ارسال اين مطلب به دوستان

(( نظام‌های آکادمیک فوکو را به یک فیلسوف پساساختارگرا تقلیل داده‌اند )) 
هفته کتاب 1401