گام‌نو با «امپراتوري اسطوره‌ها»

7 آذر 1388 ساعت 12:00

گزارشگر :

زمينه ظهور و شكل‌گيري تصويري خودآگاهانه و ناخودآگاهانه از غرب در فضاي فرهنگي ايران، در دهه‌هاي سي تا پنجاه خورشيدي در كتاب «امپراتوري اسطوره‌ها» بررسي شده و‌ اين اثر از سوي انتشارات گام‌نو در دست انشتار است.


مجيد اديب‌زاده، نويسنده اين اثر، در گفت‌وگو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)،‌ با بيان اين مطلب گفت: در اين اثر سعي شده است با رمزگشايي روانكاوانه ـ نشانه‌شناسانه ادبي دوره تاريخي 1332 تا 1356، زمينه شكل‌گيري تصاويري جديد از غرب در فرهنگ مدرن ايران آشكارتر شود.

وي افزود: اين اثر، بازآفريني كهن‌الگوهاي فرهنگي ايران توسط گفتمان ادبي نويسندگان و شاعران در متن ادبي مدرن كشورمان را بررسي مي‌کند و نشان مي‌دهد اين كهن‌الگوهاي فرهنگي چگونه قابليت‌هاي گفتماني تازه‌ براي تصويرسازي غرب (ابژه بيگانه) پيدا كرده‌اند.

نويسنده كتاب ادامه داد: در واقع امپراطوري اسطوره‌ها چيزي نظير جنگل نشانه‌هاست كه با رمزگشايي روانكاوانه ـ نشانه‌شناسانه اين دنياي نمادين، مي‌توان دانش عميقي درباره فرهنگ مدرن ايران به‌دست آورد و مطالعات فرهنگي را در كشورمان را به سمتي سوق داد كه فرهنگ مدرن در پرتو كهن‌الگوهاي فرهنگي درك و فهم شود.

اديب‌زاده فضاي ادبي دهه‌هاي سي تا پنجاه را بخش مهمي از فرهنگ ايران در آن دوران برشمرد و گفت: اين اثر در پي آن است كه چگونگي شكل‌گيري تصويري تازه از غرب را در اين فرهنگ بررسي كند.

وي كه آثار ديگري را درباره چگونگي مدرن شدن ايران زير چاپ دارد، گفت: تجربه مدرنيته در ايران گاهي منفي و گاهي مثبت است كه متأسفانه درباره اين موضوع تا كنون آثار كم‌شماري نگاشته شده‌اند.

كتاب «امپراتوري اسطوره‌ها» مجوز نشر را دريافت كرده و از سوي انتشارات گام‌نو در دست انتشار است.


کد مطلب: 55876

آدرس مطلب: http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/55876/گام-نو-امپراتوري-اسطوره-ها

ایبنا
  http://www.ibna.ir