آرشيو برچسب: هند
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
اشتراکات فرهنگی و ادبی میان هندوستان و ایران زیاد است
۲۶ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۱۹
«کاتاکالی» امری دینی است برمبنای متون حماسی هند
۲۳ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۰۴