آیا می‌شود مانیفست زنده باشد اما کمونیسم شکست بخورد؟
۱۸ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۵۲
کتابی که ماهیت فمنیست نمایشی را به چالش می‌کشد/ مانیفست ضد فمنیست
۱۳ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۰
منطق و احساس در جهانی ژرف‌تر
۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۵۹
کتابی که می­‌توانست یک قرن پیش نوشته­ شود
۱ تير ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۳۹
روایت زندگی ساده یک خانواده ایرانی
۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۱۴
بازگشت فیلسوفی که جدی گرفته نشد
۳۰ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۰۳
 
روز جهانی فلسفه
هفته کتاب 1400
وضعیت تاریخ‌نگاری زنان در ایران معاصر