ارسال اين مطلب به دوستان

(( نمایشنامه‌ای با درد اعدام قرون وسطایی به شیوه تکه‌تکه شدن )) 
چالشهای تالیف در حوزه هنر