ارسال اين مطلب به دوستان

(( نهاد‌هایی که از سینما حمایت می‌کنند اولویتی برای حمایت از «شاهنامه» ندارند )) 
بزرگداشت حافظ
پرونده سیمین دانشور