ارسال اين مطلب به دوستان

(( برخی از اهالی سیاست در ایران استفاده‌های مبتذلی از مفاهیم فوکویی داشتند )) 
هفته کتاب 1401