ارسال اين مطلب به دوستان

(( زن در شعر پروین موجودی قدسی و سازنده است/ شاعری که در ورای هر پدیده‌، نکته‌ای می‌دید )) 
در خیمه کتاب