زیست‌بوم فرهنگی اگر صدمه ببیند، ملت از بین می‌رود
۱۴ تير ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰
هیچ نوشته ارزشمندی به خاطر گمنامی صاحب اثر از نشر بازنماند
۱۴ تير ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۵۲
پاسداشت زبان فارسی پاسداشت فرهنگ مشترک یک ملت است
۱۳ تير ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
ادبیات فارسی میراث ایرانیان است
۱۲ تير ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۴۷
داستان‌های طنز موقعیت‌های بامزه و تجربه‌نشده‌ای را روایت می‌کنند/ مهم‌ترین کارکرد طنز ایجاد جذابیت است
۱۲ تير ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۳۸
بچه‌های نسل امروز از لحاظ روحی، روانی و ذهنی تنها هستند/ نسل ما در دوران کودکی بیشتر از نسل امروز خوش گذراند
۱۱ تير ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
 صفحه قبل    |     صفحه بعد 
 
آیت‌الله شهید بهشتی