ارسال اين مطلب به دوستان

(( پرورش شاعران فارسی‌زبان غیرایرانی دغدغه اصلی این روزهای من است/ سال‌ها همسایه‌ی ستون‌ به‌ ستونِ گل‌آقا بودم ))