جمعه ۷ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۷:۵۰
تحليل و گونه‌شناسي قيام‌هاي شيعي

چاپ نخست كتاب «قيام‌هاي شيعي» تاليف ابوذر كرم‌اللهي از سوي انتشارات شيعه‌شناسي منتشر و روانه بازار نشر شد. اين اثر ماهيت، سبك رهبري و شيوه‌هاي جلب اطاعت را در قيام‌هاي شيعي بررسي می کند.-

به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، اين پژوهش مي‌كوشد با پرهيز از نقل صرف وقايع تاريخي، از منظري جديد به مقطعي ويژه از تاريخ اسلام، نگاهي تحليلي و نظري بيفكند.

در اين كتاب كه حاصل پژوهشي علمي است، مولف مي‌كوشد به اين پرسش‌‌ها پاسخ دهد: 1- قيام‌هاي شيعي دوران بني‌‌اميه به لحاظ ماهوي داراي چه ويژگي‌هايي هستند؟ با توجه به تعاريف مطرح شده از جنبش‌هاي اجتماعي در ادبيات جامعه‌شناسي، آيا مي‌توان قيام‌هاي يادشده را به جنبش اجتماعي تعبير كرد؟ 2- سبك رهبري رهبران اين قيام‌ها چگونه بوده است؟ 3- رهبران قيام‌هاي يادشده از چه روش‌هايي براي جلب اطاعت پيروان استفاده كرده‌اند. 

اين پژوهش بر آن است تا با بهره‌گيري از چارچوب مفهومي مستخرج از مباحث جامعه‌شناختي، قيام‌هاي پنجگانه شيعي دوران بني‌اميه را بررسي و گونه‌شناسي كند. البته قبل از اين نيز پژوهش‌هاي گوناگوني درباره هر يك از اين قيام‌ها انجام شده، اما كمتر پژوهشي از دايره تاريخ نقلي گام فراتر نهاده است.

كتاب «قيام‌هاي شيعي» با گذار از نقل صرف رويدادها مي‌كوشد تا ‌در وادي تحليل گام نهد و با ابتنا بر چارچوب مفهومي، قيام‌هاي شيعي را تحليل و گونه‌شناسي كند. پرسش اصلي اثر حاضر اين است كه «آيا مي‌توان قيام‌هاي شيعي دوره بني‌اميه را بر پايه تفاوت‌ها و شباهت‌ها گونه‌شناسي كرد؟»

نویسنده کتاب براي پاسخگويي به اين پرسش،‌ با استفاده از مباحث جامعه‌شناختي و روان‌شناختي اجتماعي، چارچوبي مفهومي را تدوين می کند. سپس از درون اين چارچوب، چهار محور اصلي استخراج و در پايان، هر يك از قيام‌هاي شيعي را بر پايه آن ها ارزيابي می کند. اين محورها عبارتند از‌ ماهيت جنبش‌هاي اجتماعي، شيوه تعادل رهبران قيام‌هاي شيعي با هواداران خود(سبك رهبري)، روش جلب اطاعت پيروان از سوي رهبران و استراتژي مبارزاتي قيام‌ها در رويارويي با حكومت.

محصول تلاش اين پژوهش، طي چهار فصل و يك نتيجه‌گيري تنظيم شده است. فصل نخست شامل كليات است و در آن با طرح مقدمه‌اي درباره موضوع، مبحثي نيز به بيان روش تحقيق اختصاص يافته است.

فصل دوم به چارچوب مفهومي پژوهش اختصاص مي‌يابد. در اين فصل، مباحث نظري گوناگوني درباره تعريف جنبش‌هاي اجتماعي، وجوه اشتراك و افتراق آنها با پديده‌هاي مشابه،‌ انواع جنبش‌ها‌ و نيز مباحثي درباره سبك رهبري در جنبش‌ها و روش‌هاي رهبران آن ها براي جلب حمايت پيروان ارايه شده است.

فصل سوم و چهارم اين اثر، به يافته‌هاي پژوهش اختصاص دارند. اين فصول بنابر شاخص‌هاي مستخرج از چارچوب مفهومي، در قالب چهار مبحث جداگانه شامل ماهيت قيام، سبك رهبري و روش‌هاي جلب حمايت پيروان تنظيم شده است. در پايان نيز از پژوهش نتيجه‌گيري به عمل آمده است.

يادآوري اين نكته ضروري است كه هر مطالعه علمي كه با رويكرد تحليلي و نظري به تحولات و رويدادهاي تاريخ اسلام (به ويژه تاريخ تشيع) بپردازد، مي‌تواند به روشن‌شدن ابعاد گوناگون اين تاريخ كمك كند. با توجه به اين كه در رشته تاريخ، پژوهش‌ها بيشتر نقلي‌اند و كمتر از منظر اجتماعي و سياسي تحولات را بررسي مي‌كنند، اين پژوهش مي‌كوشد با پرهيز از نقل صرف وقايع تاريخي، از منظري جديد به مقطعي ويژه از تاريخ اسلام، نگاهي تحليلي و نظري بي‌اندازد.

چاپ نخست كتاب «قيام‌هاي شيعي» با شمارگان 1500نسخه، 152 صفحه و به بهاي 3200ريال راهي بازار نشرشد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

برگزیده

پربازدیدترین

تازه‌ها

اخبار مرتبط