پژوهشگران بیشتر به بُعد حماسی، هویتی و زبانی شاهنامه توجه کرده‌اند/ ارزش‌های تاریخی شاهنامه را بشناسیم
۱۸ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۰۰
امیرکبیر دارالفنون را پیش از دارالفنون ژاپن بنا نهاد/ نخستین دانشگاه در تاریخ مدرن ایران
۲۰ دی ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۱۱
فاصله گرفتن از تاریخ‌نگاری نخبه‌گرا و گام برداشتن در حوزه تاریخ‌نگاری اجتماعی
۲۶ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۲۲
امیدوارم کار مقدس تالیف، نشر و کتاب در کانون توجه ملت قرار بگیرد
۲۶ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
ریشه‌های وحدت‌بخش فرهنگ ایرانی پرشمارند/ کیان ارضی تهدید شود جغرافیا فرو می‌پاشد
۲۱ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۰۰
حفظ وحدت ارضی در گرو به رسمیت شناختن فرهنگ بومی اقوام گوناگون است
۱۸ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۰۰
 صفحه قبل    |     صفحه بعد 
 
پرونده جایزه کتاب سال