نوش آفرین انصاری: کارگاه‌های نوشتن  به زن ایرانی شهامت دفاع از حقوق خود در جامعه را می‌دهد
۸ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۰۶
یاری‌گران انسانی و حیوانی تفاوت قصه‌های ایرانی  و کشور  رومانیایی هستند
۷ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۱۱
تالیف کتابهای درسی سلیقه‌ای و بدون پیروی از سیاست زبانی  واحد و فاقد خط آموزشی کودکان هستند
۷ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۱۷
جواهرکلام: سال‌ها تحلیل شاید بتواند دستمایه یک کتاب کوچک اما بااهمیت شود
۶ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۳۷
غیور: در ادبیات گیلان، قهرمان از طبقه فرودست است
۶ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۲۲
میرعابدینی: «مادر نخل» از بهترین داستان‌های کوتاه صد سال اخیر است
۶ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۴۵
 
روز جهانی فلسفه
هفته کتاب 1400
وضعیت تاریخ‌نگاری زنان در ایران معاصر