ارسال اين مطلب به دوستان

(( فردوسیِ دهقان‌زاده بدون نیاز مالی ۳۰ سال برای سرودن شاهنامه وقت گذاشت )) 
در خیمه کتاب