‏محیطی بر الگوهای همگرایی‏ منطقه‏ای نیز بر این باور است که الگوهای همگرایی منطقه‏ای آن‌گاه به موفقیت بیشتری دست خواهند یافت که با جغرافیا و محیط زیست پیوند برقرار کنند. همکاری‏های منطقه‏ای اقتصادمحور در آینده، زمانی بازده مطلوب خواهد داشت که در آن‌ها اقتصاد بر بنیاد توسعه‏ای پایدار، شکوفا شود. در چارچوب توسعه پایدار، متغیر اقتصاد ناگزیر است به جایگاه امنیت زیست‏محیطی در همگرایی منطقه‏ای توجه کند. 

مقاله سوم با عنوان سیاست اجتماعی پایدار، سیاست اجتماعی پایدار را سیاستی می‏داند که شکل‏گیری‌اش منوط به بازتعریف رابطه انسان - طبیعت براساس رابطه همزیستی و احترام به طبیعت باشد. 

مقاله چهارم با عنوان پیامدهای سیاسی-امنیتی مخاطرات اکولوژیکی-انسانی نیز بر این باور است که پیشرفت علم و فناوری با تخریب محیط زیست، سلامت انسان را تهدید کرده است. فضای به‏شدت جهانی شده امروز سبب شده است انسان‏ها در فاصله‏ای نزدیک به یکدیگر قرار گیرند و تغییر در یک مکان به تغییر در مکان دیگر بینجامد. 

مقاله پنجم با عنوان مخاطرات و سیاست‏های زیست‏محیطی معتقد است که تهدیدها و آلودگی‏های زیست‏‏محیطی برخاسته از اثرات توسعه، محیط‏های طبیعی و انسانی را درنوردیده است. امروزه جوامع شهری با مصرف بخش عمده‏ای از منابع تجدیدناپذیر كره زمین و تولید گرما، غبار، صدا و زباله زمینه از هم گسیختگی اكولوژیک شهرها را فراهم کرده‏اند. از این‏رو، شهرها از مهم‏ترین تهدیدهای زیست‏محیطی به شمار می‏‏روند. چنین وضعیتی سبب طرح مبحثی با عنوان پایداری برای دستیابی به پایداری جوامع شده است. 

مقاله ششم با عنوان امنیت زیست‏محیطی و همکاری بین‏المللی بر این باور است که با استفاده از نظریه رژیم‏های مفروض بین‏المللی، مسایل و بحران‏های زیست‏محیطی می‏توانند زمینه پیدایش یک رژیم امنیتی زیست‏محیطی را میان کشورها فراهم کنند و همکاری آن‌ها را بهبود ببخشند. 

در مقاله هفتم با عنوان تخریب محیط زیست و ناامنی‏های زیست‏محیطی، مهم‏ترین مشکل کشورهای جهان هنگام روبه‏رو شدن با امینت زیست‏محیطی نبود همگرایی توصیف شده که از مصدایق ناامنی است. 

مقاله هشتم با عنوان جهانی‏شدن و مسایل زیست‏محیطی نتیجه می‏گیرد که در عصر جهانی‏شدن تفکر سرمایه‏داری و اقتصاد آزاد به یک تفکر جهان‏شمول تبدیل شده و آهنگ تولید و مصرف و نیز تهدیدهای زیست‏محیطی نیز به سرعت افزایش یافته است، به گونه‏ای که اسباب نگرانی بشر را نسبت به آینده زیست خود فراهم کرده است. 

مقاله نهم با عنوان رابطه طبیعت، انسان و امرسیاسی؛ بازاندیشی در مولفه‏های نظری جغرافیای سیاسی، از منظری نو و جایگاه طبیعت در جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک می‏پردازد، همچنین نسبت بین انسان و طبیعت از یک سو و انسان و امر سیاسی را از سوی دیگر به عنوان شاکله اصلی سازه جغرافیای سیاسی تبیین می‏کند. 

مقاله دهم که آخرین مقاله کتاب نیز به‌شمار می‌آید به نسبت میان توسعه و مصرف پایدار به اکولوژی سیاسی می‏پردازد. بر اساس این مقاله دستیابی به جامعه‏ای آزاد، برابر و سازگار با محیط زیست مستلزم «آگاهی اکولوژیک» است. داشتن این آگاهی مانع انسان‏ها برای تخریب محیط زیست و طبیعت می‏شود. 

چاپ نخست کتاب «اکولوژی سیاسی» نوشته مراد کاویانی‌راد در 264 صفحه با شمارگان سه هزار نسخه و بهای هشت ‌هزار‌ و 500 ‌تومان از سوی پژوهشکده مطالعات راهبردی منتشر شده است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

برگزیده

پربازدیدترین

تازه‌ها