شب محققان و راویان انقلاب و دفاع مقدس سه شنبه شب ۲۳ فروردین ماه در فضای باز حوزه هنری با حضور محمد مهدی دادمان رئیس حوزه هنری؛ مرتضی سرهنگی، مؤسس دفتر هنر و ادبیات مقاومت حوزه هنری؛ محسن غنی یاری، مدیر مرکز تحقیق و مطالعات فرهنگ و ادب پایداری حوزه هنری همراه با تجیل و نکوداشت محمد قاسمی پور، محبوبه سادات رضوی نیا، میر عمادالدین فیاضی در بخش استانی و طیبه پازوکی، مجتبی عطاردی و کیانوش گلزار راغب در بخش محققان تاریخ شفاهی و لیلا نظری گیلانده، مریم کاتبی و محمد نورانی در بخش روایت برگزار شد.
کد مطلب : ۳۲۰۲۶۴