ارسال اين مطلب به دوستان

(( جوجو مویز، سودجویی و قاچاق کتاب در یک کادر )) 
نمایشگاه مجازی کتاب تهران ـ 1400
تاثیر فعالیت فروشگاه کتاب آنلاین بر چرخه نشر
پرونده ویژه تحول در صنعت نشر