هشتمین جشنواره استانی بزرگداشت روز صنعت چاپ فارس برگزار شد
۳۰ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۴۷
شهرستان اوز شایسته پایتختی کتاب است
۳۰ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۴۹
راه‌اندازی بخش فارس‌شناسی در کتابخانه عمومی عبدالله خفیف شیراز
۳۰ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۴۴
کتاب «تاریخ و فرهنگ سروستان» رونمایی شد
۳۰ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۲۲
دو كتاب از مادر و دختر اوزیِ ساکن امارات رونمايی شد
۳۰ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۲۱
هفت کتاب پژوهشی از سه ناشر استان فارس رونمایی شد
۲۹ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۴۶
 
روز جهانی فلسفه
هفته کتاب 1400
وضعیت تاریخ‌نگاری زنان در ایران معاصر