شنبه ۵ آذر ۱۳۹۰ - ۱۴:۳۷
نگهداري منظومه فتحعلي خان صبا در كتابخانه ملي ملك

«شهنشاه نامه صبا» از ديوان‌هاي مشهور دوره قاجاريه است كه در ارتباط با ويژگي‌هاي تاريخي دوره قاجار توسط فتحعلي خان كاشاني متخلص به صبا سروده شده است. اين نسخه خطي در كتابخانه و موزه ملي ملك نگهداري مي‌شود.-

به گزارش خبرگزاري كتاب ايران‌(ايبنا)، به نقل از روابط عمومي مؤسسه كتابخانه و موزه ملي ملك، از شهنشاه نامه صبا دو نسخه در كتابخانه ملك موجود است كه يكي از آنها بدون نگاره و نسخه مورد بحث در 438 ورق، 4 ستون، 20 سطر و 25 نگاره است. اشعار اين كتاب به قلم ميرزا عبدالوهاب نشاط موسوي اصفهاني ملقب به معتمدالدوله كتابت شده است.

اين ديوان بر وزن شاهنامه فردوسي با 40 هزار بيت در سه سال به نظم درآمده كه موضوع آن بيشتر درارتباط با فتحعلي شاه قاجار و درگيري‌هاي زند و قاجار است. از شهنشاه نامه صبا نسخه‌هاي ديگري هم در كتابخانه مجلس شوراي اسلامي، موزه بريتانيا و كتابخانه ملي وين موجود است.

در دوره قاجار تأثير هنر اروپايي بر نقاشي ايراني ديده مي‌شود. مكتب نگارگري قاجار را مي‌توان به سه دوره تقسيم كرد؛ دوره اوايل قاجار كه در آن تأثير نگارگري ايراني بيشتر است، دوره مياني كه نگارگري بينابين نقاشي ايراني و اروپايي قرار دارد و دوره اواسط قاجار كه تأثير هنر اروپايي بر نقاشي ايراني بسيار زياد است.

شهنشاه نامه صبا متعلق به دوره مياني مكتب قاجار است. در نگاره‌هاي اين كتاب تأثير نقاشي اروپايي بيشتر در پس زمينه‌ها ديده مي‌شود، در برخي رعايت پرسپكتيو و در برخي ضد پرسپكتيو ديده مي‌شود. همچنين استفاده ار تركيب‌بندي و خطوط عمودي و افقي و تضاد بين رنگ زمينه و موضوعات اصلي بسيار واضح است.

تركيب‌بندي خلاصه، فضاسازي ساده و سرعت بالاي كار در اين نگاره‌ها نشان دهنده كم شدن توجه به نگارگري ايراني از اين دوران است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

برگزیده

پربازدیدترین

تازه‌ها