ارسال اين مطلب به دوستان

(( بیان جستارهای روایی برنده جایزه «من بوکر» در سایبان سرخ بولونیا )) 
پرونده جایزه کتاب سال